Vedoucí kateder na FFUK JSOU nuceni snižovat platy akademických pracovníků

22. 12. 2014

čas čtení 2 minuty

Podstata problému tkví v mizerném financování vysokých škol, v systému přidělování grantů, špatném hospodaření univerzity a jednotlivých fakult a nezájmu většiny akademických pracovníků (o veřejnosti nemluvě) s tím něco dělat. FF UK se pomalu stává pracovištěm pro bohaté, kterým zas až tak nevadí plat, který mnohdy nestačí ani na zaplacení nájmu.

Rád bych zareagoval na článek pana Štípka a článek pana Švédy ohledně nových mzdových tarifů na Univerzitě Karlově, píše sinolog Štěpán Pavlík.

Jak píše pan Štípek, na UK jsou pracovníci odměňováni na základě Vnitřního mzdového předpisu, kde je stanoveno tarifní rozpětí jednotlivých tříd pracovníků UK. Poslední aktualizace navýšila mzdy ve všech tarifních třídách, změnila tarifní třídy THP a přidala novou třídu pro vědecké pracovníky. Potud jsou informace pana Štípka v naprostém pořádku. Je třeba však dodat ještě příslovečné B:

Nevím, jaká je situace na ostatních fakultách UK, nicméně alespoň na FF UK je to tak, že mnohdy finanční prostředky, které dostávají jednotlivé základní součásti (katedry) na svůj chod, nestačí ani na pokrytí mzdových prostředků nastavených na spodní hranici tarifního rozpětí (tzv. "podlahy"). Ke zvýšení finančních prostředků jednotlivým pracovištím, pokud vím, nedošlo.

Aby bylo tedy učiněno zadost poslední aktualizaci Vnitřního mzdového předpisu, byly vedoucí kateder nuceni zvednout základní plat pracovníkům zařazeným do nejnižších tarifních tříd na úroveň podlahy, což kompenzovali přesunem ostatních pracovníků do nižších tarifních tříd, aby nemuseli propouštět (což nelze, mají-li být zachovány některé malé obory). S výkonností či s výsledky vědecké práce to mnohdy nemá pranic společného. Obávám se, že i kdyby se pracovníci přeřazovali do jiných tarifních tříd podle náplně práce, na jednotlivých pracovištích tímto krokem nejspíše fakulta de facto potrestá snížením již tak nepřístojně nízké mzdy loajální pracovníky, kteří se na úkor vědecké práce snažili ze všech sil udržovat hladký chod výuky.

Podstata problému tkví v mizerném financování vysokých škol, v systému přidělování grantů, špatném hospodaření univerzity a jednotlivých fakult a nezájmu většiny akademických pracovníků (o veřejnosti nemluvě) s tím něco dělat. FF UK se pomalu stává pracovištěm pro bohaté, kterým zas až tak nevadí plat, který mnohdy nestačí ani na zaplacení nájmu.

Štěpán Pavlík

sinolog, Ústav Dálného východu FF UK

0
Vytisknout
5971

Diskuse

Obsah vydání | 23. 12. 2014