Vatikán - katolická církev jako stát a politická moc

27. 6. 2012 / Rudolf Převrátil

V nynější české debatě o církevních restitucích so podle mého názoru nevěnuje dostatečná pozornost důležitému aspektu věci - roli katolické církve jako státní a mocenské struktury s globálním dosahem. Pouze okrajově zazněla zmínka o tom, že pokud bude schválen vládní návrh restuticí, stane se Vatikán jako stát podle mezinárodního práva vlastníkem nezanedbatelné části území České republiky.

https://www.pwf.cz/

Neměli bychomn opomenout fakt, že Vatikán je poslední absolutní monarchií na světě a jedinou teokracií působící na evropském území.

Masaryk chápal první světovou válku a v jejím kontextu také vznik Československa - samostatného sekulárního státu s republikánským politickým zřízením - jako projev celosvětového zápasu demokracie s teokracií. Vatikán jako absolutní monarchie a teokracie s globální politikou a globálními záměry existuje dodnes. Z politického hlediska ale nebude pro demokraticky smýšlející lidi o moc přitažlivější, než byl roku 1918. Bylo by dobré, abychom se na plánované české církevní restituce důsledněji dívali také z tohoto hlediska.

0
Vytisknout
6342

Diskuse

https://www.pwf.cz/

Obsah vydání | 28. 6. 2012