Otevřený dopis lékařů na obranu obyvatelů Gazy

27. 7. 2014

čas čtení 9 minut

Tento otevřený dopis publikoval vědecký časopis britských lékařů The Lancet

Jsme lékaři a vědci, kteří tráví svůj život rozvíjením prostředků péče a ochrany zdraví a životů. Jsme také informovaní lidé, vyučujeme etice našich profesí, spolu se znalostmi a praxí etiky. Všichni už mnoho let pracujeme v Gaze a známe zdejší situaci.

Na základě naší etiky a praxe odsuzujeme to, čeho jsme svědky při agresi Izraele v Gaze.

Žádáme své kolegy, staré a mladé profesní odborníky, aby odsoudili izraelskou agresi. Odmítáme perverznost propagandy, která ospravedlňuje vytvoření mimořádné situace, aby jím mohla zamaskovat masakr, takzvanou "defenzivní agresi". Ve skutečnosti je to krutý útok neomezeného trvání, rozsahu a intenzity. Chceme informovat o faktech tak, jak je vidíme a o jejich dopadu na životy lidí.

Jsme zděšeni vojenským útokem na civilisty v Gaze pod záminkou potrestání teroristů. Toto je už třetí rozsáhlá vojenská ofenzíva proti Gaze od roku 2008. Pokaždé jsou zabíjeni hlavně nevinní lidé v Gaze, zejména ženy a děti pod nepřijatelnou záminkou, že Izrael musí zlikvidovat politické strany a odpor vůči okupaci a obležení, které Gaze vnucuje.

Tyto akce také vyvolávají obrovský strach v těch, kdo nejsou přímo zasaženi, a zraňuje duši, mysl a odolnost mladé generace. Náš odsudek a znechucení jsou dále násobeny popíráním a zákaze dovážet do Gazy zvnějšku pomoc a zásoby na ulehčení zoufalé situace.

Blokáda Gazy se od loňska dále zpřísnila a toto zhoršilo situaci obyvatelstva v Gaze. V Gaze trpí lidé hladem, žizní, znečištěním, nedostatkem léků, elektřiny a jakýchkoliv možnosti získat příjem, nejen tím, že jsou bombardováni a ostřelováni. Krize při dodávce energie, nedostatek benzínu, vody a potravin, neřešení kanalizaace a stále zmenšující se zdroje jsou katastrofami, které přímo i nepřímo vyvolává obklíčení.

Lidé v Gaze bojují proti této agresi, protože chtějí lepší a normální život a i když pláčí bolestí a hrůzou, odmítají dočasné příměří, které jim neposkytuje skutečnou šanci na lepší budoucnost. Hlas Um Al Ramlawiho hovoří pro všechny lidi v Gaze: "Zabíjejí nás všechny stejně - buď pomalou smrtí obklíčením, nebo rychlou vojenskými útoku. Nemáme co ztratit - musíme bojovat za svá práva, anebo zemřít při těchto snahách."

Gaza je od roku 2006 blokována ze země i z moře. Kdokoliv z Gazy, včetně rybářů, kdo by se pokusil vyplout dál z Gazy než na tři námořní míle, bude zastřelen izraelským námořnictvem. Nikdo Gazu nemůže opustit z jediných dvou přechodů, v Erezu a v Rafahu, bez mimořádného povolení od Izraelců a Egypťanů, které mnozí nemohou vůbec dostat. Lidé z Gazy nemohou cestovat do zahraničí za studiem, prací, návštěvou rodin či za podnikáním. Ranění a nemocní lidé nemohou lehce odcestovat za speciálním léčením mimo Gazu. Dovoz potravin a léků do Gazy je omezen a mnoho základních předmětů, nutných pro přežití, je zakázáno. Už před nynější vojenskou ofenzívou byly v důsledku blokády zdravotnické zásoby na minimu. Teď už došly. Gaza nesmí vyvážet své výrobky. Zemědělství bylo vážně poškozeno vytvořením nárazníkové zóny a v důsledku blokády se nesmějí vyvážet zemědělské výrobky. 80 procent obyvatel Gazy závisí na rozdávání potravin od OSN.

Většina budov v Gaze a většina infrastruktury byla zničena v letech 2008-2009 během operace Lité olovo a bylo zakázáno do Gazy dovést stavební materiály, takže školy, domovy a instituce nemohou být řádně znovu vybudovány. Továrny zničené bombardováním byly málokdy znovu vybudovány, takže nezaměstnanost se přidává k naprosté chudobě.

Navzdory těmto obtížným podmínkám se lidé v Gaze a jejich političtí představitelé nedávno rozhodli vyřešit své konflikty "beze zbraní a beze škod" procesem smíření mezi frakcemi, jejich vedení odmítlo tituly a funkce, aby mohla být vytvořená vláda národní jednoty a aby se zlikvidovala konfliktní frakcionářská politika, která Gazu postihovala od roku 2007. Toto smíření, které přijali mnozí v mezinárodním společenství, Izrael odmítl. Nynější izraelské útoky brání této šanci politické jednoty mezi Gazou a západním břehem Jordánu a útočí na jednu část palestinské společnosti likvidací životů lidí v Gaze. Pod záminkou eliminace terorismu se Izrael snaží zničit rostoucí palestinskou jednotu. Kromě jiných lží se tvrdí, že civilisté v Gaze jsou rukojmími Hamasu, zatímco pravda je, že Gazu izolovali Izraelci a Egypťané.

Gaza je už 14 dní nepřetržitě bombardována a byla provedena také pozemní invaze tanků a tisíců izraelských vojáků. Více než 60 000 civilistů ze severní Gazy bylo nařízeno, aby opustili své domovy. Tyto interní uprchlíci nemají kam jím, protože centrální a jižní Gaza jsou také terčem tvrdého dělostřeleckého bombardování. Celá Gaza je terčem útoku. Jedinými úkryty v Gaze jsou školy OSN, jsou to nejisté úkryty, které byly ostřelovány už během operace Lité olovo, kdy bylo mnoho lidí usmrceno.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze a podle úřadu OSN bylo 149 z 558 osob usmrcených v Gaze a 1100 z 3504 raněných osob děti. Ti, kteří jsou pohřbeni pod troskami, nebyli dosud sečteni. Jak toto píšeme, BBC informuje o vybombardování další nemocnice, o zásahu jednotky intenzivní péče a operačních sálů, kdy byli usmrceni pacienti i zdravotníci. Nyní vládnou obavy o hlavní nemocnici Al Shifa. Kromě toho, většina lidí v Gaze je psychicky ztraumatizována. Kdokoliv, kdo je starší šesti let, už zažil tři vojenské útoky Izraele.

Masakr v Gaze nešetří nikoho, jeho obětí jsou i invalidé a nemocní lidé v nemocnicích, děti hrající si na plážích nebo na střechách, velká většina civilistů. Nemocnice, kliniky, sanitky, mešity, školy a budovy médií se všechny staly terčem útoků, tisíce soukromých příbytků bylo vybombardováno, střelba je cílena tak, aby zabíjela celé rodiny v jejich domovech, zbavuje rodiny příbytků tím, že je vyžene z domova několik minut před jejich zničením. 20. července byla zničena celá čtvrť. Tisíce vyhnaných lidí přišly o příbytky, stovky lidí byly zraněny a nejméně 70 osob bylo usmrceno - to se přece vůbec netýká úsilí nalézt tunely. Toto vůbec nejsou vojenské cíle. Cílem těchto útoků je terorizovat, zraňovat duši a tělo lidí a způsobit, aby jejich život byl v budoucnosti nemožný. Zároveň je cílem zničit jejich domovy a zabránit jim je znovu postavit.

Používají se zbraně, o nichž je známo, že působí dlouhodobé škody zdraví celé populaci, zejména netříštivé zbraně a tvrdé bomby. Byli jsme svědky toho, jak se cílené zbraně používají neřízeně a proti dětem a neustále jsme svědky toho, jak inteligentní zbraně nereagují precizně. Je možné, že jsou záměrně zneužívány k ničení nevinných životů.

Odmítáme mýtus šířený Izraelem, že se agrese provádí tak, aby Izrael ušetřil civilní životy a životy dětí.

Chování Izraele uráží naši lidskost, inteligenci a důstojnost, stejně jako naši profesní etiku a naše profesní úsilí. I ti, kteří chtějí pomoci, se nemohou do Gazy v důsledku blokády dostat.

Tato "obranná agrese" nekonečného trvání, rozsahu a intenzity musí skončit.

Dále, pokud by bylo více potvrzeno, že se v Gaze používá jedovatý plyn, to je jasně válečný zločin, pro který musejí být okamžitě proti Izraeli zavedeny tvrdé sankce a obchod a spolupráce Evropy s Izraelem musí skončit.

Jak toto píšeme, přicházejí další zprávy o dalších masakrech a hrozbě zdravotníkům v pomocných službách a zprávy o tom, že je do Gazy zakazován vstup mezinárodních humanitárních konvojů. My jako vědci a lékaři nemůžeme mlčet, zatímco tento zločin proti lidskosti pokračuje. Naléháme na čtenáře, aby taky nemlčeli. Gaza jako oběť obléhání je zabíjena jednou z největších a nejsofistikovanějších moderních vojenských mašinérií. Tato země je otravováno troskami zbraní, což bude mít následky pro příští generace. Jestliže ti z nás, kteří mohou pozvednout svůj hlas, nebudou protestovat proti tomuto válečnému zločinu, nesli bychom spoluvinu za ničení životů a domovů 1,8 milionu lidí v Gaze.

Zaznamenáváme se zoufalstvím, že pouze 5 procent našich izraelských akademických kolegů podepsalo apel adresovaný jejich vládě, aby zastavila vojenskou operaci proti Gaze. Máme pokušení dospět k závěru, že s výjimkou těchto pěti procent ostatní izraelští akademičtí pracovníci nesou spoluvinu za masakr a likvidaci Gazy. Také jsme svědky spoluviny našich zemí v Evropě a v severní Americe na tomto masakru. Jsme také znovu svědky neschopnosti mezinárodních institucí a organizací zastavit tento masakr.

Paola Manduca,, Iain Chalmers, Derek Summerfield, Mads Gilbert, Swee Ang, jménem 24 signatářů

Kompletní článek v angličtině ZDE

0
Vytisknout
7972

Diskuse

Obsah vydání | 29. 7. 2014