"Britští konzervativci narození mezi lety 1958-1970 jsou častěji méně inteligentní než jejich vrstevníci levičáci"

7. 2. 2012 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

"It is not clear that intelligence has any long-term survival value."
Stephen Hawking

Článek v listě Daily Mail informující o studii zveřejněné časopisem Psychological Science končí větou: "Je nicméně jasné, že všichni sociální konzervativci netrpí předsudky a všechny osoby trpící předsudky nejsou konzervativní." I to je důležitý dodatek k analýze kohortních studií provedených na vzorcích britské populace narozené v 50.-70. letech.

Přirozeně že závěry této studie nelze bez dalšího zobecnit na "lidstvo". Ale kromě toho by bylo velmi zajímavé zjistit i odpovědi na některé další otázky.

Například: Výzkumníci se věnovali jisté vybrané sadě sociálních předsudků. Ale co kdyby mezi zkoumané předsudky vybrali jiné? Je jisté, že i pak by se dobrali stejného výsledku? Není možné, že by ve zkoumaném vzorku zjistili překvapivě vysokou korelaci mezi "vrozenou inteligencí" a těmito předsudky? Jeden z nich, dost charakteristický právě pro zkoumanou generaci a politiku kterou podporovala, by namátkou mohl být formulován následovně: "Člověk má absolutní nárok na to, aby mu společnost poskytla všechny podmínky pro jeho osobní rozvoj, a tento nárok nemá být vázán na otázku, co to společnosti přinese a zda je to dlouhodobě udržitelné."

A dále: Na venkově bývají sociálně konzervativní názory zpravidla rozšířenější než v městském prostředí. Znamená to tedy, že bychom zde měli automaticky předpokládat méně častý výskyt lidí s vrozenou inteligencí? Nebo je to celé poněkud složitější?

Okřídlený Voltairův výrok konstatoval, že on sám sice v Boha nevěří, leč je rád, že v něj věří jeho krejčí. Ale přesně tak si přece počínají mnozí veřejní zastánci konzervativních názorů, jen to neříkají takto otevřeně. Teprve tehdy, když se dostatečný počet lidí řídí jistými pravidly, je vůbec možno počínat si jako černý pasažér. A přesně to mnozí přímluvci konzervatismu také dělají. Ve své rozporné praxi tak ovšem na rozdíl od vyslovených psychopatů uznávají fakt, že společnost zcela bez jakýchkoliv pravidel prostě nemůže existovat.

Stephen Hawking má vážné pochybnosti o tom, zda inteligence má nějaký význam pro dlouhodobé přežití. Stejnou pochybnost už před ním vyjádřil Arthur Clarke. Nedostatek inteligence jistě ani jednomu z nich vyčítat nelze. Oba nicméně upozorňují na skutečnost, že sama inteligence vůbec nemusí být nějakou nespornou hodnotou.

A tak bych byl s interpretací svrchu zmíněné studie opravdu velice opatrný a nedělal bych z ní žádné zásadní závěry. Mimo jiné i proto, že například spojení mezi homofobií a nízkou inteligencí není ani ve zkoumaných vzorcích vůbec tak jednoznačné jako mezi nízkou inteligencí a rasismem. Pokud vůbec nějaký závěr, tedy snad ve smyslu známé výzvy: "Buď hodný na svého místního nácka!" Třeba za to nemůže. Možná je prostě od dětství přirozeně natvrdlý...

0
Vytisknout
4642

Diskuse

Obsah vydání | 8. 2. 2012