Nedošlo-li k doručení exekučního titulu, lze podat žádost o zastavení řízení

8. 2. 2012

čas čtení 2 minuty

Stále čekám na odpověď, protože rada ohledně návrhu na zastavení exekuce by mohla ve věci prospět.

Dnešní "zážitek" z jednání na Exekutorském úřadě, kdy slečna po mne nejprve požadovala sto korun za nahlédnutí do spisu, po dohadování se omluvila a žádala alespoň 30 korun za jednu okopírovanou stránku, mne bohužel nenaplňuje optimismem.

Věřím, že máte zájem tyto věci řešit, píše Michal Štingl mluvčí exekutorské komory Petře Báčové.

Ta se v první fázi k jeho kauze vyjádřila následovně:

Soud doručuje korespondenci na adresu trvalého pobytu, která je uvedena v Centrální evidenci obyvatel. Doporučuji, abyste si ověřil (nejlépe na městském úřadě), kterou adresu v této databázi ministerstva máte zaevidovanou. Pokud máte pochybnosti o tom, zda Vám exekuční titul (tj. rozhodnutí, jímž Vám byla stanovena povinnost dlužnou částku uhradit), byl řádně doručen, doporučuji Vám nahlédnout do spisu u soudu, jenž exekuční titul vydal. Zjistíte-li, že skutečně nedošlo k jeho řádnému doručení, můžete podat návrh na zastavení exekuce s odůvodněním, že exekuce byla nařízena, ačkoli se exekuční titul nestal vykonatelným. - Náklady exekuce tvoří i náklady oprávněného (např. na jeho právní zastoupení). Tyto náklady musí soudní exekutor vymáhat, avšak nejsou jeho příjmem. Patří straně věřitele. O tom, která částka bude vymáhána a s jakým příslušenstvím, rozhodl soud. Nejedná se tedy o "zvrhlý způsob exekuce". Navíc advokát, na kterého útočíte, není členem Exekutorské komory. Je to právník, jenž zastupuje oprávněného. - Proti jednotlivým úkonům v exekučním řízení máte možnost uplatnit procesní prostředky obrany. Rádi Vám s nimi poradíme např. v našich bezplatných poradnách (viz www.ekcr.cz). Klidný týden přeje

Petra Báčová

0
Vytisknout
9195

Diskuse

Obsah vydání | 10. 2. 2012