Znamená "myslet" ještě stále "rozlišovat"?

10. 2. 2012 / Karel Dolejší

čas čtení 1 minuta

Díky tzv. švarcsystému je dnes v ČR značně rozmazaný rozdíl mezi živnostníkem - tím kdo provozuje vlastní samostatnou firmu - a dělníkem, který na trhu disponuje pouze vlastní pracovní silou a ničím jiným. Přesto tento rozdíl (tam kde "živnostníci" nejsou jen dokonaleji vykořisťovanými dělníky) existuje, od okamžiku kdy začal proces vyvlastňování producentů od výrobních prostředků vždy existoval a měl nezpochybnitelný význam jak pro společenské postavení, tak pro psychologii jednoho či druhého.

V antické otrokářské společnosti ovšem dělník, námezdní zaměstnanec, existovat nemohl a také v žádném případě neexistoval. Démiúrgos byl řemeslník ve smyslu "provozovatel samostatné živnosti", tedy v dnešní terminologii by se ještě tak nejspíše dal označit za živnostníka či podnikatele.

Pokud někdo někdy řecký výraz démiúrgos překládal do češtiny jako dělník, pak je prostě zřejmé, že to dělal výhradně z ignorance či z politicky utilitárních důvodů daných kolaborací s minulým režimem.

A ti kdo od takových překladatelů (kvůli antikomunistické či gnostické interpretaci dnešní politické reality?) účelově opisují se prohřešují proti základní povinnosti každého myslitele, tj. povinnosti rozdíly skutečně rozlišovat a nevařit ze všeho myšlenkový Eintopf.

Ti kdo nedokážou pochopit podstatné rozdíly ani ve společenské realitě, která je aktuálně obklopuje, se ovšem často nejvíce holedbají tím, že pochopili samotnou věčnou podstatu veškeré skutečnosti...

0
Vytisknout
7324

Diskuse

Obsah vydání | 10. 2. 2012