Vatikán - katolická církev jako stát a politická moc

27. 6. 2012 / Rudolf Převrátil

čas čtení 1 minuta

V nynější české debatě o církevních restitucích so podle mého názoru nevěnuje dostatečná pozornost důležitému aspektu věci - roli katolické církve jako státní a mocenské struktury s globálním dosahem. Pouze okrajově zazněla zmínka o tom, že pokud bude schválen vládní návrh restuticí, stane se Vatikán jako stát podle mezinárodního práva vlastníkem nezanedbatelné části území České republiky.

Neměli bychomn opomenout fakt, že Vatikán je poslední absolutní monarchií na světě a jedinou teokracií působící na evropském území.

Masaryk chápal první světovou válku a v jejím kontextu také vznik Československa - samostatného sekulárního státu s republikánským politickým zřízením - jako projev celosvětového zápasu demokracie s teokracií. Vatikán jako absolutní monarchie a teokracie s globální politikou a globálními záměry existuje dodnes. Z politického hlediska ale nebude pro demokraticky smýšlející lidi o moc přitažlivější, než byl roku 1918. Bylo by dobré, abychom se na plánované české církevní restituce důsledněji dívali také z tohoto hlediska.

0
Vytisknout
7641

Diskuse

Obsah vydání | 28. 6. 2012