Politika začleňování Romů ve Španělsku může inspirovat i českou praxi

8. 2. 2012

čas čtení 3 minuty
Tisková zpráva IQ Roma Servis

Pracovnice IQ Roma servis se spolu s vybranými mladými klientkami a klienty vydali na pozvání partnerské organizace Fundación Secretariado Gitano (FSG) na dvoudenní pracovní stáž do Španělska. Zkušenosti na poli komplexní práce s romským obyvatelstvem předané největší romskou organizací, stejně jako podněty pro zlepšení praxe u nás shrnuli do bulletinu, který nyní vychází v elektronické podobě. Setkání se uskutečnilo koncem listopadu v rámci projektu Together and Across financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V rámci setkání měli účastníci možnost zažít chod centrály, seznámit se s aktualitami v hlavní programové nabídce partnera a také navštívit bývalou nelegální osadu El Pozo. Klienti IQRS se také přímo zapojili do právě probíhajících vzdělávacích kurzů a praktické výuky pro mládež s nedokončenou školní docházkou. V posledních dvou dekádách dosáhla FSG výrazného úspěchu v oblasti zlepšování bytových podmínek romského obyvatelstva žijícího v osadách a vyloučených lokalitách a jejich přesidlovací programy se právem řadí mezi příklady dobré praxe na celoevropské úrovni. Díky intenzivnímu doprovodnému sociálnímu programu pro přemísťované rodiny, komunikaci se sousedy, které se snaží na příchod nových obyvatel připravit i dobré spolupráci s veřejnou správou se množství Romů žijících v osadách snížil na pouhá 4 %.

"Nejvíce nás zajímalo, jak se na fungování i metodách práce s klienty takto velké a zkušené organizace odrazila finanční krize a jak se vyrovnává s jejími dopady. Pro nás je určitě podnětné, že v době, kdy vzrůstá nezaměstnanost, se soustřeďují hlavně na budování dlouhodobých dobrých vztahů s velkými zaměstnavateli na národní úrovni, se kterými uzavírají smlouvy o zaměstnávání klientů. Osvědčenou metodou oslovování firem se stal model tzv. business snídaní, kdy pozvou renomovanou firmu na setkání v luxusním hotelu, aby s nimi projednali možnosti další spolupráce," shrnuje své postřehy koordinátorka projektu Šárka Pólová. Dalším výstupem v době složitého hledání práce je přehodnocení zaměření pořádaných rekvalifikačních kurzů, a to podle aktuálních potřeb na trhu. Nejvíce se nyní uplatní více specializované kurzy např. čističe solárních panelů nebo deratizéra.

"Je jedno jaký je tvůj sen, hlavně nezapomeň dochodit školu"

Ve Španělsku je největším problémem romské mládeže nedokončená školní docházka. Kritický je především přechod z prvního vzdělávacího stupně na druhý, který odpovídá zhruba 12 až 13 roku. V tomto věku jsou mladí Romové a Romky považování již za dospělé, dívky přebírají práci v domácnosti a chlapci si hledají práci. Protože je pro ně dokončení školní docházky určující pro pozdější uplatnění na trhu práce, pořádá FSG putovní kampaň s průvodní motivací "Je jedno jaký je tvůj sen, hlavně nezapomeň dochodit školu".

"Přesto je počet Romů a Romek s dokončeným vzděláním velkým pokrokem oproti situaci před třiceti lety, kdy děti nechodily do školy vůbec a většina romského obyvatelstva byla prakticky negramotná," hodnotí situaci pedagogická pracovnice programu Promociona, který se zaměřuje právě na komplexní podporu romských dětí při dokončování povinné školní docházky. I díky těmto zřetelným úspěchům by vybrané metody práce organizace FSG mohly v budoucnosti pomoci českým sociálním pracovníkům stejně jako úřadům v efektivnějším začleňování romského obyvatelstva.

0
Vytisknout
6053

Diskuse

Obsah vydání | 9. 2. 2012