ÚŘAD PRÁCE ČR:

Protože nám nefunguje počítačový systém, dělejte zatím záznamy do sešitu

8. 2. 2012

čas čtení < 1 minuta

Štefan Duháň, ředitel odboru koncepcí trhu práce, poslal dopis generálnímu řediteli Úřadu práce České republiky, aby vydal všem ředitelům krajských poboček Úřadu práce České republiky instrukci, aby zatím, pokud "nebude funkční aplikace Zaměstnanost - úloha 040", o žádostech cizinců o povolení k zaměstnání činili záznamy ve Wordu a "v zvlášť určeném sešitu".

Dopis naleznete ZDE

Společné prohlášení studentských komor akademických senátů vysokých škol k jednání o návrhu vysokoškolského zákona

8. 2. 2012

čas čtení 3 minuty

Společné prohlášení zástupců studentských komor akademických senátů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity obrany, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Vysokého učení technického v Brně.

S rozhořčením konstatujeme, že se nám nedostalo žádné reakce na otevřený dopis členů akademické obce ze dne 25. ledna 2012, v němž jsme formulovali výtky vůči věcným záměrům zákonů reformujících vysoké školství. Nic nenasvědčuje tomu, že by ministr či vláda vyslyšeli doposud velmi umírněné volání z akademických obcí. Opakujeme, že oba věcné záměry zákona jsou špatné, a proto i dnes trváme na jejich stažení a voláme po návratu k jednání o jejich podobě.

Text Britským listům zaslal Petr Soukeník, mluvčí studentské komory akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně

Jak prosté, milý Watsone

8. 2. 2012 / Jitka Švecová, Vlastimil Lipert

čas čtení 2 minuty

Jak se chovat k věřiteli,který dlouhá léta mlčí o Vašem dluhu a pak jej prodá inkasní společnosti. Tato vymahačská firma dluh potom po Vás s tučnou přirážkou požaduje?

Ve většině případů nejde o dluh samotný, často se pohybující jen v řádu stovek. Jsou připočteny úroky z prodlení, penále a takzvané náklady na vymáhání, soudní poplatky a odměna exekutora. Pokud by věřitelé uplatnili svoji pohledávku neprodleně, byla by jim téměř vždy uhrazena a tím by odpadla možnost pochybného zisku a korupce. Stačí zákon o účetnictví.

Extrémní odměny vysokých státních úředníků a manažerů jsou nezbytné

8. 2. 2012 / Bohumil Trávníček

čas čtení 6 minut

Nihil fieri sine causa potest - nic se nemůže stát bez příčiny
Cicero

V posledních době se v médiích neustále objevují informace o extrémních odměnách vysokých státních úředníků a manažerů. Mnozí komentátoři se podivují, jak je možná taková nemravná výše finančních prostředků, které jsou jim poskytovány v podmínkách dluhové krize, kdy tyto finance v mnoha sférách společnosti fatálně chybějí.

REPORTÁŽ

"Obchodní" dohoda ACTA -- podepsaná a záhadná

8. 2. 2012 / Lucie Hlaváčková

čas čtení 10 minut

Po podpisu dohody ACTA dvaadvaceti státy Evropské Unie včetně České republiky konečně nastal čas na veřejnou diskusi se zástupci odborné veřejnosti. V pražském kině Atlas se 7.2.2012 sešli zástupci z nejrůznějších více či méně zainteresovaných skupin, aby o dopadech ACTA hovořili. Moderátorem celé diskuze byl šéfredaktor Lupa.cz Patrick Zandl, kterého pamětníci začátků českého internetu znají pod jménem "Tangero". Za stůl na pódiu zasedli nezávislý publicista Jiří Peterka, vedle něj Markéta Prchalová, která stojí v čele České protipirátské unie, Ondřej Filip za zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC, Jakub Michálek za Českou pirátskou stranu, Vlastimil Pečínka, který pracuje jako ředitel výzkumu a vývoje v Seznam.cz, Alex Ivančo z Ministerstva průmyslu a obchodu, Jiří Čermák z advokátní kanceláře Baker&McKenzie a Ing. Miloš Šnytr z Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dohoda ACTA zatím neplatí, a k jejímu uvedení do právního řádu ČR je ještě potřeba ratifikace Parlamentem ČR a po podpisu všemi zeměmi EU musí být ratifikována ještě v Evropském parlamentu. Zvednou pro ni naši zákonodárci ruku? A měli by to vůbec udělat?

Nedošlo-li k doručení exekučního titulu, lze podat žádost o zastavení řízení

8. 2. 2012

čas čtení 2 minuty

Stále čekám na odpověď, protože rada ohledně návrhu na zastavení exekuce by mohla ve věci prospět.

Dnešní "zážitek" z jednání na Exekutorském úřadě, kdy slečna po mne nejprve požadovala sto korun za nahlédnutí do spisu, po dohadování se omluvila a žádala alespoň 30 korun za jednu okopírovanou stránku, mne bohužel nenaplňuje optimismem.

Věřím, že máte zájem tyto věci řešit, píše Michal Štingl mluvčí exekutorské komory Petře Báčové.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY BRITSKÝM LISTŮM MOBILEM

Hodně klesající tendence

2. 4. 2012

čas čtení < 1 minuta

V červnu 2011 jsme zprovoznili pro vaše pohodlí možnost přispívat na provoz Britských listů dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilního telefonu. Informace o tom, jak to dělat, jsou ZDE. Zároveň je samozřejmě možné přispět finančně na provoz BL na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Zdá se však, že možnosti a ochota čtenářů finančně přispívat na provoz deníku, který každodenně čtou (čtenářů je měsíčně cca 350 000) prokazuje silně klesající tendenci. Jenže provoz listu z něčeho uhradit musíme. Nepodporují nás ani velcí kapitalisté, ani velcí antikapitalisté. Nezávislost a existenci si uchováme pouze, pokud si udržíme podporu čtenářské obce.

27340

KOUTEK REKLAMNÍ TUPOSTI:

Vlastnost se mění v hmotu

8. 2. 2012 / Jerry Newman

čas čtení < 1 minuta

Kousek hodný vysoké fyziky předvádí parní pračka od LG, která dokáže proměnit teplotu v páru. Možná by dokázala proměnit i hmotnost v kapalinu nebo hustotu v led.

Neskutečná diskuse o skutečnosti

8. 2. 2012 / Martin Groh

čas čtení 4 minuty

Nerad, ale musím reagovat na případ pana Máši a diskutéry. Pan Mertl se pozastavuje nad radou paní Šporkové o racionálním řešení racionálního problému. Pan Mertl má zajisté v mnohém pravdu, opravdu žijeme v době a hlavně ve společnosti, či společenském uspořádání, které nemá jiných, než racionálních základů. Jenomže v takové společnosti žijeme a je, z mého pohledu, pro přežití nutné se racionalitě podřídit, nechci-li umřít hlady, nebo se odstěhovat na nějaký jiný konec zeměkoule, kde se třeba ještě dá žít podle přírody, a nikoliv podle diktátu peněz.

BBC nařídila personálu nepoužívat výraz "extrémista"

8. 2. 2012

čas čtení 1 minuta

Aby se redakce BBC vyhnula "hodnotícímu soudu", její manažeři nařídili, že kazatel al-Kajdy Abú Katada může být označován pouze jako "radikál". Novináři byli také varováni, aby nepoužívali starší fotografie, na nichž má Katada nadváhu. Podle vedení korporace ve vězení značně zhubnul.

Může průměrně inteligentní bytost věřit tak nestoudné propagandě?

8. 2. 2012 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Americká televizní stanice ABC News odvysílala zprávu o nové rostoucí hrozbě Íránu namířené proti Spojeným státům, za kterou by se nemusela stydět nacistická ani stalinistická propaganda. Je ovšem tragické, když si uvědomíme, k čemu tato usilovná a systematická propaganda proti jedné asijské zemi, která vzdoruje diktátu nejmocnějšího mocenského aparátu s nejničivějším vojenským potenciálem všech dob již několik dekád, může vést. K milionům zmařených lidských životů, zdevastovanému regionu a v neposlední řadě i k rozpoutání 3. světové války, jak uvedl britský vojenský historik Corelli Barnett.

Cibulkovy seznamy po 20 letech

8. 2. 2012 / Aleš Uhlíř

čas čtení 10 minut

V tomto roce tomu bude už 20 let od doby, kdy se na stránkách Necenzurovaných novin redigovaných Petrem Cibulkou objevily seznamy tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti, později známé jako Cibulkovy seznamy.

Vládnou nám dělníci

8. 2. 2012 / Michal Rubáš

čas čtení 13 minut

K často opakované námitce, že tvůrci, vykonavatelé a vykladatelé právních norem upravujících postupy při vymáhání dluhů jsou bezcitní idioti, mám nejméně dvě zásadní připomínky.

Dělníci?

8. 2. 2012 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Pan Michal Rubáš tvrdí, že podle platonské psychologie nám prý vládnou "dělníci". Problém je ovšem v tom, že v Platonově době ani v Platonově sociální utopii narýsované v dialogu Ústava se naprosto nic takového jako "dělníci", tj. námezdně pracující, pochopitelně vůbec nevyskytuje, protože to ještě neexistovalo. Společnost se podle Ústavy dělí na vládce, strážce, dále třídu řemeslníků a rolníků, a na otroky. Ti kdo nevlastní samostatný zdroj obživy a závisí na jiných, ti kdo vykovávají naprostou většinu fyzické práce, jsou pro Platona otroky, nikoli "dělníky". A v jejich duševním ustrojení nedominuje duše žádostivá jako u řemeslníků a obchodníků, protože jejich duše je údajně úplně neaktivní.

POZVÁNKA:

Panelová diskuse v cyklu Dva břehy

7. 2. 2012

čas čtení < 1 minuta

Městská knihovna v Praze a ProAlt

Vás zvou na panelovou diskusi v rámci cyklu Dva břehy, která se koná 8. února v 19:00 v malém sále Ústřední knihovny (Mariánské nám. 1, Praha 1):

Zadlužení států - příčiny, následky a řešení

Diskutující: Aleš Michl, hlavní analytik Raiffeisen Bank - Jiří Šteg, koordinátor makroekonomické skupiny ProAltu

Moderuje: Tereza Stöckelová, mluvčí ProAltu

Holešovská výzva -- trn v patě pana redaktora Tomana

8. 2. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 7 minut

Je opravdu tristní, jakou odezvu "Holešovská výzva" zanechala v redaktorovi Týdeníku Kroměřížska v panu K. Tomanovi. Nevím, zda pan Toman neměl jiné téma o kterém by psal, faktem je, že si vzal "na mušku" dva občany Holešova, kteří se zcela náhodou stali signatáři této občanské iniciativy. Neváhal a napsal (17. ledna 2012) články, kterými se ani tolik nezabýval samotnou podstatou Holešovské výzvy, jako zmíněnými občany. Při čtení to vypadá jako popisování drzé troufalosti obou občanů, že si dovolili aktivně se účastnit v občanské iniciativě, která navíc nesla jméno po městě Holešov.

Politika začleňování Romů ve Španělsku může inspirovat i českou praxi

8. 2. 2012

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva IQ Roma Servis

Pracovnice IQ Roma servis se spolu s vybranými mladými klientkami a klienty vydali na pozvání partnerské organizace Fundación Secretariado Gitano (FSG) na dvoudenní pracovní stáž do Španělska. Zkušenosti na poli komplexní práce s romským obyvatelstvem předané největší romskou organizací, stejně jako podněty pro zlepšení praxe u nás shrnuli do bulletinu, který nyní vychází v elektronické podobě. Setkání se uskutečnilo koncem listopadu v rámci projektu Together and Across financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Pravičáci jsou méně inteligentní než levičáci, zjistila studie

7. 2. 2012

čas čtení 1 minuta

 • Děti s nízkou inteligenci dospívají v lidi s předsudky
 • Hloupí lidé přijímají pravicové názory, protože se s nimi cítí "bezpečněji"
 • Studie analyzovala více než 15 000 osob
 • Pravičáci mají většinou nižší inteligenci než levičáci a lidé, kteří mají v dětství nízkou inteligenci, vyrostou v dospělé s rasistickými a antihomosexuálními názory, konstatuje nová studie kanadských vědců.

  Konzervativní politika funguje téměř jako "brána" k předsudkům proti jiným lidem, konstatují autoři analýzy. Lidé s nižší inteligencí podle studie přijímají pravicové názory, protože se s nimi cítí bezpečněji.

  O politických názorech však nerozhoduje vzdělání - rozhoduje o nich vrozená inteligence. Sociální postavení nehraje žádnou roli.

  Studie vyšla v časopise Psychological Science.

  Stupidita pravice se šíří, protože jsou levičáci příliš zdvořilí

  7. 2. 2012

  čas čtení 3 minuty

  Levicový Guardian byl příliš zdvořilý na to, aby informoval o nové kanadské studii, která vyšla v časopise Psychological Science a z níž vyplývá, že lidé s pravicovými názory mají většinou nízkou inteligenci. Paradoxně na tuto studii upozornil deník Daily Mail. Studie zaznamenává empirická fakta, píše George Monbiot v deníku Guardian.

  Není to první taková studie. Existuje množství vědeckých informací dokazujících, že jedinci, vyznačující se v dětství nízkou inteligencí, projevují v dospělosti silnější předsudky vůči příslušníkům jiných etnik anebo jiné sexuální orientace. Otevřenost, flexibilita, důvěra v druhé - to všechno vyžaduje určité kognitivní schopnosti. Pochopit a přijmout jiné lidi vyžaduje zvýšenou kapacitu abstraktního myšlení.

  Realizace levicové politiky vede k společenskému rozkladu

  7. 2. 2012

  čas čtení 1 minuta

  "Pravičáci jsou méně inteligentní než levičáci, zjistila studie"

  Takový Škromach, Jandák, Ploc, Stanislav Gross, Šlégr, Urban, Paroubek, Rath, Váňa (co by rát někoho držel za varlata, jak odhalila nedávno nahrávka), atd. To je úplný výkvět inteligence, píše Ivo Mareš.

  Ale teď už vážněji. Víte, já nemám vůči nikomu předsudky, nevidím jako největší zlo multikulturní společnost, ani nemám předsudky vůči EU, nevadí mi registrované partnerství, atd. Nejsem věřící, nejsem příslušníkem žádné církve. Jsem voličem pravice, i když mi jsou paradoxně bližší ty levicové hodnoty, v obecné rovině.

  Jsem na tom asi jako Umberto Eco, který začínal jako velmi levicový a postupem času se přibližoval více a více středu. A když budu trochu parafrázovat jeho slova, řekl bych následující.

  Myslím, že souhlasím s Joyceovým odpadlým katolickým hrdinou v Portrétu umělce v jinošských letech: "Jaký druh osvobození by bylo zříci se absurdity, jež je logická a soudržná, a chopit se takové, jež je nelogická a nesoudržná?" Pravicová představa společnosti je podle mého názoru sice absurdita, ale absurdita aspoň jasná a soudržná.

  Umberto Eco vždy věřil a věří ve zdravý lidský rozum. Na svých webových stránkách má provokativní motto: "Když lidé přestanou věřit v Boha, není to tak, že nevěří v nic: věří pak všemu."

  Čistě levicové hodnoty nejsou špatné, ale koncept realizace levicové politiky, tedy ta realita, vede k společenskému rozkladu.

  "Britští konzervativci narození mezi lety 1958-1970 jsou častěji méně inteligentní než jejich vrstevníci levičáci"

  7. 2. 2012 / Karel Dolejší

  čas čtení 3 minuty

  "It is not clear that intelligence has any long-term survival value."
  Stephen Hawking

  Článek v listě Daily Mail informující o studii zveřejněné časopisem Psychological Science končí větou: "Je nicméně jasné, že všichni sociální konzervativci netrpí předsudky a všechny osoby trpící předsudky nejsou konzervativní." I to je důležitý dodatek k analýze kohortních studií provedených na vzorcích britské populace narozené v 50.-70. letech.

  Je liberalismus produktem inteligence?

  7. 2. 2012 / Boris Cvek

  čas čtení 1 minuta

  Ačkoli výsledky této studie velmi vyhovují mým předsudkům, které mám jako liberál vůči konzervativcům, byl bych přece jenom raději, kdyby liberální stanoviska nebyla tak produktem pouhé inteligence a poznávacích schopností jako spíše určité mravní a duševní vyzrálosti, určité tolerance. Inteligencí jako počtem bodů v IQ testech pohrdám a považuji mnohé lidi s "vysokou inteligencí", které znám, za retardované osobnosti bez schopnosti učit se z lidské stránky života.

  Neskutečná úroveň diskuse o sociální politice v ČR

  7. 2. 2012 / Jan Mertl

  čas čtení 4 minuty

  Na Britských listech byl zveřejněn případ pana Máši. Jeho situace je těžká, i když zřejmá -- jedná se o případ člověka, který přes celoživotní aktivní kariéru v oblasti jazykovědy nemá dostatek prostředků na to, aby mohl žít ve svém stávajícím bydlišti a mít takový rodinný, život, do něhož ho jeho rodinná konstelace zavedla. V této situaci je, nevidí východisko a žádá o pomoc, přičemž situaci poctivě popisuje.

  Následuje reakce paní Šporkové, která udělí panu Mášovi nepřímo tzv. "hraběcí radu" - vždyť se přece může odstěhovat a svoji rodinu rekonfigurovat! A dokonce mu vlastně poskytne i rodinné poradenství, protože mu vysvětlí, že příčina je vlastně v tom, že jeho rodinná konstelace není dostatečně kvalitní a efektivní. A ještě mu vymyslí, kam se vlastně má odstěhovat, včetně místa a toho, že na webu realit je takových míst mnoho k nalezení. Sice princip situace pana Máši chápe, ale nerozumí tomu, proč takovéhle racionální kroky p. Máša už dávno neudělal.

  Nesrozumitelná energetika

  7. 2. 2012 / Jan Sláma

  čas čtení 5 minut

  Byly doby, kdy československá energetická politika byla směrována na naftu. Kde kdo topil naftou. Topná nafta byla levná. Kde kdo si kupoval naftová kamna. Zájem byl takový, že ani výroba, třebaže nijak složitá, nestačila poptávce. Netrvalo však dlouho a šrotiště, která byla u každé vesnice, se právě těmito topidly zaplnila. Dnes jimi netopí nikdo, leda by měl na zahrádce pramen a ani ta šrotiště už nejsou. Železo a barevné kovy jsou žádanou komoditou, a tak vesnice objíždějí sběrači a řada méně majetných občanů se krádeží železa přiživuje.

  O jedné výzvě

  7. 2. 2012 / Marek Řezanka

  čas čtení 17 minut

  Čím více se blíží jaro, tím více mrzne, dalo by se říci nejen v souvislosti s počasím. Přituhuje také na politické scéně, a to domácí i zahraniční. Jednání v Davosu o podobě EU do budoucna rozhodně nic pozitivního nepřinesla. Kdo čekal, že se Unie zamyslí nad samotnými principy, na nichž je vystavěna a začne řešit problémy z hlediska svých občanů, byl nutně zklamán. Jako každý, kdo si od vstupu ČR do Unie v roce 2004 mj. sliboval "zaplevelení" Ústavy sociálními právy, před čímž tehdy mohutně varoval president Klaus. Místo plevele se však sociální práva stávají v Evropě vzácností a už je možná pozdě na jejich záchranu. Rvou se hlava nehlava, vytrhávají se i s kořeny, po těch, co zbývají, se mocně šlape.

  Jsem v kategorii nepotřebného a obtížného hmyzu

  7. 2. 2012

  čas čtení 1 minuta

  Moc bych chtěla poděkovat za zveřejnění příspěvku pana Jana Mertla "Neskutečná úroveň diskuse o sociální politice v ČR", píše Jana Mertová.

  Je velice výstižný, pravdivý a nastavující zrcadlo těm, kterých "hraběcí rady", jak je nazývá pan Mertl, udělují potřebným a zoufalým lidem na počkání. Sama jsem si to zažila a zažívám již po několik let (jsem již totiž v kategorii nepotřebného a obtížného hmyzu, který je nad 45 let a také hledám práci, kde se dá - neúspěšně).

  Lidé, jako je pan PhDr. Jaromír Máša - vzdělaných a opravdu prospěšných odborníků, které však nikdo nechce, se kupí na úřadech práce, či na sociálních úřadech.

  Český překladatel a orientalista, mrznoucí s rodinou v bytě bez topení, prosí o práci

  6. 2. 2012 / Tomáš Koloc

  čas čtení 2 minuty

  Napsal mi PhDr. Jaromír Máša, 74 let, filolog (doktorát v oborech rusistika, indologie, klínopis), z dalších škol vzdělaný v oborech muzikologie, energetiky, astronomie, politologie a teologie. Vyrůstal v bilingvní rodině, kde se mluvilo česky i německy a má znalosti z dvaceti jazyků. Je autorem překladů 38 monografických titulů z angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a španělštiny do češtiny (odborných i literárních, patří mezi ně Guinessova kniha rekordů, překlady slovníků i básně, včetně básní Williama Shakespeara), které vydala nakladatelství Mladá fronta, Volvox Globator, Slovart či Grada. Je však schopen překládat také ze sanskrtu, hindštiny, bengálštiny, sinhálštiny, pálí, tibetštiny, nizozemštiny, portugalštiny. Zadaný překlad je schopen vybavit také odbornými poznámkami.

  Odmítám zvrhlý způsob exekuce, jímž z dluhu pár korun vznikne dluh 40 000

  6. 2. 2012

  čas čtení 3 minuty

  Městskému soudu v Praze prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 9

  V Praze 2. 2. 2012

  Věc: Odvolání proti usnesením o nařízení exekuce

  Dne 26. 1. 2012 mi byla doručena usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č.: 80EXE1781/2011-7, 80EXE1797/2011-7 a 80EXE1812/2011-7. Protože zásadním způsobem nesouhlasím se závěry těchto usnesení, podávám proti nim v předepsané lhůtě toto odvolání, píše Michal Štingl.

  Uvedená usnesení vycházejí otrocky z předchozích usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7, který však byl v této věci nepříslušný.

  Skok na břicho

  6. 2. 2012 / Bohumil Trávníček

  čas čtení 3 minuty

  Za každým velkým majetkem se skrývá zločin
  Honoré de Balzac

  V deníku Právo zveřejnil minulou středu bývalý předseda ODS a premiér Mirek Topolánek pozoruhodně rozhořčený článek, v němž se postavil za bývalého poslance Petra Wolfa odsouzeného nedávno k vězení za podvod. Podle Topolánka byl Wolf odsouzen na základě společenské objednávky, v níž prý hraje důležitou roli i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Pan expremiér tak naznačuje, že u nás přestávají fungovat elementární pravidla ve společnosti. Viz také ZDE.

  Outside-In: Americká operační koncepce pro Perský záliv s jaderným Íránem

  6. 2. 2012 / Karel Dolejší

  čas čtení 9 minut

  Gunzinger, M.: - Dougherty, C.: Outside-In. Operating from Range to defeat Iran's Anti-Access and Area-Denial Threats. Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2011. 120 p. (pdf)

  Po studii AirSea Battle z roku 2010, která předložila operační koncepci čelící čínské strategii charakterizované jako Anti-Access/Area Denial (A2/AD; strategie zamezení přístupu a nevpuštění do prostoru) bylo 17. ledna oficiálně publikováno její pokračování - náčrt budoucí operační koncepce ozbrojených sil USA pro Perský záliv. Návaznost zde existuje v tom smyslu, že íránská strategie "obrany prostoru" je specifickým rozvinutím a přizpůsobením čínského vzoru; rozdíly spočívají zejména v odlišné (zastaralejší) íránské výzbroji, neexistenci jednotné odolné informační sítě, obecně v menších vzdálenostech, geografických zvláštnostech regionu (centrálním významu Hormuzského průlivu) a tradicích íránské armády, v níž se samostatná iniciativa menších jednotek v rámci "mozaikové obrany" klade nad velitelské hierachie.

  Exekutorská komora ČR: Výkony rozhodnutí v Německu

  6. 2. 2012

  čas čtení 2 minuty

  Britské listy na svých webových stránkách uveřejnily překlad textu, jenž pojednává o právním systému Německa. Zaměřuje se na náklady výkonu rozhodnutí, píše Petra Báčová, mluvčí Exekutorské komory České republiky.

  Již samo označení, že se jedná o náklady exekuce, je zavádějící. Srovnejme proto parametry výkonu soudního rozhodnutí v Německu a Česku.

  V tuzemsku může věřitel získat dlužnou částku zpět buď prostřednictvím soudů, nebo "soukromého" soudního exekutora. První varianta se řídí občanským soudním řádem, druhá exekučním řádem. Potíž prvního způsobu výkonu rozhodnutí může tkvít v tom, že soud nezná majetkové poměry dlužníka. Věřitel by je tedy měl zjistit a podat návrh k soudu např. na přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu.

  Odcházení: Havel se postavil k svému celoživotnímu dílu s obrovskou svobodou

  6. 2. 2012 / Miroslav Tejkl

  čas čtení 3 minuty

  Havel žádný bytostný demokrat nikdy nebyl.

  Byl to moralizující elitář, tvořivý člověk, tvůrce všemožných spektáklů, a občas i člověk kýče. Byl to člověk osobně statečný ... přinejmenším ve svých hvězdných dobách normalizačních rozhodně.

  Je trapné dnes zpětně z jeho tehdejšího údělu dělat procházku sadem a jakýsi výcvik, předem dohodnutý scénář na desetiletí předem apod. absurdní nesmysly.

  K tomu: "Jan Čulík, "Havlovo filmové Odcházení: Překvapivě účinná a hluboká omluva od bývalého prezidenta" ZDE

  Co nám mohou říci Cibulové zprávy

  6. 2. 2012 / Jiří Kalát

  čas čtení 4 minuty

  Zdroj kauzy Kafkova letiště, Obamova emailu o 70 000 slovech a dalších zprávách, které překvapily, šokovaly a mnohdy i vyděsily čtenáře. The Onion (Cibule) je server, který šíří svoje zpravodajství na internetu a zaplavuje média šokujícími informacemi. Profesionální vzhled, reportéři i klasicky zpracované informace mu pomáhají nabýt dojmu serióznosti. Má to však jeden háček. Všechno je to lež, autory vydávaná za satiru a od pravdy k nerozeznání.

  O kapitalismu a nihilismu aneb Boj o přežití a nikoliv o smysl světa

  6. 2. 2012 / Veronika Sušová-Salminen

  čas čtení 8 minut

  Článek Jakuba Stadlera Na cestě za svobodou: Boj o smysl našeho světa je směsí naivity a bohužel i nepochopení. Zároveň je ale dobrou ukázkou toho, jak kapitalismus skrytě legitimizuje sám sebe pomocí zdánlivě neekonomických pojmů, diskurzů a tzv. univerzálních hodnot. Jedním z nich je třeba pojem svoboda či dokonce svoboda jedince a svoboda volby.

  27338

  KOUTEK REKLAMNÍ TUPOSTI:

  Ať žije incest!

  6. 2. 2012 / Tomáš Koloc

  čas čtení < 1 minuta

  Tato reklama, která zdobí výklad jedné z nejrušnějších ulic Hradce Králové, je kandidátem na deviantní kategorii sexistického prasátečka, pokud by taková kategorie existovala. Normální sex se už v reklamně nenosí -- lechtivé, a tudíž žádoucí, začíná být zkrátka to, co je zakázané. Ať žije incest!

  PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

  Hospodaření OSBL za prosinec 2011

  5. 1. 2012

  čas čtení 1 minuta

  V prosinci 2011 přispělo finančně na Britské listy 253 osob bankovním příkazem celkovou částkou 92 904.72 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v říjnu 2011 částkou 13 487 Kč, příjem z reklamy byl 6000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31. 12. 2011 částku 132 801.51 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní

  32837