Rozhovor Britských listů 303. Vrací se česká politická scéna k stalinismu?

23. 7. 2020

čas čtení 2 minuty


Is the Czech political scene returning to Stalinism?

(English subtitles. For English, scroll below)

Mezi populistickými excesy na české politické scéně nyní vznikl další pozoruhodný extrém. Takzvaní "demokraté", antikomunisté brutálně zaútočili na nezávislost práce historiků, když odmítl děkan pražské filozofické fakulty UK Michal Pullmann vyvěsit fotografii Milady Horákové s nápisem "Byla zavražděna komunisty". Jak v padesátých letech jsou organizovány rezoluce za Pullmannovo propuštění. Zjednodušené ideologické interpretace ať zprava, nebo zleva, jsou však nesmírně nebezpečné, protože společnost přece musí mít možnost nezávisle zkoumat svou minulost. Realita je složitá a žádná jediná pravda neexistuje. Nejdůležitější jsou otázky, ne odpovědi. O nejnovější, velmi znepokojující kulturní válce na české politické scéně hovoří Jan Čulík s historičkou Muriel Blaive. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 24 . července 2020.

A new political extreme has arisen on the Czech political scene amongst the current populist excesses. The so called "democrats", i.e anti-communists, have brutally attacked Dr. Michal Pullmann, historian and Dean of the Arts Faculty of Charles University in Prague, for refusing to display the image of Milada Horáková, a non-communist politician executed in the 1950s, with an inscription "Murdered by Communists". Letters are being sent to the university management, demanding that Dr. Pullmann be sacked. It is an unprecedented attack against the integrity of historical research in the Czech Republic. Simplified ideological interpretations are extremely dangerous, whether they be left-wing or right-wing. Surely any society must have the right independently to examine its past. Reality is complex and there is no single, unique truth. Questions are much more important than answers. Jan Čulík discusses this latest, very disturbing culture war with the historian Muriel Blaive. The interview is broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Friday 24th July 2020.

Asi nejlepší analýza "kauzy Pullmann", upozorňuje Ivo Baran:

Stalinismus, děkan Pullmann a další promarněná debata o komunistické minulosti

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Předchozí rozhovory s Muriel Blaive:

29892

Jak můžeme pochopit závažná témata současnosti, když nechápeme vědecké pohledy na minulost?

23. 7. 2020 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Pobouření, které vyvolala moderním výzkumem podložená stanoviska děkana Filozofické fakulty Michala Pullmanna o demokratických (či participativních) prvcích komunistického režimu, jsou neklamným znamením toho, že laciný antikomunismus v české kotlině zdaleka neřekl své poslední slovo. A třebaže má rigidní pohled na ultimátní zlo symbolizované komunistickým režimem trhliny od samého počátku, jeho nepříliš důvtipní zastánci si svou svatou krávu i po dlouhých třiceti letech brání zuby nehty. Pokud si ale poslechneme Pullmannovy názory, prezentované v DVTV a na ČRo Plus, zjistíme, že historik ani v nejmenším nezpochybňuje zločinné aspekty minulého režimu ani jeho autoritářskou povahu (ba naopak); pouze veřejnost seznamuje s aktuálními poznatky historického bádání.

Trump: Osoba. Žena. Muž. Kamera. Televize. - Neuvěřitelné

23. 7. 2020

čas čtení 2 minuty

Toto je americký prezident:

Donald Trump: Pravděpodobně před rokem, méně než před rokem, jsem se zeptal doktora, řekl jsem, Existuje nějaký poznávací test, který bych mohl udělat, protože jsem o tom slyšel, protože chci tyhle lidi umlčet, šíří fake news, vymýšlejí si zprávy, chci říct jako, udělám s vámi interview, neřekl jsem nemůžete se mě ptát na to či ono, vy lidi, říkám, ptejte se mě na cokoliv, jako v tom rozhovoru s Chrisem Wallacem, byl příjemný, musím říct, řekl, prostě chci sdělit divákům, že nebyla žádná otázka, která byla zakázána. A on je tvrdý moderátor. A byl to dobrý rozhovor, mně se to líbilo, těšilo mě to, a bylo to dobré, ale já jsem neřekl, smíte se zeptat jen na tohle či na ono. Musíme být bystří. Když zastáváte úřad prezidenta, musíte být bystrý.

30542

Krize adaptace: Nutíme děti uvěřit ve svět, který neexistuje

23. 7. 2020 / Bohumil Kartous

čas čtení 13 minut

Digitální prostor, tento největší, epochální vynález lidstva, zrušil mnoho doposud funkčních adaptačních řešení. Nevíme si s tím rady. V nouzi předstíráme před nastupujícími generacemi, že řešením pro budoucnost je návrat do minulosti.

S cílem nasytit rostoucí populaci se podařilo vytvořit technologie k průmyslovému zpracování a uchovávání potravin. Jenže jednoduchý snadný přístup k energeticky bohatým potravinám vede k pandemii obezity.  Abychom se ochránili před smrtícími infekcemi, vynalezli jsme antibiotika. Důsledkem je ovšem nárůst nemocí způsobených poruchami imunity a vznik rezistentních bakterií. Internet představuje epochální průnik v přenosu informací a komunikačním propojení světa, jenže dopady masového rozšíření a užívání vedou rychlostí skutečně digitální k masovému rozšíření psychických problémů a narušení společenské soudržnosti. A to jsme teprve na začátku digitální transformace, jak uvádějí v úvodu ke své knize Ingenious: The Unintended Consequences of Human Innovation (Důmysl: Nezamýšlené důsledky lidské inovace) autoři Peter Gluckman a Mark Hanson.

Koronavirus: Tato osmatřicetiletá žena strávila na jednotce intenzivní péče 112 dní

23. 7. 2020

čas čtení < 1 minutaMarily Duncan, 38 let, si jako poslední věc pamatuje, že měla rýmu. Další věc, o které ví, je že se o dva měsíce později probudila z komatu v nemocnici uprostřed lékařů a zdravotníku opatřenými ochrannými prostředky.

Během 112 dní na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Londýně byla mnohokrát na pokraji smrti, svědčí lékaři. Život jí zdravotníci zachránili jen s obrovským vypětím sil.

V současnosti dokáže chodit jen s chodítkem. Začne se pomalu učit choit bez něho.

Každou noc musí být ještě napojena na kyslík

Covid idioti spáchali slušnej zářez do statistiky

22. 7. 2020

čas čtení 1 minutaVečírku se podle ní zúčastnilo 17 lidí, z nichž se nakazilo 15. Mezi lidmi, kteří s těmito nakaženými byli v kontaktu, pak potvrdily testy další případy nemoci covid-19. Podle serveru Seznam Zprávy skončilo v karanténě kromě nakažených dalších více než 120 lidí. Pražská policie se zatím věcí nezabývá. "Do současné chvíle jsme neobdrželi od krajské hygienické stanice žádný podnět," sdělila policejní mluvčí Eva Kropáčová na dotaz ČTK.


Nařízení tady nikdo nekontroluje ani nevymáhá. Vrchnost se domnívá, že stačí něco nařídit a prosadí se to samo od sebe.

Pražská policie provede jen zápis a případy posílá hygienikům ke správnímu řízení. Ti ale nemají kapacitu to vyřizovat. Ani stopy po nějaké snaze o reorganizaci k účinnému vymáhání. I v metru potkávám "hrdiny" ostentativně kašlající na ostatní, ani tam nevidím žádné stopy k nátlaku na tyhle idioty. Dozorčí stanice jen spustí automatickou výzvu a čeká na zázrak.

Ptal jsem se revizorky, proč s tím nedělají něco oni. Řekla mi, že to není jejich starost, napsal Radek Mokrý.

Prlběžné zpravodajství

Američané nevěří, že na COVID-19 umírá tolik lidí

22. 7. 2020

čas čtení 7 minut

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE.  23.7.  bylo v ČR registrováno  14570 nakažených, je to nárůst za posledních 24 hodin o 247 případů.  v nemocnici bylo 141 osob a údajně celkem zemřelo 364 osob.  Číslo R  je v ČR vzrostlo na  1,3. Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce.
 
- Otevření turistického sektoru v Řecku nefunguje. Hotely zůstávají prázdné. Ale z 3000 britských turistů testovaných v Řecku po příletu neměl koronavirus žádný. Avšak 295 příchozích cizinců bylo testováno v Řecku ve dnech 1.-19. července na koronavirus pozitivně. Většina přicestovala ze sousedních balkánských zemí, především ze Srbska.

- V Rusku dosáhl počet nákaz téměř 800 000. Přesný počet registrovaných nákaz je 795 038, je čtvrtý nejvyšší na světě. Podle oficiálních, zřejmě drasticky podceněných údajů, zemřelo v  Rusku na koronavirus za posledních 24 hodin 147 osob. Celkem v Rusku zemřelo na koronavirus 12 892 lidí.

- Globální počet nákaz přesáhl 15,2 miliony. Zemřelo 623 443 osob.

- Trump spojil nárůst nákaz na koronavirus s demonstracemi Black Lives Matter. 

Rozhovor Britských listů 302. Posilujeme digitální závislost na úkor mezilidských vztahů

22. 7. 2020

čas čtení < 1 minuta"Nikdy jsem nečekala, že vytisknu velkou ceduli Kostel je zavřený, modlíme se za vás, odcházím." S Martinou Viktorií Kopeckou, farářkou Československé církve husitské, která zároveň působí ve Světové radě církví, hovoří Bohumil Kartous o náboženské víře a o mezilidských vztazích v době koronavirové pandemie, kdy jsme si najednou všichni uvědomili, jak silně jsme všichni závislí na internetu. Ohrožuje to naše normální mezilidské vztahy? Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 22 . července 2020.


Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Odvěká polarita mezi námi stále vězí, i když rozmanitě ředěná a filtrovaná

23. 7. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 11 minut

 

(Vše je hned jednodušší a okamžitě „průhlednější“; ale i „řešitelnější“, že?) 


V posledním svém příspěvku do BListů jsem „nakousl“ jako téma onu nemálo odvěkou „polaritu“ vzájemně mezi námi lidmi (ale i mezi lidmi a zvířaty, třeba proslule u Descarta, když zvířata odsoudil k tomu, aby byla „bez duše“; nebo mezi námi a „protinožci“, když Země byla našimi ne příliš vzdálenými předky vnímána jako deska na mořské hladině; nemluvě od poměrně nedávného času o nás lidech vzhledem k „mimozemšťanům“, kteří pro mnohé mezi námi pohostinsky údajně postavili třeba egyptské pyramidy a následně „odfrčeli“ kamsi zpět „domů“). Viz v BListech předchozí příspěvek téhož autora: Nejdřív předběžně k odvěké polaritě mezi námi lidmi

 (Společný jmenovatel je taky „jistá“ perspektiva, viďte?)

Za zpoždění vlaku vždy může průvodčí

23. 7. 2020 / David Marenčák

čas čtení 4 minuty

Nedávná tragická nehoda dvou vlaků opět obnažila dlouhodobý systémový problém.

Následné reakce vedení a lidí z oboru dobře ilustrují, jak funguje zvůle moci, prostoupená celou naší společností. Vedení, jako obvykle, používá logický klam „jen jedno shnilé jablko v sadu“, tváří se, že je všechno v pořádku a chybu udělal člověk, jehož potrestáním je vše vyřešeno, a můžeme jet v klidu dál.

Takto se se hájí status quo. Realita versus systém, kdy je vždy do nějaké míry vinen systém, ve smyslu soustavy podmínek a pravidel versus Systém, který tvrdí, že za to vždy a výhradně může jen selhavší lidský faktor. Že selhání lidského faktoru lze vhodnými opatřeními vždy zvýšit nebo snížit, se obvykle nepřiznává.

Rozhovor Britských listů 301. Umíme v ČR pomáhat uprchlíkům, kteří byli mučeni?

17. 7. 2020

čas čtení 1 minutaJe české zdravotnictví nelidsky posedlé jen samo sebou, že se čeští psychiatři většinou vůbec nedokáží postavit do bot lidí, kteří byli mučeni nebo zažili hrůzy útlaku a pronásledování a trpí vážnými osobními traumaty? Že by ten útlak v Československu za komunismu zas nebyl tak vážný, že my vůbec nerozumíme, co se těmto lidem stalo a děje, a nejsme často ochotni pomoci? Proč tomu tak je, že česká psychiatrie, na rozdíl od zahraniční, pomoc obětem mučení přicházejícím do ČR skoro vůbec neposkytuje? O tom hovoří Jan Čulík s psychiatryní Kateřinou Duchoňovou, která srovnává poměry v ČR se svými zahraničními zkušenostmi. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 17 . července 2020.


Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Financoval Kreml zabíjení amerických vojáků v Afghánistánu?

23. 7. 2020

čas čtení 3 minuty

List New York Times 26. června napsal, že Rusko loni vyplácelo Tálibánu finanční odměny za zabíjení amerických vojáků v Afghánistánu. Celá záležitost se však rychle vyjasnila.

Zatímco armáda tato obvinění vyšetřuje, šéf sboru náčelníků štábů Mark Miley tvrdí, že neexistuje důkaz o tom, že by ruské pletichy vedly k úmrtím amerických vojáků. Národní bezpečnostní agentura (NSA) konstatuje, že neobjevila žádnou zpravodajskou komunikaci, která by toto obvinění podporovala, píše na webu Informed Comment novinář Reese Erlich.

Roušky lidem!

23. 7. 2020 / Beno Trávníček

čas čtení 4 minuty

Každý o tématu SARS-CoV-2 přemýšlí po svém, tudíž se může domudrovat závěrů a následných zvěstí nejen relevantních ale i velmi hloupých. Co by ale mělo být právě teď jedním ze základních cílů našich veřejných složek (zejména státu) v pasování se s touto globální pandemií? 

Nedokážu si představit, že rozumní lidé, rozhodující o životě ostatních, by neměli za cíl dožití většiny populace do období funkční vakcíny ve zdraví; a to zejména proto, že dle dostupné literatury nikdo nikomu nemůže zaručit, že po průchodu onemocněním COVID-19 nebude mít nějaké trvalé následky, jejichž možná variabilita se zdá být značná. Stále slyšíme o mírném průběhu nemoci v našich podmínkách, ale existuje zatím velmi málo veřejných informací o případných trvalých následcích nebo případném dlouhodobějším průběhu onemocnění.

Apartheid v izraelském stylu

23. 7. 2020

čas čtení 3 minuty

Dočasný odklad anexe části okupovaného Západního břehu je výsledkem neshod na izraelské politické scéně, jakož i varování těch, kdo s tímto protiprávním krokem nesouhlasí. Panují obavy, že Izrael bude ještě intenzivněji chápán jako stát praktikující apartheid. A případná anexe by skutečně byla považována za apartheid v izraelském stylu, píše na webu middleeastmonitor.com Adnan Abu Amer.

Protesty v Portlandu sílí i přes násilné zákroky ozbrojených federálních agentů a místní policie

23. 7. 2020

čas čtení 1 minuta

Těžce ozbrojení federální agenti bez jmenovek provádějí noční útoky proti antirasistickým demonstrantům v Portlandu (Oregon). Federální síly zatýkaly lidi na ulici, které pak odvlekly do neoznačených dodávek, což vyvolalo rozsáhlé pobouření. „To, čeho jsme byli svědky, je neustále narůstající násilí proti demonstrantům,“ říká afroamerická aktivistka z Portlandu Lilith Sinclair v pořadu Democracy Now!


Americký Kongres zablokoval návrh na snížení rozpočtu Pentagonu a stažení amerických vojsk z Afghánistánu

23. 7. 2020

čas čtení 1 minuta

Demokraty kontrolovaná Sněmovna reprezentantů schválila vojenský balíček ve výši 740 miliard dolarů – o dvě miliardy dolarů více než v loňském roce. Skupina protiválečných demokratů usilovala o desetiprocentní snížení rozpočtu Pentagonu, avšak 139 demokratických zákonodárců se připojilo k jejich republikánským kolegům, aby tento návrh smetli ze stolu.

Více než stovka demokratických zákonodárců se ve Sněmovně reprezentantů připojila k republikánům, aby společně zamítli návrh, který počítá se stažením amerických vojsk z Afghánistánu.

Členka Kongresu Ilhan Omar, která návrh předložila, na Twitteru hlasování kritizovala: „Kongres není ani po 20 letech ochoten podpořit stažení našich vojsk z Afghánistánu. Nekonečné války i nadále ničí lidské životy. Už dávno jsme tuto válku měli ukončit. “

Republikány ovládaný Senát odmítl snahy demokratů i republikánů o omezení transferu vojenského vybavení, včetně slzného plynu, granátometů a ozbrojených dronů, lokálním policejním sborům.

 

Původní text v angličtině ZDE

Pozvánka

Literatura na 46. Filmovce

23. 7. 2020

čas čtení 1 minuta

Uvidíme se na 46. Letní filmové škole Uherské Hradiště. A pochopitelně nepůjde o pohyblivé obrázky, ale i pohyblivé texty, které otevírají nové perspektivy.

(Pozn. red. Za pokračující koronavirové pandemie je opravdu životním rizikem se účastnit jakýchkoliv hromadných akcí.

Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha  by se měli lidé vyhýbat především akcím v malých prostorách. Ministr to sdělil v souvislosti s téměř 70 lidmi, kteří se nakazili v pražském klubu Techtle mechtle. „Lidé by se měli těmto akcím vyhýbat. Tam hygienici vidí největší riziko z hlediska přenosu nákazy,“ řekl. ZDE.

Nejnebezpečnější je, že lidé už mají plné zuby karanténních opatření a chtějí žít normálně. Ztratili o koronavirus zájem. Jenže koronavirus neztratil zájem o ně. )

Program:

Pá 07.08
Jonáš Zbořil / Pavel Zajíc / Ondřej Hrabal

So 08.08
Jakub Szántó: Z izraelštiny s láskou

Slam poetry exhibice / LFŠ 2020 (Klub Mír)

Ne 09.08
Karin Lednická - spisovatelka: Šikmý kostel

Martin Reiner a Miroslav Balaštík: Literatura z pohledu krvavého Bronxu

Po 10.08
Bob Kartous: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?

Út 11.08
Viktor Janiš: Tumaš chipi, Mitnick, sněs jich plnej pitlik

Vanda Kavková Vývar


Více informací bit.ly/literarnifilmovka


 

Koronavirus s námi bude už navždy. Tato epidemie nikdy neskončí

22. 7. 2020

čas čtení 5 minut


My se už nikdy nebudeme moci vrátit do situace, jaká byla v roce 2019


Profesor Sir John Bell, Regius Profesor lékařství na Oxfordské univerzitě v úterý v Dolní sněmovně:

Lidi si myslí, vznikne vakcína, a tím pádem bude problém koronaviru vyřešen. Realitou je, že tento patogen už s námi bude navždycky. Nezmizí. Existuje ho po světě už tolik, že se nám ho nikdy nepodaří zlikvidovat. I kdybychom úplně sterilizovali obyvatelstvo, je velmi nepravděpodobné, že bychom kdy tuto nemoc eliminovali. Uvědomte si, kolik problémů měli, když se snažili například eliminovat obrnu. Ten program likvidace obrny trvá už padesát let a stále ještě není úspěšný. Takže pandemie koronaviru bude sílit a slábnout, v zimě bude toho viru vždycky hodně, je nepravděpodobné, že vakcína bude mít trvalý dopad, který by trval dlouhou dobu, takže budeme muset mít neustále opakovaný cyklus očkování a pak další epidemie, další očkování, a tak dále. Takže představa, že se nám koronavirus podaří zlikvidovat ve všech populacích, to není realistické. Bude s námi pořád. Je to, jako když jsme zažili první velkou epidemii chřipky. Což bylo velmi dávno. Tento virus bude v lidské populaci přítomen velmi dlouho.

Moderátor pořadu BBC "PM", úterý v podvečer:

V Antarktidě byl objeven první aktivní únik metanu z mořského dna

22. 7. 2020

čas čtení 1 minutaVědci konstatují, že tento mocný skleníkový plyn téměř jistě uniká do atmosféry


Vědci poprvé zjistili, že z mořského dna v Antarktidě uniká metan. Objevili také, že mikrobů, které normálně metan konzumují, je v moři velmi málo.

Usuzuje se, že pod mořským dnem v Antarktidě je uloženo obrovské množství metanu. Pokud by začal v důsledku globálního oteplování unikat do atmosféry, bylo by to katastrofální.

Babiš - selbstmordů se zbavíš!

22. 7. 2020 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

Premiér Babiš hodlá bojovat proti rostoucí sebevražednosti v České republice a už v příští pětiletce ji snížit o třetinu ZDE. Takový plán ovšem není jen "ambiciózní", jak jej označili autoři odkazované zprávy; daleko spíše jde prostě o lehkomyslnou a neinformovanou fantasmagorii.

Mezitím v Absurdistánu 137:

Po volbách je strana Právo a spravedlnost na koni

22. 7. 2020 / Tomasz Oryński

čas čtení 12 minut


Jak se všeobecně předpovídalo, poté, co strana Právo a spravedlnost zvítězila v prezidentských volbách, okamžitě drsně zabrzdila. Sliby Andrzeje Dudy - jako že dá důchodcům víc peněz - byly zrušeny hned druhý den po vyhlášení předběžných volebních výsledků. Prý by to bylo příliš drahé.    Příslib tzv. "turistického poukazu" - poukazu, který měl údajně Polákům umožnit jet na dovolenou, což mělo pomoci turistickému sektoru ekonomiky, taky nebude platit pro důchodce. Zároveň nebude možné, aby lidé toho poukazu využili k nákupu služeb od malých firem, jako například těch, poskytujících turistické průvodce nebo od půjčoven kajaků - tato možnost byla zrušena, neboť poslanci strany Právo a spravedlnost podezřívají, že by ten kupón Poláci používali na služby nemající nic společného s turistikou.  

Milí čtenáři a příznivci Britských listů

7. 6. 2020

čas čtení 2 minuty

Je  to poněkud trapné, ale musíme znovu zdůraznit, že za nynější míry finanční podpory od čtenářů Britské listy do několika měsíců skončí.

V nynější stále se zhoršující domácí české politické situaci jsou Britské listy jedním z mála seriozních a nezávislých informačních zdrojů, přinášející do uzavřeného českého prostředí otevřenou debatu z vnějšího světa a neúplatnou analýzu domácích poměrů, která není závislá na žádné kmenové příslušnosti znesvářených domácích aktivistických skupin.

Ano, samozřejmě, nezávislé myšlení bolí. Vždycky se pobavím nad občasnými zuřivými reakcemi od čtenářů s klapkami na očích a uších, kteří nám důrazně oznamují, že přestávají Britské listy číst, jako by jejich čtením dělali NÁM milost. Jestliže se však někdo zuřivě rozhodne odstřihnout se od seriozních, otevřených informací z vnějšího světa, je to jeho blbost... :) 

Vydávání Britských listů není zadarmo. Potřebujeme na jejich provoz přibližně 70 000 Kč měsíčně a v tom ohledu plně závisíme na finanční podpoře našich čtenářů. Zvlášť v dnešní době, když už v kmenově rozdělené české společnosti existuje jen minimum informačních zdrojů, které nejsou závislé na nějakém oligarchovi či politickém seskupení, a je jen málo serverů jako Britské listy, které přinášejí otevřené a věcné informace o situaci v zahraničí, která výrazně ovlivňuje to, co se děje v ČR, je role Britských listů nezastupitelná.

V současnosti však nevybereme měsíčně tolik drobných příspěvků od našich čtenářů, aby nám finanční rezerva neklesala. V takovéto situaci do pár měsíců zkrachujeme.  Pokud si přejete, aby byl i nadále v české společnosti slyšen nezastupitelný hlas Britských listů, prosíme, přispívejte pravidelně na jejich provoz částkou cca 200 Kč měsíčně.

Děkujeme

Britské listy

Do třetice o lidském faktoru

22. 7. 2020 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Z šetření zpravodajského serveru Aktuálně.cz vyplývá, že strojvůdci Českých drah mají v některých případech na spánek mezi službami fakticky k dispozici zhruba čtyři hodiny, navíc často v podmínkách vysloveně neoptimálních ZDE. Nezbývá tedy než se ještě jednou vrátit k tomu, co jsem již psal o vynucených chybách ZDE.

Dlouho potlačovaná zpráva o ruských zásazích do britské politiky zveřejněna

21. 7. 2020

čas čtení 5 minut
Nově ustavený parlamentní výbor Dolní sněmovny pro výzvědné a bezpečnostní záležitosti zveřejnil v úterý dopoledne Borisem Johnsonem dlouho potlačovanou padesátistránkovou analýzu o ruských zásazích do britské politiky. Celý text je ZDE  

Analýza poukazuje na to, že britská vláda a britské výzvědné služby vůbec neřešily snahu Kremlu ovlivnit referendum o brexitu r. 2016.

Zcela zatracujícím závěrem je, že britští ministři "nebyli seznámeni s důkazy o úspěšných zásazích Kremlu do britského demokratického procesu a ani se o ně vůbec nezajímali."

"Tato situace je v ostrém kontrastu s tím, jak řešily Spojené státy zásahy Ruska do amerických prezidentských voleb r. 2016, kde výzvědné instituce vypracovaly výzvědnou analýzu situace do dvou měsíců po volbách a její odtajněné shrnutí bylo poskytnuto veřejnosti."

Čeští stalinisté pořádají další oblíbenou honbu na čarodějnice

21. 7. 2020

čas čtení 1 minuta

Foto: DVTV je krutě bulvární médium které nekorigovanými nesmysly drsně škodí české společnosti. Slušný člověk se k nim nepřiblíží ani na ty dva metry.

Stalinisté v ČR útočí na Michala Pullmanna, děkana FF UK

Když člověk, který není historikem, obviní historika, že se chová ahistoricky, to, co má ve skutečnosti na mysli, je, že tento historik nepodporuje jeho vlastní normativní názor. Tím vlastně sděluje, že nemá absolutně žádnou představu o tom, čím je historie jako disciplína, píše historička Muriel Blaive.

Rolí historie není podporovat normativní názory, i když je samozřejmě nemožné uniknout z kontextu, v němž člověk žije.

To je ale ten rozdíl mezi tím, když je někdo profesionální historik a někdo, kdo píše historii v hospodě u piva a pro samolibý dav obdobně smýšlejících kamarádů.

Takhle pak někdo dokáže lehce bagatelizovat skutečnost, že něčí otec byl členem komunistické strany ("no a co?"), zatímco skutečnost, že otec někoho jiného byl členem KSČ, je pro něho najednou nesmírně významná. Vládne dvojí metr.

Bylo by to celé docela komické, kdyby "závěrem" z celé této analýzy nebyl absurdní osobní útok formou obviňování, bez jediných důkazů, že člověk "popírá zločiny komunismu". A to je pak otevřením dveří k další "analýze", podle níž Michal Pullmann " tuto tradici špiní bolševickou slinou" (Miroslav Kalousek).

Holt v některých kruzích v ČR stále vládne stalinismus.

Deník N řízl do živého

22. 7. 2020 / Zdeňka Petáková

čas čtení 3 minuty

V pátek 17. července 2020 byl celý výtisk Deníku N věnován tématu sexuálního obtěžování a dalšímu genderově podmíněnému útisku. A to jejich kritice a hledáním východisek. Pod názvem „Promluvily jsme“ bylo zveřejněno 35 osobních výpovědí českých žen, které se přestaly bát veřejně sdílet své negativní životní zážitky. Výpovědi jsou dostupné i online (https://denikn.cz/399571/promluvily-jsme-petatricet-zen-popisuje-svou-zkusenost-se-sexualnim-obtezovanim/?ref=tit). Jde o publikační čin v naší společnosti průlomový. Jinými slovy, to tady ještě nebylo.


Čím se liší autoritářství od totalitarismu

22. 7. 2020

čas čtení 2 minuty

Jedním z hlavních rozdílů mezi totalitárními režimy stalinského typu a autoritářskými jako Putinův bývá fakt, že ty první se nevyhnutelně pouštějí do budování "zářné budoucnosti", zatímco druhé se necítí být nuceny budovat vůbec nic, upozorňuje Michail Makogon.

Zapojte se, je vás třeba

Zprovozňujeme diskuse na Britských listech

18. 4. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Vážení čtenáři Britských listů, rozhodli jsme se zpřístupnit těm, kdo pravidelně přispívají na provoz jednoho z mála nezávislých médií v ČR diskuse pod články. Rozhodli jsme se tak učinit proto, aby lidé, kteří mají velký podíl na více než dvacetileté existenci Britských listů, měli možnost vyjádřit se přímo k jejich obsahu a přispět svým úhlem pohledu. Od omezení na platící čtenáře si slibujeme též minimalizaci nenávistných, bigotních a scestných komentářů, které vytvářejí z internetových diskusí skládku mentálního odpadu. Sledovat diskuse a hodnotit příspěvky v nich bude mít nicméně možnost každý návštěvník.

Není to ale zabezpečení, které by výskyt digitální pitomosti či zneužití pro propagandistické účely dokázalo eliminovat úplně. Budeme proto diskuse redigovat a příspěvky, které budou obsahovat nepřijatelný materiál (e.g. rasistické výzvy, urážky ad hominem, výzvy násilného charakteru, replikaci prokazatelně konspiračních bludů), budou bez pardonu odstraňovány.

Přístup k diskusím je jednoduchý. Pokud budete mít zájem o diskuse, zaregistrujte se v systému a proveďte vybranou platbu (dle doby trvání přístupu k diskusím). Platby probíhají prostřednictvím systému GoPay. Poté budete mít přístup k diskusím na dobu, kterou jste si předplatili. V případě technických problémů se prosím obracejte na programátora Britských listů Michala Panocha: michal@panoch.net.

Prosíme pravidelné přispěvatele Britským listům, aby možnosti využili a aby přenesli své platby do nového systému, jenž jim umožní přístup k diskusím. Zároveň vyzýváme ostatní čtenáře, aby tuto možnost zvážili. Víme, že Britské listy čte řada velmi zajímavých lidí a velmi oceníme, pokud se podaří na webu Britských listů vytvořit silnou komunitu lidí, kterým vyhovuje kritický přístup a unavuje je digitální spad. Zajímavé příspěvky v diskusích budeme redakčně zpracovávat a vydávat jako samostatné texty. 

Vážení čtenáři, věříme, že se naše rozhodnutí ukáže jako správné a že diskuse přispějí jak k pluralitě relevantních názorů, tak k dlouhodobé udržitelnosti Britských listů. 

Rozhovor Britských listů 300. Co znamená vítězství Andrzeje Dudy pro Polsko a pro Evropu?

14. 7. 2020

čas čtení 1 minuta(For English, scroll below)

S analytikem Britských listů pro Polsko Tomaszem Oryńskim hovoří Jan Čulík o důvodech proč v druhém kole polských prezidentských voleb, které se konaly minulou neděli, hlasovalo tolik lidí pro dosavadního prezidenta, a tedy i populistickou stranu Právo a spravedlnost, o celkové atmosféře v zemi, která doprovázela předvolební kampaň a co toto vítězství bude znamenat pro Polsko i Evropu. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 15 . července 2020.

(Aktualizace rozhovoru: Andrzej Duda už zrušil ten příslib, že dá důchodcům víc peněz. Bylo by to "příliš nákladné". https://wyborcza.pl/7,155287,26126370,emerytalne-obietnice-dudy-juz-nie-aktualne-za-drogie.html)

What does the victory of Andrzej Duda mean for Poland and for Europe? 

Jan Čulík and the Britské listy expert on Poland Tomasz Oryński look at the reasons why so many Polish voters voted for the populist Law and Justice Party incumbent Andrzej Duda in the second round of the Polish presidential election on Sunday 12th July. They also discuss the general atmosphere in Poland during the election campaign and consider what Duda's victory might mean for Poland and Europe in the future. The interview is broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Wednesday 15th July 2020.

(An update of the interview: Andrzej Duda has already backtracked from that promise of giving pensioners extra money. Apparently it would be "too expensive". 

Source: https://wyborcza.pl/7,155287,26126370,emerytalne-obietnice-dudy-juz-nie-aktualne-za-drogie.html)

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

EU se musí konečně bránit

22. 7. 2020

čas čtení 1 minuta

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho protidemokratičtí kamarádi táhnou na EU. Je nejvyšší čas jim ukázat, že Evropa je více než bankomat, který mohou libovolně využívat, napsal Peter Müller.

Byl komunismus stejně zločinný jako nacismus?

21. 7. 2020

čas čtení 6 minut

Česká společnost se zřejmě nezbaví svého ideologického vidění světa a zkreslování své minulosti. Jak v tomto rozhovoru konstatuje Václav Žák, mladí lidé v ČR mají v důsledku lží ideologických sekerníků naprosto zkreslenou představu o čtyřiceti letech, kdy bylo Československo sovětským satelitem.  Ideologické kulkturní války se vedou neztenčenou silou o Milana Kunderu, o francouzskou historičku Muriel Blaive... Mezitím se zanedbávají skutečné problémy společnosti...

Závanem čerstvého vzduchu je tento rozhovor s Václavem Žákem, nedávno publikovaný v jeho dvojměsíčníku Listy. Ocitujme pár odstavců. (JČ)

Častá námitka proti komunistické straně vychází z toho, že pokud nemůže existovat strana hlásící se k nacismu, neměla by existovat ani strana hlásící se ke komunismu na což poukázal i Tomáš Sokol. Je podle vás tohle srovnání na místě? Mělo by se k propagaci komunismu přistupovat stejně jako k propagaci nacismu?

Myslím, že ne. Myšlenka komunismu, která nadchla jak Rusy, tak Číňany a měla celou řadu stoupenců i v evropských zemích, se opírala o učení Karla Marxe. Marx ale byl určitou interpretací evropského myšlení zahrnujícího křesťanství, i když byl jeho kritikem, a nepochybně si myslel, že ho překonává. Centrálním motivem pro něj byla emancipace člověka. Nacismus ale přece směřoval k pohanským předkřesťanským kultům germánství a zbožštění síly. Že vypnutí kontroly moci vede v jakémkoli režimu k přibližně stejným důsledkům, nemůže být argumentem pro ztotožnění nacismu a komunismu. Režimy stejné nebyly, jen v určitých ohledech podobné. V SSSR najdeme program přemisťování etnik, program nucených prací, ale nenajdeme tam program likvidace mrzáků a slabomyslných, ani průmyslovou likvidaci z rasových důvodů dehumanizovaných bytostí.

Rasistická hádanka Alexandra Tomského

20. 7. 2020 / Raphael Fabisiewicz

čas čtení 27 minut

Myšlenky o lidské zabedněnosti

V ostrém komentáři  pro Novinky.cz dojde politolog Alexander Tomský k následujícímu závěru: „podivná hádanka, zdá se, že hnutí Na černošských životech záleží ve skutečnosti na černošských životech vůbec nezáleží.“ To je odvážné tvrzení. Stojí za to rozebrat jeho argument, abychom zjistili, jestli je tento závěr dostatečně podložený fakty nebo ne.

(Pozn. red. Není to s podivem, že Novinky.cz, údajně kdysi levicové periodikum, neváhá zveřejňovat nezdokladované bláboly jednoho z nejultrapravicovějších maniaků v České republice? Asi není. Protivy se v ČR sdružují a to, co kdysi v ČR bývala levice, nebo se to tak tvářilo, nyní často spolupracuje  bez jakýchkoliv výčitek svědomí s tou nejpopulističtější ultrapravicí.)

Stejně jako ve své odpovědi šéfredaktorovi Reflexu Marku Stonišovi řeknu otevřeně a naplno hned na začátku, že já s Tomským nesouhlasím. Ale jak jsem tehdy také napsal, považuji za nezbytné se zabývat argumenty těch, se kterými nejvíc nesouhlasíme. Tomského komentář poskytuje příležitost probrat argumenty týkající se nejen hnutí Black Lives Matter, ale i rasismu jako takového.

Tyto argumenty, které se, podle mě, sice často vyskytují v diskuzích, jsou však v podstatě neopodstatněné. V tom spočívá cíl této odpovědi: prostřednictvím kritické a důkladné analýzy Tomského komentáře předložit argumenty na podporu závěru, že jeho pozice a podpůrné argumenty jsou založené na hlubokém – a v podstatě rasistickém, v nejzákladnějším slova smyslu – nepochopení situace v Americe.

Korporátní giganti vypnuli Trumpův kampaňový program

22. 7. 2020

čas čtení 2 minuty

Několik dní trvalo, než se podařilo vyřešit obavy ohledně spamu, které 4. července zastavily zkušební provoz Trumpova kampaňového programu - což stálo Trumpa peníze od dárců a v Republikánské straně vyvolalo obavy z listopadových voleb, upozorňují Alex Isenstadt a John Hendel.

O lidském faktoru

15. 7. 2020 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

Vyšetřování tragické železniční nehody ze dne 7. července u Perninku zjistilo, že na vině byl strojvůdce jednoho z havarovaných vlaků, který nepočkal na soupravu v protisměru ZDE. Kauza následně vyvolala debatu o tom, proč České dráhy při zabezpečování lokálních tratí spoléhají výhradně na (početně redukovaný) personál, místo coby využily dostupných technologií. - Již některé dřívější případy nehod ostatně ukázaly, že na strojvůdcích a výpravčích leží břemeno, které je občas k neunesení ZDE.

Máme problém. Česká společnost ironizuje a zastrašuje oběti sexuálního obtěžování

21. 7. 2020

čas čtení 2 minuty

Když jsem v říjnu 2017 na Facebooku v soukromém příspěvku popisovala své zkušenosti se sexuálním obtěžováním, Miroslav Macek nelenil a celý ho zkopíroval pro svou "glosu" na Parlamentních listech s ironickou poznámkou, že se jedná o můj krušný sexuální život a "pobavíte se", píše Kateřina Mahdalová.

Přesně tyhle snahy o zostouzení berou ženám chuť se svěřovat s tím, co se jim děje. Současná debata, kdy MeToo po třech letech dorazilo aspoň do Deníku N (díky za to!), je pro změnu cinknutá ideologicky a lidé se hojně vymezují proti "levicové ideologii", aniž by řešili podstatu věci.

Záviseli pro všechno na rodičích. Pak je virus připravil o oba

21. 7. 2020

čas čtení 6 minut

 

Nyní se děti z rodiny Ismaelových - ve věku 13, 18 a 20 zoufale snaží vyrovnat se se smutkem. Ale také jak udržet dál v provozu automobil, platit účty, být rodina...?

Zpráva, že nový koronavirus dorazil do jejich čtvrti v Detroitu začátkem března tři sourozence nijak nevzrušila, neboť se nenechali normálně ničím vyvést z míry, píše Washington Post. Tak to maminka a tatínek chtěli. Rodina Ismaelových přišla do USA před osmi lety. Byli to uprchlíci z Iráku, země, která je nyní pro chaldejské katolíky, jako byli oni, nebezpečná.

Nash (20) a Nadeen (18) si ještě pamatovali hluk bomb a střelby v Bagdádu. V jejich novém domově v Detroitu se jim rodiče snažili dát všecko. Tatínek Nameer (52) pracoval dlouhé hodiny na lince v automobilce, aby mohl zaplatit pronájem červeného automobilu značky Camaro, který jeho syn tak strašně chtěl, a maminka Nada (46) nikdy nedopustila, aby jeji dcery vařily nebo praly, protože, jak říkala, vždycky bude dost času je to naučit později, až budou připraveny čelit životu v dospělosti.

Zemřela Elizabeth S. Morrisonová

21. 7. 2020 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Minulý týden zemřela  Elizabeth S. Morrisonová, významná skotská překladatelka z češtiny, kterou bychom měli všichni mít trvale v paměti. Udělala pro šíření české kultury v anglosaském světě velmi mnoho. Bylo jí 96 let.

Elizabeth Morrisonová pracovala celý život jako středoškolská profesorka v soukromé škole Hutchesons' Grammar School v Glasgow. Když odešla do důchodu, zjistila, že nemá co dělat.

Začala tedy chodit na hodiny češtiny na Glasgow University, tehdy ještě jsme měli plný pětiletý program bohemistických studií, než ho z nesmyslných důvodů v roce 2010 zrušil tehdejší děkan Murray Pittock. Byla vynikající studentkou, naučila se dokonale česky a protože zároveň - kromě znalosti dalších jazyků - vynikajícím způsobem ovládala češtinu, stala se od devadesátých let dvacátého století jednou z nejvýznamnějších překladatelů z češtiny do angličtiny.

Přeložila nejrůznější povídky, mám tu stále jí do angličtiny přeložený dobrý román Terezy Brdečkové Učitel dějepisu, pro který se nám bohužel nepodařilo dosud najít nakladatele. Redakčně revidovala jazykovými připomínkami na známých anglicko-českých a česko-anglických slovnících našeho kolegy dr. Josefa Fronka, které používá v České republice dnes skoro každý.

Její nejdůležitějším překladem jsou však dějiny české literatury dvacátého století od profesora pražské filosofické fakulty University Karlovy Jiřího Holého. Vyšly v roce 2008, druhé vydání r. 2010 pod názvem Writers Under Siege. Byly to první dějiny české literatury vydané anglicky po pětatřiceti letech (předtím v polovině sedmdesátých let vyšly anglicky v USA dějiny české literatury od Arne Nováka.)

Neměli bychom na Elizabeth nikdy zapomenout.

Rozhovor Britských listů 299. Co motivuje oligarchy?

10. 7. 2020

čas čtení < 1 minutaOligarchové mají v politice a v ekonomice současné České republiky stále silnější vliv. Bohumil Kartous a Albín Sybera debatují v tomto Rozhovoru Britských listů o jejich chování a jednání a co to znamená pro Českou republiku a její demokracii. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 10 . července 2020.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Vakcína Oxford University proti koronaviru je bezpečná a vyvolává silnou imunitní reakci

20. 7. 2020

čas čtení 2 minuty

 

Z testů provedených u 1077 osob vyplynulo, že po očkování touto vakcínou u nich vznikly protilátky a bílé krvinky, kterou jsou schopny bojovat proti koronaviru.

Tato zjištění jsou slibná, není však dosud jasné, zda je to proti koronaviru dostačující. Probíhají rozsáhlejší testy. Britská vláda už objednala 100 milionů dávek této vakcíny.

Vakcína má název ChAdOx1 nCoV-19 a je vyvíjena bezprecedentní rychlostí. Byla vyrobena z genetickým inženýrstvím pozměněného viru, který způsobuje rýmu u šimpanzů. Virus byl výrazně modifikován, aby nemohl způsobovat infekce u lidí a aby vypadal více jako koronavirus.

Průběžné zpravodajství

Koronavirus: Evropská unie se dohodla na kompromisu pro oživení ekonomiky. Babiš ty peníze nechce

21. 7. 2020

čas čtení 3 minuty

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE.  20.7.  bylo v ČR registrováno  14098 nakažených , v nemocnici bylo 137 osob a údajně celkem zemřelo 359 osob.  Číslo R  je v ČR nyní  1,1. Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce.


- Evropská uniese dohodla na programu pro oživení ekonomiky, po několikadenním hašteření. Kompromisem je, že 390 miliard euro bude poskytnuto nejpostiženějším zemím formou grantů, 360 miliard euro pak prostřednictvím půjček. Peníze se shromáždí prostřednictvím společně vydaných obligací. ZDE 

- Podle Babiše ČR evropský fond obnovy nepotřebuje. ZDE

- V Belgii došlo v období 10.- 16. července k 66 procentnímu nárůstu infekcí. Celkový počet nových nákaz je nízký, denní průměr nových nákaz v tomto obdobíje 154, avšak od 3. do 9. července byl denní průměr nákaz 93, proto jsou vědci znepokojeni.

Rozhovor Britských listů 298. Koronavirus: Proč se v Karviné systematicky netestuje obyvatelstvo?

6. 7. 2020

čas čtení < 1 minutaV Karviné je v současnosti podle informací MZ ČR 211 osob nakažených koronavirem na 100 000 obyvatel. Vede to k ostré a neférové kritice ostatních občanů ČR vůči lidem z Karviné, kteří se prý chovali neodpovědně. Ve skutečnosti se naopak odpovědně chovali, protože horníci vědí, že při nedodržování předpisů v dolech jde o životy. Ovšem navzdory koronavirové epidemii státní doly nikdy nezastavily provoz. Proč se v Karviné systematicky netestuje a netrasuje obyvatelstvo? Situace je "absolutní proval", zdůrazňuje v tomto rozhovoru Britských listů karvinský podnikatel Marek Beneš, jehož interviewuje Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 8. července 2020.


Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Parazitismus exekutorů se v ČR znovu rozjíždí. Neuvěřitelné. Není to nikde jinde

21. 7. 2020

čas čtení < 1 minuta

V době nouzového stavu v České republice nemohli exekutoři, až na přesně stanovené výjimky, zabavovat majetek nebo dražit nemovitosti. Od začátku července ale znovu pracují v plném rozsahu. Analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle radí, co dělat, když k vám exekutor zamíří.

„Nejnebezpečnější je, když si lidé pod stresem a nátlakem exekutora jdou okamžitě půjčit, třeba k lichváři,“ vysvětluje Hůle. Podle něj je také důležitá změna výpočtu nezabavitelné částky, která platí od července a činí 7 751 korun na člověka plus 2 590 za každou vyživovanou osobu.


Celý článek ZDE

Trump najednou tvrdí, že nosit roušky je "vlastenecké"

21. 7. 2020

čas čtení < 1 minuta

Poté, co se nošení roušek dlouhé měsíce posmíval:


"Jsme Jednotni v úsilí porazit tento neviditelný čínský virus a mnoho lidí říká, že je Vlastenecké nosit roušku, když se nemůžete sociálně distancovat. Není nikdo Vlastenečtější než já, váš oblíbený Prezident!"

Nejdřív předběžně k odvěké polaritě mezi námi lidmi

21. 7. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 6 minut

(Společný jmenovatel je taky „jistá“ perspektiva, viďte?)

Nepůjde teď níže v tomto textu ani zdaleka třeba o možné adresné nebo provokující požadavky k maturitě, ale o tu běžně moc neanalyzovanou politickou gramotnost (a její nyní mnohdy pochybnou adresnost). Zpravidla jako kdyby ovšem přitom nešlo v současnosti o ztrátu výchozího sociálně-ekonomického pozadí jednotlivých politických směrů, i když měly od začátku privilegovaně svou setrvačnou pojistku nejdříve ve vzájemně odlišných společenských a zvláště majetkoprávních vazbách. Jazykovými prostředky lze kupodivu cokoliv odtlumit či naopak přitlumit tak, že se musí pokaždé zdát, že již takto – ovšemže radikálně – bylo řečeno vše podstatné.

Internetová platforma, která vám v pandemii pomůže plánovat dovolenou

21. 7. 2020

čas čtení 1 minuta

Dobrý den,

přestože veřejné zdraví je i nadále naší prioritou, chceme, aby si každý mohl užít letní dovolenou a znovu se setkat se svou rodinou a přáteli. Evropská unie a její členské státy připravují bezpečné znovuotevření Evropy.

Nová internetová platforma „Re-open EU“ Vám poskytne veškeré informace, které potřebujete, abyste si bez obav naplánovali odpočinek mimo domov.

Když na interaktivní mapě platformy „Re-open EU“ kliknete na jakoukoli zemi EU, zobrazí se aktuální informace o možnostech volného pohybu a dostupných dopravních prostředcích. Získáte zde rovněž informace o opatřeních ohledně veřejného zdraví a bezpečnosti, jako je omezení fyzického kontaktu nebo používání roušek, a další praktické informace pro cestující. Tato platforma je neustále aktualizována na základě informací od vnitrostátních orgánů zemí EU i z jiných zdrojů.

„Re-open EU“ můžete používat jak na počítači, tak na svém mobilním zařízení. Určitě se vyplatí přidat si ji do svých záložek: https://reopen.europa.eu

Platforma je k dispozici ve 24 jazycích.

Pokud Vás zajímají další otázky týkající se toho, jak Evropská unie bojuje proti koronaviru a připravuje oživení, můžeme Vám doporučit tyto internetové stránky, věnované právě těmto tématům. Vzhledem k množství dezinformací o koronaviru zde také naleznete důležitá fakta, která objasňují některé běžně rozšířené mýty o COVID-19.

S pozdravem,

tým kontaktního střediska Europe Direct, které pracuje pro Evropskou komisi

Re-Open EU banner

European Commission

Europe Direct Contact Centre

Newsletter


30627

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)

Názory české veřejnosti na pandemii nemoci COVID-19: korelace s informační a digitální gramotností a postoji

16. 7. 2020

čas čtení 6 minut

Více než sedm desetin (71 %) českých občanů starších 18 let v červnu souhlasilo s názorem, že „Koronavirus se rozšířil, protože Čína o něm tajila informace“Přibližně stejný podíl (70 %) české veřejnosti také souhlasil s tím, že „Lidé, kteří vyrazili do Itálie na dovolenou na přelomu únoru a března, jednali bezohledně“.

Nejméně pak česká veřejnost souhlasila konspiračně laděnými výroky, podle kterých byl koronavirus záměrně rozšířen konkrétním státem. S tím, že „Koronavirus byl rozšířen záměrně Čínou,“ souhlasila více než čtvrtina (28 %) české veřejnosti a s tím, že „Koronavirus byl rozšířen záměrně Spojenými státy americkými,“ souhlasily méně než dvě desetiny (17 %) české veřejnosti.

S výrokem – který je podle aktuálního vědeckého konsenzu pravdivý – že „Koronavirus je přirozeného původu a na člověka se přenesl z jiného živočicha,“ souhlasily jen necelé dvě pětiny (39 %) českých občanů a celé dvě pětiny (40 %) s ním nesouhlasily. Více než jedna pětina (21 %) se k němu nedokázala vyjádřit a uvedla možnost „nevím“.

Trump konzultuje Bushova právníka, který schválil mučení vězňů, jak se vyhnout dodržování zákonů

20. 7. 2020

čas čtení 2 minuty

 

Trumpova vláda konzultuje s Johnem Yoo, bývalým právníkem Bushovy vlády, který napsal právní ospravedlnění tzv. waterboardingu, mučení vězňů jejich dušením vodou. Trump od něho chce zjistit, jak by se mohl začít vyhýbat dodržování amerických federálních zákonů a nahradit je svými dekrety.

John Yoo informoval, že hovoří s činiteli v Bílém domě o svém právním názoru, že nedávný verdikt amerického Nejvyššího soudu o imigraci by dovolil Trumpovi vydávat dekrety, které porušují americké federální zákony.

Koronavirus: Pozor, četné mladé oběti nákazy se dosud nevyléčily, varuje CNN

20. 7. 2020

čas čtení 3 minuty


Daniel Green je stále ještě ochromen vážnou koronavirovou infekcí, která ho postihla v březnu, kdy kašlal krev, píše televize CNN. Před třemi měsíci byl tento osmadvacetiletý postdoktorální výzkumník na turné se svou kapelou ve francouzských Alpách. Onemocněl COVIDEM-19 a podobně jako mnoho dalších koronavirových pacientů strávil mnoho týdnu na lůžku. Jeho život se však nevrátil k normálu.

"Od té doby velmi často trpím extremní únavou," řekl. Každý den má také "mlhu na mozku", nedokáže se soustředit na nic a má potíže s krátkodobou pamětí, takže je pro něho obtížnější číst, psát a mluvit.

Aktualizace: Shodou okolnost právě publikoval deník Guardian svědectví třiačtyřicetileté univerzitní profesorky Anny Poletti, která onemocněla koronavirem 9. března 2020, po dlouhé týdny ji děsivým způsobem pálilo na prsou a měla další velmi nepříjemné příznaky, především hlubokou únavu, a stále se dodnes ještě nevyléčila. ZDE

Tohle je už opravdu nebezpečné

20. 7. 2020 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Parlamentní listy a některá další česká média nekriticky šíří opravdu nebezpečné bláboly od jakéhosi českého "lékaře", že prý se nemáme koronaviru bát a musíme se nechat celospolečensky "promořit".

Je to už kriminálně nebezpečná, zavádějící informace. Kdy podniknou české úřady proti šíření takovýchto informací trestní kroky? Už jde totiž o ohrožování životů lidí.

Skotská vláda dává do komerčních rozhlasových médií varovnou informační reklamu, že jsou sociální sítě často plné lží a nebezpečných bludů ohledně koronavirové epidemie. Varuje občany, aby těmto lžím nepodléhali a spoléhali na seriozní oficiální zdroje.

29765

Facebook nelze opustit, je nutné na něj vyvíjet enormní tlak odpovídající jeho společenské odpovědnosti

16. 7. 2020 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Nemyslím, že za dané situace dává smysl opouštět Facebook. Rozumím těm lidem, kteří to udělali, nicméně nedomnívám se, že to povede k reálnému tlaku na tuto platformu. Vzhledem k tomu, že se stala z hlediska globální komunikace hegemonní, skutečný tlak by mohl přinést jen masivní odliv uživatelů. V tomto směru je mnohem nadějnější kampaň  #StopHateForProfit, která sdružuje velké firmy v jejich bojkotu reklamy.

Facebook nyní - ze společenského hlediska - nelze úplně opustit. Je to jako zoufalá snaha těch, kdo nesouhlasí se společenskou smlouvou, “opustit” stát. Na individuální úrovni se jim to jakž takž může podařit, pokud maximalizují práva (svobody) a minimalizují povinnosti (např. odmítnutím povinného veřejného vzdělávání ve školách). Přesto ale zůstávají plně obklopeni státem a v mnoha ohledech na něm zůstávají závislí (např. zdravotnictví nebo celá infrastruktura).

Trump nevyloučil, že nebude respektovat výsledky listopadových prezidentských voleb, prohraje-li

20. 7. 2020

čas čtení 1 minuta

V dosti neuvěřitelném rozhovoru s moderátorem televize Fox News Chrisem Wallacem (už jsme referovali o tom, že Trump nepravdivě tvrdil, že Joe Biden chce definancovat americkou policii, Wallace ho upozornil, že to není pravda, Trump si nechal od asistenta přinést Bidenův program a skutečně to tvrzení v něm nenašel; jinou absurdní pasáží bylo, že Wallace řekl, že si udělal onen test inteligence, ohledně něhož se Trump nedávnou vychloubal, že ho realizoval "vynikajícím způsobem", protože je přece geniální. Wallace však upozornil, že ten test je poněkud jednoduchý: "Byl tam obrázek, měl jste říct, co na něm je, a byl na něm slon. Pak po vás chtěli, abyste odečítal po sedmi od stovky..." - Trump: "Ne, ne, ne, tam byly opravdu těžké otázky." ...) se Trump vyjádřil - v níže uvedeném klipu v posledních dvou minutách, že listopadové americké volby budou zřejmě zfalšované, protože lidé budou mít právo hlasovat poštou. Odpovědi, zda bude výsledek voleb respektovat, pokud prohraje, se Trump vyhnul... Odmítl potvrdit, že bude výsledek voleb respektovat, pokud nevyhraje. Neuvěřitelné.

Viz níže:

Polsko "zákonem omezí vliv zahraničních médií v zemi"

20. 7. 2020

čas čtení < 1 minuta

 

Polská vláda strany Právo a spravedlnost zákonem omezí možnost zahraničních médií působit v Polsku, konstatoval Jaroslaw Kaczynski.

Strana Právo a spravedlnost si dlouhodobě stěžuje, že sdělovací prostředky, vlastněné zahraničními majiteli "zasahují do vnitřních polských záležitostí". Tzv. "polská média" musejí mít v Polsku podle strany PiS daleko větší vliv. Strana Právo a spravedlnost útočila na zahraniční média i během nedávné předvolební prezidentské kampaně, kdy prezident Andrzej Duda opakovaně obviňoval zahraniční média, že "lživě informují veřejnost". Ve skutečnosti naopak Duda vedl ostře homofobní a diskriminační kampaň.

Podrobnosti v angličtině ZDE  

Budou v důsledku koronaviru oživena centra velkoměst tím, že se z kanceláří udělají domy a byty pro mladé lidi?

20. 7. 2020

čas čtení 7 minut

Povede koronavirová pandemie k regeneraci nyní mrtvých center velkoměst?

Beata Javorczyk je hlavní ekonom v Evropské bance pro rekonstrukci a rozvoj. Pořad rozhlasu BBC World at One jí položil otázku:

Myslíte si, že je to budoucností světové ekonomiky, že centra měst, kde měly velké korporace úřady, budou od nynějška vyprázdněna?

Beata Javorczyk: To je vynikající otázka. Na začátku pandemie bylo mnoho firem vrženo do toho obřího experiementu s prací na dálku. A mnoho firem zjistilo, že jim to funguje dobře. Takže si myslím, že práce na dálku už s námi zůstane. A v budoucnosti zřejmě mnoho kancelářských pracovníků bude chodit do práce jen jednou týdně. A to nevypadá pro centra měst zrovna dobře.

Moderátorka: Protože naše města jsou vybudována kolem představy rychlého života, představy, že do měst jezdí lidé ve velkých počtech, a to každý den.

Podle vzoru „Velkého Pána Turků“?

20. 7. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 4 minuty

 

(Ne že by se nutně zrovna muselo jednat o staronový, leč znovu modifikovaný model či statut „Svaté Moudrosti“)

 

Uvozovkami v nadpisu jsem vytkl jeden výraz vyčtený z významného posmrtného díla Pascalova, z jeho „Myšlenek“. Měl jím na mysli model pro panovníka. V sociálně-politických poměrech 17. století potom ovšem vesměs „krále“ (nešlo-li o muslimské hodnostáře, kteří v sobě spojovali – a stále spojují – světskou moc s tou náboženskou; což v „západně“ etablovaných politických institucích naší současnosti bývá mimo jejich přímý vliv a funkci, protože se v nich náboženství vnímá jako výlučně soukromá záležitost občanů).

Ghana vede kampaň pro americké černochy: Vyhněte se americkému rasismu a přesídlete k nám do Afriky

20. 7. 2020

čas čtení 1 minuta

Ghanská vláda vede systematickou kampaň cílenou na americké černochy: Vadí vám, že jste v USA diskriminováni? Že vaše auto neustále zastavuje policie a jste podezříváni, že jste ho ukradli? Že se v USA rasisticky  měří dvojím metrem? Vykašlete se na to a přestěhujte se k nám do Ghany, kde najdete domov, nebudete diskriminováni a budete absolutně vítáni!

Už v druhé reportáži Channel 4 news za poslední dny sledujeme osudy několika Afroameričanů, kteří na výzvu ghanské vlády reagovali pozitivně a skutečně se přestěhovali do Afriky.

"V Americe jsem skoro nemohla dýchat. V Ghaně ale dýchat můžu. Nikdy se do USA nevrátím," sdělila televizi Channel 4 News Gee Adjoja, afroamerická učitelka v důchodu, která prožila celý svůj život v americkém městě Memphis. V roce 2017 už měla neustálé šikany od policie dost.

Gee je jednou z rostoucího počtu Afroameričanů, kteří se nyní stěhují nadobro z USA do Ghany. 

Reportáž Channel 4 News ZDE

Rozhovor Britských listů 297. Kdo jsou mezi Čechy šiřitelé dezinformací?

3. 7. 2020

čas čtení < 1 minuta


Výzkumná společnost STEM zjistila zajímavá data o šiřitelích dezinformací v České republice. Bohumil Kartous o tom hovoří s psychologem ze společnosti STEM Nikolou Hořejšem. STEM zjistil, že šiřitelé dezinformací v ČR nejsou sociálně ani ekonomicky deprivovaní. Hlavními dvěma kategoriemi jsou jednak "spontánní šiřitelé", kteří nerozumějí ničemu, a pak "experti", kteří jsou hluboce přesvědčeni, že vládne celosvětové spiknutí. Hlavní motivací šiřitelů dezinformací je zjevně potřeba být slyšen. Proto by se s nimi mělo hovořit a osvobodit je od bludů. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 3. července 2020.

Analýza společnosti STEM je zde: https://www.stem.cz/siritele-dezinformaci/


Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Hospodaření OSBL za červen 2020

20. 7. 2020

čas čtení 1 minuta

V červnu 2020 přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 60 278.65 Kč,  výdaje byly 61 73150  Kč.

Děkujeme mnohokrát čtenářům za vydatnou podporu v červnu 2020. Bohužel, z předběžného přehledu za červenec 2020 vyplývá, že finanční podpora v létě docela podstatně poklesla.

MNOHOKRÁT děkujeme všem věrným čtenářům, kteří na provoz Britských listů finančně přispívají, - ale jak vidíte z výše uvedeného grafu,  směřujeme k nule. Trvale potřebujeme poněkud vyšší, pravidelnou finanční podporu. Děkujeme.

Potřebujeme normálně cca 80 000 Kč měsíčně na provoz. STAČILO BY, KDYBY Z 218 000 UNIKÁTNÍCH ČTENÁŘŮ BL ZA KAŽDÝ MĚSÍC JICH PŘISPÍVALO KAŽDÝ MĚSÍC 400 ČÁSTKOU 200 KČ.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. 

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.


20340