Pozoruhodný názor

Demokracie potřebuje poslušné "dělníky"

7. 7. 2016

Chtěl bych zareagovat na článek v Britských listech "Demokracie spočívá v tom, když jste poslušní", píše čtenář. To co jak panu profesorovi, tak i Vám uniká, je že v rámci zaměstnání musí každý zaměstnanec dodržovat určitá pravidla. Znamená to i dodržování určitých společenských norem a respektování příkazů vedení. Ten váš slavný profesor mluví o tom jak je třeba umět se na věc dívat z hlediska protistrany, ale samotnému mu to zjevně nejde. Jinak by pochopil, že si sám prostě svévolně nemůže stanovovat pravidla jak bude v rámci vzdělávacího systému fungovat. Pan profesor může být vzdělaný člověk, ale není "autorita" v tom smyslu, že by si mohl svévolně stanovovat pravidla svého působení v rámci tohoto systému, už jen proto, že tento je jaksi větší než on sám. Je to pouhý "dělník" vzdělávacího systému... a kdyby dělník v jiném oboru v zaměstnání odmítl vykonávat práci v adekvátním pracovním oděvu a odmítl příkaz ředitele či ředitelky, "letěl" by nejspíš hned, bez nějakých dlouhých diskusí a článků na internetu...

Řeči o "partnerství" se studenty také považuji za nesmyslné. Je přeci logické a jasné, že osoba starší, zkušenější a vzdělanější musí mít vyšší společenský status, než osoba mladší, méně zkušená a méně vzdělaná - tolik nás učí už jen samotná pravidla slušného chování, které myslím přecijen jsou určitou normou, která má jistý "podklad" a jíž by bylo vhodné dodržovat i v "demokratické společnosti". Nehledě na to, že pokud má někdo někoho vést, samozřejmě tam musí určitý vztah podřízenosti a nadřízenosti existovat. Takže pan profesor se svým rádoby-rovnostářstvím buď jen prázdně tlachá nesmysly, nebo to má sám v hlavně trochu pomotané.

Také si myslím, že nějaké expedice do Sýrie, nebo Himalájí, či co, mohou být sice pro studenty přínosné, jak z hlediska jednotlivých zkušeností, tak otevření obzoru... ale z hlediska našeho vzdělávacího systému rozhodně nejde o priority a nevidím tedy důvod, proč by se na nich škola jako instituce měla podílet - pokud to tedy její vedení neuznalo za vhodné, přijde mi od pana profesora velmi "laciné" tímto způsobem svého bývalého zaměstnavatele víceméně kritizovat.

Celkově si z jeho vyjádření zmiňovaných ve Vašem článku myslím, že jde o člověka odtrženého od reality. Nemyslím si, že by náš vzdělávací systém byl dokonalý. Nemyslím si ani, že by náš společenský systém byl dokonalý. Obecně se snažím být otevřený novým myšlenkám a lepším postupům a to co vidím v rámci standardních "organizací" se mi často nelíbí. Opravdu bych se neoznačil za tradicionalistu. Ale nemohu se zbavit dojmu, že panu profesorovi by opravdu velmi prospělo, kdyby se sám pár let zúčastnil pracovního procesu, na který de facto a mimochodem má pomáhat své studenty připravovat. Způsob jakým se on - či snad jakým jste ho vy - v daném článku odprezentoval ve mě budí dojem, že jde jen o typický produkt našich vysokých škol, kdy zkušenost z praxe žádná a bude někoho učit a někomu přednášet. Řekl bych, že přesně takové "kantory" nepotřebujeme.

0
Vytisknout
4927

Diskuse

Obsah vydání | 8. 7. 2016