Británie, brexit a Evropská unie: 17 bodů, v nichž David Cameron spektakulárně selhal

11. 7. 2016

čas čtení 13 minut

Britští politikové nejsou zrovna chytří. Jeremy Kinsman, bývalý Vysoký komisař ("velvyslanec", v rámci Britského společenství národů) Kanady v Británii, popsal v dopise Davidu Cameronovi v pozoruhodných 17 bodech, jak drasticky kampaň za zachování britského členství v Evropské unii selhala. Není snad třeba dodávat, že totéž varování je ještě stokrát platnější pro Českou republiku:

1. Referenda jsou jadernými zbraněmi demokracie. V parlamentních systémech jsou zbytečná. Při referendech odpovídají občané jednoduchou, binární odpovědí "ano-ne" na složité otázky. Podléhají emocím a propadají amoku. Ničivý dopad referend trvá po celé generace.

2. Nikdy nepořádejte referendum, pokud si nejste jisti výsledkem. Vy jste toto referendum uspořádal z důvodů taktického politického manévrování, jen proto, abyste něco udělal proti úzkostným pocitům v anglické konzervativní straně (záměrně zdůrazňuji "anglické"), že podporu mezi vašimi voliči získává euroskeptická strana UKIP. Váš příslib, že uspořádáte referendum, vám pomohl získat ve volbách neočekávaně většinu. Také ten příslib skoncoval s vaší kariérou a vážně ohrozil zájmy vaší země.

3. Měl jste si být jistý tím, že máte na své straně vysoce efektivní a kvalitní tým stoupenců, než jste skočil. Vaše postavení ochromili ctižádostiví zrádci z vašeho vlastního kabinetu i nedůvěryhodní političt í soupeři. Vaším nejhorším možným stoupencem byl Jeremy Corbyn. Jeho nečinnost byla výmluvným rozdrcením argumentace pro setrvání Británie v EU. Corbyn nenávidí Evropskou unii z důvodů opačných, než jsou důvody řadových poslanců Konzervativní strany. Corbyn považuje Evropskou unii za nástroj kapitalistického systému, který chce svrhnout.

4. V každém referendu týkajícím se oddělení nějakého území oslovuje strana, která bojuje za "nezávislost", vlastenecké srdce. Uvažování stoupenců brexitu je magické. Konstruuje minulost, kterou si nikdo řádně nepamatuje, a glorifikuje ji (minulost nikdy nebyla tak krásná, jak krásnou ji vytváří nostalgie) a nabízí imaginární budoucnost. Stoupenci brexitu jsou pes, který doběhl autobus: už nevědí, co dál. Liam Fox, který se pokusil po referendu za brexit kandidovat na funkci britského premiéra, řekl ležérně v BBC, že to, co se má stát s občany Evropské unie pracujícími v Británii, jak se má řešit po brexitu krizový státní rozpočet, jak má Británie vyjednávat s Evropskou unií - nic z toho nebylo součástí agendy stoupenců za brexit - o tom bude muset uvažovat až příští britská - nevolená - vláda.

5. Vaše apely, aby národ jednal racionálně, nebyly vyslyšeny. V politické éře, kde fakta nikdo nebere vážně, racionální argumentace se neprosadí. Pokud jste měl vyhrát, musel byste bývat zmobilizovat přesvědčivé emoce, že status quo je lepší než brexit a že je zlepšitelný. Mohl jste argumentovat, že navzdory svým problémům a zdánlivým nedostatkům je Evropská unie silou dobra, že přináší a bude i nadále přinášet Británii i všech evropským národům velký prospěch. Argumentovat, že Evropská unie je špatná, ale že brexit by byl ještě horší - to muselo vést k prohře. Vyvolávání strachu, že brexit bude znamenat hmotné a finanční ztráty, za podpory expertů a autorit, nemělo žádný dopad na rostoucí kult "obyčejných lidí", kteří hovořili jen mezi sebou a byli manipulováni populistickými podvodníky.

6. Argumentovat prospěchem pro Británii a nutností vzájemné provázanosti neumenšuje Británii ani její tradici hrdého sebevědomí. Vzhledem k tomu, že Británie už nemá britské impérium, členství Británie v EU obrovskou měrou zvětšovalo její roli, vliv a hlas. Avšak voličům na anglickém venkově, kteří jsou zvyklí slyšet jen nadávky proti EU, to bylo jedno.

7. Měl jste říct zcela otevřeně, že Británie bude při vyjednávání o odchodu z EU v nevýhodném postavení, protože EU má trumf, že je daleko méně závislá na Británii než obráceně. Vy jste se tomu vyhnul, možná proto, že jsme měl pocit, že by to znělo defétisticky ohledně britské mezinárodní síly a jejího statutu. Jenže jste dovolil stoupencům brexitu argumentovat, že Evropská unie bude s Británii jednat jako s rovným partnerem, protože objem obchodu mezi EU a Británií je víceméně stejný. Realitou je, že je drasticky nerovný. Británie vyváží do Evropské unie 45 procent svého vývozu. Evropská unie vyváží do Británie jen 8 procent svého vývozu. Zahraniční investice přestaly plynout do Británie, protože vznikla nejistota, jestli se britský vývoz vůbec dostane do EU. Konfederace britského průmyslu proto dospěla k závěru, že brexit bude stát Británii 4-5 procent HDP. Economic Intelligence Unit dospěl ještě k drastičtějším závěrům.

8. Zdá se, že jste nechtěl při svém varování hovořit o specifických sektorech, které na brexit těžce doplatí. Stoupenci brexitu předstírají, že výrobci na obou stranách naleznou způsoby jak uzavřít přijatelné sektorové dohody a že i po zavedení určitých tarifů bude britský průmysl v pořádku. Avšak finanční sektor v žádném případě nebude v pořádku. "Finanční pas" EU a regulační ekvivalence, kterou instituce EU poskytují britským bankám, budou zrušeny, až Británie opustí jednotný trh. To bude smrtelnou ranou nejlukrativnějšímu sektoru britské ekonomiky (11 procent příjmů státu), který tvoří 10,2 procent HDP a 3,3 procenta zaměstnanosti, většinou velmi kvalifikované. Přesun vysoce lukrativních finančních pracovních příležitostí z londýnské City do nových finančních center ve Frankfurtu, v Dublinu, v Amsterdamu či v Paříži vážně oslabí statut Londýna. Proč jste to neřekl?

9. Proč nehovořila kampaň za setrvání Británie v EU více o neprůmyslovém prospěchu z EU? Množství peněz, jimiž Británie přispívá do rozpočtu EU, bylo neuvěřitelným způsobem přeháněno. Tvoří to jen 1,3 procenta britského rozpočtu!! Na druhé straně, britští farmáři dostávají 55 procent svého příjmu ze Společné zemědělské politiky. Kulturní a umělecká komunita potřebovala svých 230 grantů z Evropské unie. Třetina univerzitních studentů, kteří doufali, že pojedou na erasmovské stáže v Evropě, zůstane doma. Británie je na pátém místě na světě v produkci vědeckých článků navzdory tomu, že je až na dvacátém místě ohledně množství peněz, vydávaných na výzkum, jen proto, že dostala v letech 2006-2015 11,6 miliard amerických dolarů z grantů Evropské unie. Všechny tyto sektory mají své voliče. Kampaň za brexit se ucházela o hlasy nostalgických penzistů na anglickém venkově a o marginalizované "oběti globalizace" na někdejším průmyslovém severu Anglie. Proč se kampaň za setrvání Británie v EU více nezaměřila na mladé generace, jejichž budoucnost zničil senilní závod snažící se dohnat mizející minulost?

10. Mnoho lidí hlasovalo za brexit, protože nebyli spokojeni s tím, že Británii "dominuje" EU. Proč jste nedemystifikoval tuto toxickou pohádku? Měl jste jako britský premiér pocit, že vám Rada EU "dominuje"? Vy si skutečně myslíte, že britská (vlastně anglická) totožnost byla ohrožena? Jakým že jazykem se hovoří v institucích EU? Británie odmítla přijmout euro a zrušení hraničních kontrol - jakým reálným a přesvědčivým způsobem nicméně ochromili "anonymní byrokraté v Bruselu" její totožnost? Ano, Evropský soudní dvůr rozhoduje proti Británii, když jde o plnění předpisů EU. (Daleko častěji rozhoduje proti Francii.) To skutečně ochromuje britský parlament a britské soudy?

11. Imigrace je otázkou, na které lidem záleží nejvíc. Evropská unie je tu opět oblíbeným obětním beránkem, i když samozřejmě EU nemůže za miliony lidí a jejich děti, nyní britské občany, kteří přišli do Británie v minulosti ze starého mnohobarevného Britského impéria. Vy se přece nemůžete obávat, že syrští uprchlíci - které Británie nepřijímá, protože není v Schengenu a nemusí - se budou spěšně snažit odebrat pracovní příležitosti Britům, jakmile se stanou německými občany? Cožpak pracovníci z EU opravdu nahrazují britské pracovníky? Šedesát procent příchozích z EU do Británie tam přichází už jako najatí zaměstnanci, protože britští zaměstnavatelé je potřebují. Nezaměstnanost v Británii je pouhých 5 procent. Británie má zákonnou minimální mzdu - když ji přijme polský zaměstnanec, jak tím snižuje platy Britů, kteří si myslí, že by vydělávali víc, kdyby v zemi nepracovali Poláci? Mohlo by britské státní zdravotnictví fungovat bez 10 - 20 profesně vysoce kvalifikovaných zdravotníků, kteří pocházejí z EU?

12. Co kdybyste býval řekl Angličanům, že jim nehrozí "zahlcení vlnou cizinců"? Rok 2015 byl údajně katastrofou, protože čistý počet příchozích imigrantů byl 330 000 (polovina z nich z EU) navzdory vašemu příslibu z doby před několika lety, že počet imigrantů omezíte na 100 000. Tito lidé tvoří 9 z každého 1000 obyvatel ve Velké Británii, je to menší počet imigrantů než kolik jich přijímá Rakousko, Dánsko, Švýcarsko, Belgie, Německo, Švédsko, Irsko a Norsko. "Co byste si počali v Kanadě," zeptal se nedávno sarkasticky jeden novinář. No, my se v Kanadě chystáme letos přijmout právě tolik imigrantů. V Británii žije 11,3 procent obyvatel, kteří se tam nenarodili, je to přesně uprostřed žebříčku členských zemí EU. Ve srovnání s tím, ve Spojených státech žije 14,3 procent obyvatel, kteří se tam nenarodili, v Kanadě 20,7 procent, na Novém Zélandu 25,1 procent a v Austrálii 27,7 procent. Kupodivu se nám všem daří velmi dobře.

13. Británie je přeplněná, ale nikoliv "vlnami přistěhovalců". Z 64,1 milionu lidí, kteří ucpávají vaše silnice a služby, jsou jen 2 miliony občané EU. Přesto však veřejné mínění vyžaduje dočasné zastavení příchodu osob, kteří hledají zaměstnání, na rozdíl od lidí, kteří přicházejí na žádost zaměstnavatelů. Avšak vy musíte přijmout zásadu, že svobodný pohyb pracovních sil je základním charakteristickým rysem jednotného trhu EU. Je iluzorní, anebo záměrně lživé tvrdit, že Británie může popřít tento základní princip, a přesto získat plný přístup k evropskému jednotnému trhu.

14. Vašim evropským kolegům jste byl sympatický. Vědí dobře, pod jakým tlakem jsou držitelé nejvyšších funkcí. Nechtěli, aby Británie odešla z EU. Vědí velmi dobře, že Británie pozvedla Evropskou unii v mnoha ohledech na vyšší úroveň. Avšak neodmění anglické nativisty jen proto, že vy i mnoho jejich britských kolegů jste příjemní a chováte se profesionálně. Nechystají se dovolit Británii, aby nemusela vyjednávat o tom, jak odstranit 43 let postupné integrace a provázanosti institucí. Musejí bojovat s nativistickými nepřáteli ve svých vlastních hlavních městech.

15. Dovolte mi konstatovat, že jste v životě pouze dělal stranickopolitická rozhodnutí. Je to handikap. Profesionální politikové reagují přehnaně na kmenové hlasy a na hluk ze svého tábora. Ve vašem případě jste reagoval na neustále bubnování ultranacionalistického protievropského pravicového žurnalismu, jehož dva představitelé se postavili do čela kampaně za brexit.

16. Referendum nemělo být reakcí na stranické politikaření. Jeho význam je existenciální. Nedá se odčinit. Avšak od lidí se nedá očekávat prostě, že přijmou vzniklou bolest jako by se nic nedělo. Lidé prostě nevěří, že ti, kteří se teď v Británii chystají převzít moc, vědí, co dělají. Antipatie veřejnosti a konflikt ve společnosti se prohloubí. Zvolený parlament je proti brexitu. Vaši přátelé v zahraničí jsou šokováni a zděšeni.

17. Chápu, proč jste se rozhodl tak rychle rezignovat. Avšak vzhledem k tomu, že to bylo vaše rozhodnutí, které způsobilo tuto katastrofu, nemůžete jen tak odejít, aniž byste jasně nepromluvil o tom, jak obrovské škody je nutno čekat. Neutralizovat nejhorší dopady této katastrofy bude vyžadovat mimořádné dlouhodobé schopnosti dobrých a poctivých lidí, kteří budou muset vypracovat realistické, praktické řešení, jehož součástí bude muset být kompromis. Vy jste obstaral své straně většinu v parlamentě, jakou by dnes nevyhrála. Konzervativci mají povinnost vám teď naslouchat, pokud máte co říci. Máte. Udělejte to.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4720

Diskuse

Obsah vydání | 14. 7. 2016