Holešovská výzva -- trn v patě pana redaktora Tomana

8. 2. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 7 minut

Je opravdu tristní, jakou odezvu "Holešovská výzva" zanechala v redaktorovi Týdeníku Kroměřížska v panu K. Tomanovi. Nevím, zda pan Toman neměl jiné téma o kterém by psal, faktem je, že si vzal "na mušku" dva občany Holešova, kteří se zcela náhodou stali signatáři této občanské iniciativy. Neváhal a napsal (17. ledna 2012) články, kterými se ani tolik nezabýval samotnou podstatou Holešovské výzvy, jako zmíněnými občany. Při čtení to vypadá jako popisování drzé troufalosti obou občanů, že si dovolili aktivně se účastnit v občanské iniciativě, která navíc nesla jméno po městě Holešov.

Avšak nejde jen o běžné popisování účasti obou občanů, ale o popis osobních charakteristik, včetně jejich působení jak v minulosti, tak v současnosti. Aby to bylo možné pochopit, nutno uvést, že se K. Toman k oběma občanům mj. vyjádřil, že "zahrnují média spoustou korespondence, většinou vedené z marx-leninských pozic". Podle něj zřejmě měly být vedeny z pozic pravicové, "demokratické" ODS! Jen škoda, že čtenářům K. Toman blíže nevysvětlil, co to jsou marx-leninské pozice. Takto jen u mnoha způsobil zmatek, v lepším případě rozpaky, co to M-L je. Ale pojďme dál.

Pan Toman si zahrál na "vševědoucího" a oba občany pasoval na působení ve Vysoké škole SNB v Holešově před r. 1989. Jednomu z nich přiřknul vyučování žáků-příslušníků SNB, jak "co nejvíce narušitelů (rozuměj stát. hranice) pokosit kalašnikovem"! Pravda je ovšem taková, že tento občan sice působil na VŠ SNB, ale vyučoval deskriptivní geometrii a automobilovou přípravu, čemuž odpovídala jeho vysokoškolská specializace. Rovněž žádnou náčelnickou funkcí, jak pan Toman zmiňuje, nebyl nikdy pověřen. Tady pan Toman pustil svou fantazii na špacír a vůbec se neobtěžoval zjistit, zda to co píše, je pravda. To ovšem není zdaleka všechno. Pan Toman také "přesně ví", že se tento občan "výrazně angažoval za bývalého režimu"! Čím nebo jak sice neuvádí, ale to mu přece může být jedno, hlavně že o tom píše jako o hotové věci. Dotyčný se však v tu dobu jako nečlen KSČ angažoval pouze amatérsky ve sportovní činnosti! O tom, zda tento občan byl nebo nebyl členem KSČ, je nebo není členem nynější KSČM jak sám přiznává neví, což mu ovšem nebrání v tom, aby jej zařadil mezi marx-leninisty. Co na tom, že to nemusí být pravda! Ale také, co kdyby to pravda byla! No představte si, občan Holešova a mohl by být komunista, jaká drzost a ještě nás tady bude obtěžovat nějakou Holešovskou výzvou!

Druhého občana si rovněž dovolil zaměstnat u téže VŠ SNB v Holešově přesto, že je to absolutní nepravda. Ovšem ani to panu Tomanovi nikterak nebrání v tom, aby tuto nepravdu napsal, aniž by znal skutečnost. Popravdě řečeno, on toho o obou občanech zná velmi málo a to co zná, jsou informace od holešovské veřejnosti! Tedy přesněji řečeno patrně od holešovského pana starosty PaedDr. Janalíka. No není divu, že si pan Toman dovolil vylít žluč, pokud pan starosta tak věrohodně oba občany popsal jako notorické stěžovatele na komunální politiky ve městě! Notabene, právě pan starosta PaedDr. Janalík, v porovnání s prvním zmíněných občanů, je ten, který v  panem Tomanem popisované inkriminované době bývalého režimu byl členem KSČ už v průběhu studií a členství v KSČ mu vyneslo i funkci ředitele Gymnázia v Holešově. To však není vše, protože v době, kdy výše zmíněný občan působil na VŠ SNB, pan starosta v tu dobu na téže škole SNB vykonával základní vojenskou službu a světe div se, dokonce i ve funkci politruka školní roty Pohraniční stráže. Pan starosta PaedDr. Janalík se však i dnes angažuje v Klubu výsadkových veteránů, kterého je čestným členem. Tento výsadkový útvar byl před převratem nejlépe vycvičenou jednotkou, která měla být k dispozici v kritických situacích samotnému ÚV KSČ! Že to není možné? Ale je, jen to pan starosta před panem Tomanem taktně zamlčel. Ono jej to ani nezajímá, vždyť přece jde o pana starostu, člena ODS a bývalého senátora! S ním jen zadobře! Za to s těmi druhými je zapotřebí jak se patří zatočit!

Pan redaktor Toman si prostě nemůže připustit, že jsou i v Holešově lidé, kteří současnost vidí jinak než on sám. A nejen to, on se také rozhodl je ve své zášti ostatním občanům popsat jako nepřátele demokracie v ČR, nepřátele současného režimu pod vlajkou ODS a spřízněných TOP 09/STAN a VV. Toho bohdá nebude, aby si někdo dovolil jít proti vládě, která to s občany myslí tak dobře. S takovými lidmi se musí rázně zatočit! Nejspíše by dokonce i u nás přivítal zákon, který je nyní připraven v USA ke schválení a sice návrh senátního zákona 1867 -- "The National Defence Authorization Act", který otevřeně "legalizuje" americkou vládu uvěznit kohokoliv, kdo zastává "protivládní" postoje. Tento zákon nejdemokratičtější a s ČR spřátelenou zemi by mohl být nejspíše implantován i u nás, což by uvítali lidé, jako je pan Toman. Tím by se velmi rychle zkrotily horké hlavy těch, co nejsou s vládou spokojeni a chtějí její odstoupení. Konec konců, i naše vláda už chystá opatření, jak se proti takovým tendencím účinně bránit. Pan Toman může být spokojen.

Na závěr jen jednu perličku. Pan Toman, aby zdůraznil svou zášť proti oběma holešovským občanům, při uvádění jmen zcela záměrně vypustil oslovení "pan", u jednoho občana i jeho vysokoškolský titul. Není třeba zdůrazňovat, že se to neslučuje s novinářskou etikou a slušností už vůbec. Tito občané přece nejsou žádní "hej počkej", ale řádní občané ČR a oslovení pan, paní patří běžně při oslovování mezi slušnými lidmi. Jak je patrné, pana Tomana mezi ně počítat nelze.

A už skutečně jen poslední poznámka. Oba občané se nepravdivými, na cti utrhajícími informacemi a poškozováním jejich jména uvedenými v Týdeníku Kroměřížska cítili poškozeni a požádali redakci o veřejnou omluvu ve stejném periodiku. Přes trojnásobnou urgenci jim nebylo vyhověno. Nezbývá jim tedy, než se domáhat nápravy soudní cestou. Takto skončila historie, která sice byla vyvolána vznikem Holešovské výzvy, aby se nakonec jen psalo, ještě k tomu hanlivě, o dvou občanech, kteří se prezentovali jako signatáři této Výzvy a jsou jen jedni z mnoha stovek, ne-li tisíců občanů ČR, podporovatelů a sympatizantů této výzvy.

0
Vytisknout
6693

Diskuse

Obsah vydání | 9. 2. 2012