Pozvánka:

Konference "Karel Kosík and Dialectics of the Concrete"

28. 5. 2014

Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR pořádámezinárodní konferenci "Karel Kosík and Dialectics of the Concrete" (Karel Kosíka Dialektika konkrétního). Konference se uskuteční v Praze 4.--6. června 2014 ve Vile Lanna.

Roku 1963 uveřejnil Karel Kosík průlomovou práci Dialektika konkrétního. Jednalo se o knihu se značným přesahem hranic tehdejšího poststalinského Československa.Kosíkův text byl široce recipován marxistickými i nemarxistickými mysliteli a dodnes je podnětným dílem ovlivňujícím řadu společenskovědních disciplín.

Konference, která si v předvečer kritického vydání Dialektiky konkrétního klade za cíl uchopení základních témat Kosíkovy knihy, je první mezinárodní akcí podobného druhu. Zúčastní se jí badatelé ze Západní Evropy, USA, Latinské Ameriky, Ruska,Číny a řady dalších zemí. Mezi přední řečníky budou patřit Johann Pál Arnason, Michael Löwy, Anselm Min, Bertell Ollman či Gáspár Miklós Tamás.

Více informací ZDE.

0
Vytisknout
4443

Diskuse

Obsah vydání | 29. 5. 2014