Český helsinský výbor připravil zákon o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob

20. 12. 2013

Český helsinský výbor vytvořil věcný záměr a paragrafové znění zákona, na základě něhož by měly být odškodněny oběti protiprávně provedených sterilizací. Nyní tento návrh předkládá parlamentním politickým stranám, jakož i ministryni spravedlnosti a společně je vyzývá, aby se zasadily o neprodlené a adekvátní řešení problematiky protiprávních sterilizací.

Na území České republiky v minulosti docházelo k praxi, která spočívala v nedobrovolných sterilizacích osob. Do roku 1991 se jednalo o politiku, kterou nastavil stát, aby omezil reprodukci těch skupin obyvatel, které považoval tehdejší režim za nepohodlné. Po roce 1991 pak Česká republika přispěla k pokračování praxe nedobrovolných sterilizací tím, že nepřijala právní úpravu, která by jasně stanovila podmínky provádění sterilizace za udělení svobodného a informovaného souhlasu. Stovky osob tak přišly o možnost mít děti, což mělo za následek mnohá osobní i rodinná traumata.

"Vzhledem k tomu, že je Česká republika ve výše uvedeném směru i přes opakovanou kritiku na národní i mezinárodní úrovni ze strany ochránců lidských práv dlouhodobě nečinná, rozhodl se Český helsinský výbor přispět skrze předkládaný materiál k urychlení procesu přijetí právní úpravy, která by zajistila rychlou a efektivní realizaci odškodnění protiprávně sterilizovaných osob," uvedla právnička Českého helsinského výboru Michaela Tejnorová.

V průběhu statistické činnosti v terénu, která doprovázela přípravu zákona, se ženy v některých zdravotnických zařízeních setkaly s velmi negativními reakcemi při svých žádostech o zdravotnickou dokumentaci. "Některé ženy byly ke spolupráci skeptické, jelikož se jejich nároky na odškodnění řeší neúspěšně již řadu let. Znovuotevření tématu v nich vyvolává bolestivé vzpomínky a připomenutí všech následků, a to nejen těch zdravotních," dodává Elena Gorolová, ze Spolku žen poškozených sterilizací, která na projektu spolupracuje.

0
Vytisknout
2768

Diskuse

Obsah vydání | 23. 12. 2013