Sociopati a nedostatek duchovních principů

10. 5. 2013

Cokoli se odehrává v lidském životě v dnešní době, je vždy výsledkem a souvztažnosti duchovního stavu záležitosti, který způsobuje, že se objevují takové události a okolnosti, například vládnutí sociopatů. Vrcholní politikové postrádají sjednocující duchovní princip, který se zakládá na lásce a moudrosti, dobru a pravdě, vzájemném respektu, toleranci a také na oceňování odlišnosti. Nedostatek těchto základních duchovních principů vede k současnému uspořádaní politických systémů a vlád světa, které jsou charakterizované podvody, manipulacemi, utajováním, pokrytectvím, skandály, neupřímnosti, korupci, toužící po moci, sobeckému zisku a panování nad lidmi, porušující individuální lidská práva a neberoucí žádný ohled na lidskou důstojnost, píše Ludmila Texlová.

Každá idea, tedy kladná či záporná myšlenka, má tu moc zachytit se v mysli jedince a stát se integrální části jejich vůle, projevující se následně v jeho chování.

Například princip moudrosti, který je obsažen v niterné duchovní mysli jedince (zde moudrost nastává), ve vnitřní mysli probíhá ke své transformaci do své pravdy, což dává vznik rozumovým procesům, chápání a racionalitě. Zevní mysl jedince umožní tomuto principu moudrosti, aby se stal svou konkrétní formou vědomého myšlení ve formě pozitivní řeči a symbolů. Moudrost se tak stala aktualizovanou a realizovanou ve své pravé formě v zevním přírodním světě.

Každý, kdo přijme do své niterné duchovní mysli nepravdu, zlou myšlenku a ztotožní se s ní (ačkoli navenek může vystupovat jako lidumil sloužící pod rouškou služby lidu), stane se zlým člověkem a sociopatem, neprokazující žádný ohled na obsah, účel a skutečnou hodnotu lidského života. Záporná, negativní idea v mysli takového jedince vyzařuje energii určité vibrace, která přitahuje energii podobného druhu, proto Thatcherová má své následovníky a vláda sociopatů je na postupu.

A přitom stačí jen rozlišit dobro od zla, pravdu od nepravdy, následně odmítnout zlo a realizovat dobro.

0
Vytisknout
8504

Diskuse

Obsah vydání | 13. 5. 2013