Exekutorská komora ČR: Výkony rozhodnutí v Německu

6. 2. 2012

čas čtení 2 minuty

Britské listy na svých webových stránkách uveřejnily překlad textu, jenž pojednává o právním systému Německa. Zaměřuje se na náklady výkonu rozhodnutí, píše Petra Báčová, mluvčí Exekutorské komory České republiky.

Již samo označení, že se jedná o náklady exekuce, je zavádějící. Srovnejme proto parametry výkonu soudního rozhodnutí v Německu a Česku.

V tuzemsku může věřitel získat dlužnou částku zpět buď prostřednictvím soudů, nebo "soukromého" soudního exekutora. První varianta se řídí občanským soudním řádem, druhá exekučním řádem. Potíž prvního způsobu výkonu rozhodnutí může tkvít v tom, že soud nezná majetkové poměry dlužníka. Věřitel by je tedy měl zjistit a podat návrh k soudu např. na přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu.

Soukromý soudní exekutor v Česku je úřední osobou. Výkonem exekutorského úřadu ho pověřil stát. Jestliže se věřitel rozhodne využít jeho služeb, odpadá mu povinnost dohledávat majetek dlužníka. Exekutor ho vyhledá sám, na své náklady, a poté určí nejvhodnější způsob provedení exekuce.

Exekuční řád je ale oproti občanskému soudnímu řádu účinnější v tom, že dává soudu na každý úkon lhůtu, ve které musí rozhodnout -- do 15 dní od doručení návrhu na zahájení exekuce musí být nařízena exekuce. Základní zásadou úspěšné exekuce je rychlost. Naopak v případě soudního výkonu rozhodnutí lhůta pro nařízení exekuce stanovena není.

Pokud věřitel podá návrh na výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu, musí hradit soudní poplatek, pracovníci soud jsou totiž státními zaměstnanci. Navíc podle § 270 odst. 3 o.s.ř. platí náklady provedení výkonu stát. U soudního exekutora se poplatky za nařízení nehradí, exekutor pak svou odměnu vymáhá spolu s dlužnou částkou a náklady oprávněného (např. na jeho právní zastoupení) od dlužníka.

V případě Německa výše uvedená dvojkolejnost výkonu rozhodnutí neexistuje. Tamní "exekutoři" jsou výhradně soudními vykonavateli. Význam tohoto termínu je možné přirovnat k výrazům použitým v českém občanském soudním řádu. Nutno podotknout, že i v Německu uvažují o zavedení tzv. "soukromých" soudních exekutorů. Mějme však na paměti, že není možné komparovat poměry v Česku a u našich západních sousedů. Justice v Německu je na vyšší úrovni, stejně jako respekt veřejnosti k právu. Mgr. Petra Báčová tisková mluvčí Exekutorská komora ČR gsm: +420 734 685 289 e-mail: mluvci@ekcr.cz www.ekcr.cz

0
Vytisknout
11351

Diskuse

Obsah vydání | 8. 2. 2012