Být vládou, chodím kanálama. Aneb: Hubu drž a vládě služ!

26. 6. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 4 minuty

Podle průzkumu veřejného mínění, provedené agenturou CVVM, je důvěra ve vládu, ale i ostatní státní politické instituce tristní. Pohled na tabulku to jasně dokazuje:

Důvěra obyvatel ústavním institucím (v procentech)
Období
červen 2011
květen 2012 červen 2012
Prezident
55
49
51
Vláda
17
14
16
Poslanecká sněmovna15
13
13
Senát
21
18
19

Zdroj: ZDE

Uvedené procento, které deklaruje důvěru vládě, je opravdu nejen pozoruhodné, ale i varovné. Zvážíme-li, že na těchto 16 % se podílí tři koaliční politické strany, lze vyvodit, že 16 děleno 3 rovná se 5,3 % na jednu z každé strany.

Vzhledem ke kontroverznímu a rozpolcenému třetímu subjektu vedle ODS a TOP 09 pod zcela katastrofickým procentem důvěryhodnosti občanů se nacházející dnes už pidi strana VV a ještě v jejím stínu se nacházející LIDEM, připadá na obě silnější strany podstatně více procent, snad až na úrovni 9% pro každou z nich.

Pravda, za jistých okolností (volby) by to ještě stačilo na post parlamentní strany, nicméně otázka je, jak mohou s mizivým procentem důvěry občanů strany VV (podle STEM 0,6%) a hrstka dobrodruhů z těchto pidistran zastupovat širokou obec voličů.

Totéž se týká nově pidistrany LIDEM, notabene parazitující jak ve vládě, tak v parlamentu vzhledem k nezískání zákonného mandátu z řádných voleb, což lze považovat (podle ministra Drábka) za "švarcsystém"!

Jak vidět, několik na černo zaměstnaných, nebo zaměstnávaných lidí v ČR je drženo pod zákonem s pohrůžkou až půl milionové pokuty v případě, že bude někdo takto zaměstnaný či jiné zaměstnávat, zatímco jiný subjekt (vláda a parlament) tímto způsobem zaměstnává desítky lidí bez jakýchkoli obav ze sankcí, notabene ještě královsky (rozuměj mimořádně "hezky česky") zaplacené. Aby toho nebylo málo, tak nám ještě tito trpaslíci vládnou.

Jenže, "to neznáte hadimršku, jinak českou "koaliční a rozpočtově odpovědnou vládu"! Ta bude vládnout, kdyby snad měla jen 0,5%! Její arogance, domýšlivost, nadutost a neomylnost, kteréžto vlastnosti jsou jí na výsost vlastní a dávají jí pocit bezmezné moci na jedné straně, na straně druhé imunita, beztrestnost, podjatost represivních složek a justičních orgánů vládě dává "křídla".

Vznáší se v oblacích, stále vedou svou nekompromisní, "rozpočtově odpovědnou", ale především protilidovou a protispolečenskou, (ne-li protistátní) trestuhodnou politiku.

Zdůrazňovat, v čím zájmu, je nošením dříví do lesa. Vládou a pravicovými politiky v parlamentu nepohnou ani demonstrace, ani petice, dopisy, veřejné deklarované opovržení a kritika, natož "nějaká" statistika v čísle 16% důvěry občanů ve vládu. Opozici přehlížejí, nerespektují, v lepším případě ji neberou vážně.

Co je však zarážející, že jakkoliv je číslo 16% jako obecně vyjádřená důvěryhodnost občanů tristní, přesto, že např. ve věci církevních restitucí a finančního vyrovnání s církvemi nesouhlasí 80% občanů ČR, vláda a koaliční poslanci ani na minutku neváhají svůj záměr realizovat.

Z toho vyplývá, že občané, jimž má vláda sloužit (bohužel jen tvrdě a bezohledně vládně), jsou pro vládu nula, nic.

Ovšem jen potud, pokud občané po vládě něco chtějí, protože na druhé straně nebýt občanů, není jasné, kde by ještě vzala vláda další peníze na své politické, ekonomické a reformní rejdy. K tomu jim však jsou občané dobří. Takže nebýt značných obstrukcí opozice, za což zaslouží poděkování, zákon by byl jistě už dávno přijat.

Ať je její arogance, domýšlivost, sebejistota, nadutost a neomylnost sebevětší, čísla a názory veřejnosti jasně napovídají, jak na tom vláda je. Každý jiný politik nebo vláda, by se nad tímto stavem zamyslel, pokud by nedošel sám k závěru, že taková oblíbenost, resp. důvěryhodnost se rovná totálnímu propadu a ostudě a že by bylo i v jeho osobním zájmu s takovou politikou skončit.

Jinak je to ovšem v případě našich politiků, ti se koryta drží jako lidský exkrement košile. A chodit kanálama? To ani náhodou, když na to mají (zatím ještě) služební auta s řidiči? Tak co se čílíš, občane? Hubu drž a vládě služ!

0
Vytisknout
8554

Diskuse

Obsah vydání | 27. 6. 2012