Společné prohlášení studentských komor akademických senátů vysokých škol k jednání o návrhu vysokoškolského zákona

8. 2. 2012

čas čtení 3 minuty

Společné prohlášení zástupců studentských komor akademických senátů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity obrany, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Vysokého učení technického v Brně.

S rozhořčením konstatujeme, že se nám nedostalo žádné reakce na otevřený dopis členů akademické obce ze dne 25. ledna 2012, v němž jsme formulovali výtky vůči věcným záměrům zákonů reformujících vysoké školství. Nic nenasvědčuje tomu, že by ministr či vláda vyslyšeli doposud velmi umírněné volání z akademických obcí. Opakujeme, že oba věcné záměry zákona jsou špatné, a proto i dnes trváme na jejich stažení a voláme po návratu k jednání o jejich podobě.

Text Britským listům zaslal Petr Soukeník, mluvčí studentské komory akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně

Studenti brání akademické svobody a samosprávu. Ministr školství nás však chce uplatit odložením školného. Těmito planými sliby se koupit nenecháme a trváme na svých požadavcích. Problémy na ministerstvu školství jsou komplexní a výrazně se projevují například nekompetentními kroky ministra ve věci čerpání peněz z evropských fondů nebo nepřehlednou a problematickou personální politikou. Tváří v tvář hrozbě zastavení čerpání miliard z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost poskytuje ministr pouze falešné garance. Jeho prohlášení jsou v přímém rozporu s realitou.

Ministr tedy ohrožuje české vysoké školství nejen po stránce legislativní, ale nově i po stránce finanční. Proto apelujeme na premiéra Nečase, aby vyzval svého podřízeného k tomu, ať přestane dělat prázdná gesta, začne se chovat profesionálně a zahájí diskuzi s akademickou obcí. Jsme si vědomi nutnosti reforem vysokého školství, nesmí však mít podobu, která by vysoké školství poškodila. Je naší morální povinností bránit akademické svobody všemi demokratickými prostředky.

Rovněž se výrazně ohrazujeme proti prohlášením prezidenta republiky Václava Klause. Ten napadá studenty, že bojují proti školnému. Pane prezidente, Vaše kroky jsou manipulativní a když veřejnosti vzkazujete, že bojujeme proti školnému, jde říct jediné - neznáte naše požadavky.

Jakožto občané České republiky proto důrazně vyzýváme vládu ČR, členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, aby odmítli současný záměr zákona o vysokých školách a záměr zákona o finanční pomoci studentům a také všechny další návrhy, které by podobným způsobem omezovaly vysokoškolskou samosprávu a podřizovaly akademické svobody politickým zájmům a ekonomickému lobby.

Nebudou-li naše požadavky vyslyšeny, uspořádáme nad rámec plánovaného posledního únorového protestního týdne společnou celorepublikovou demonstraci. Vzhledem k sílícímu odporu v akademických obcích a rostoucí podpoře ze strany veřejnosti očekáváme masovou účast.

0
Vytisknout
5463

Diskuse

Obsah vydání | 9. 2. 2012