Václav Vaněk

Autor je literární historik. Vyučuje na FF UK v Praze.