Na Univerzitě Karlově nedošlo k žádným změnám předpisů ani mzdových kategorií

22. 12. 2014

čas čtení 3 minuty

V reakci na článek "Redukční kůra na Fakultě Jana Palacha aneb 'Implementace novely Vnitřního mzdového předpisu UK'" kol. Švédy z FF UK zasílám relevantní informace k Vnitřnímu mzdovému předpisu Univerzity Karlovy v Praze, píše Jiří Štípek z pedagogické fakulty UK.

Univerzita Karlova v Praze ošetřuje odměňování svých pracovníků tzv. Vnitřním mzdovým předpisem Univerzity Karlovy v Praze. Tento předpis stanovuje pro součásti UK jak tarifní rozpětí mzdových tříd akademických pracovníků (AP), vědeckých pracovníků (VP) a tzv. technicko-hospodářských pracovníků (THP), tak i Katalog prací pro akademické a vědecképracovníky.

Aktuální verze předpisu se od předchozích liší v podstatě pouze navýšením mezd ve všech tarifních třídách, změnou tarifních tříd u THP a přidáním zcela nové třídy pro vědecké pracovníky (původní třídy zůstávají beze změn). Změny tarifních tříd se netýkají akademických pracovníků.

Revize zařazení pracovníků do mzdových tříd se na fakultách provádí s různou periodicitou, nejčastěji právě v souvislosti s implementací nové verze mzdového předpisu. V podstatě jde o kontrolu zařazení pracovníka do správné mzdové třídy. V rámci kontroly je klíčový již zmíněný Katalog prací, který lze stručně charakterizovat jako požadavky na kvalifikaci a popis činnosti a očekávané výstupy práce v dané mzdové třídě.

Kontroluje se zejména, zda publikační, vědecká, příp. umělecká činnost a další aktivity pracovníka odpovídají požadavkům, které stanovuje Katalog. Nejde tedy o nic nového a nejsou stanoveny žádné nové podmínky. Katalog i mzdové třídy pro AP a VP platí ve stávající podobě přinejmenším od roku 2007. Pro akademické pracovníky se jen navýšily mzdy.

Pokud jde o změnu zařazení do jiné mzdové třídy, k té se obvykle přikročí pouze na základě závěrů kontroly, které ukázaly, že pracovník dlouhodobě (několik let!) neplnil požadavky stanovené Katalogem. Například pracovník, který za posledních 5 let má v databázi UK pouze 3 odborné publikace, z toho jedinou v recenzovaném odborném časopise, neřešil v posledních letech samostatně žádný „složitý výzkumný nebo vývojový anebo umělecký úkol“ atd. nemůže být nadále odborným asistentem (AP2), ale pouze asistentem (AP1), v případě vážnějších nedostatků lektorem (L1, L2). Pracovník, který splňuje dlouhodobě neměnná a platná kritéria, se tedy nemá čeho obávat.

Vedle mzdového předpisu, který je dostupný na stránkách UK, lze bez problémů podrobnější informace dohledat i na webových stránkách samotné FF. Např. ze zápisů z porad děkana s vedoucími základních součástí fakulty lze snadno získat představu o implementaci mzdového předpisu na FF UK a zjistit, že je postupně realizována již od roku 2013 a k první vlně navýšení mezd došlo již od 1. ledna tohoto roku (2014)!

Vnitřní mzdový předpis UK a jeho verze: ZDE

0
Vytisknout
4497

Diskuse

Obsah vydání | 23. 12. 2014