Soukromí detektivové z Británie budou hledat zahraniční absolventy britských univerzit, kteří nesplácejí školné

12. 5. 2013

čas čtení 1 minuta

Britská státní Student Loans Company (Společnost pro studentské půjčky) byla donucena přijmout dramatické kroky ve snaze získat zpět peníze, které jí dluží absolventi britských univerzit ze zemí Evropské unie. Dluží SLC už více než 50 milionů liber.

Stovky studentů ze zemí EU se vrátily po absolutoriu domů, a přestože dosáhly platové hranice, nad níž mají povinnost začít splácet své britské univerzitní školné, nedělají to. Mnoho z nich ani neposkytlo britským úřadům údaje o tom, kolik vydělávají, takže SLC nemůže ani zahájit proces vymáhání dluhů. Mnoho absolventů britské společnosti ani nesdělilo, kde žijí, zda mají zaměstnání a kolik vydělávají.

Činitelé ze SLC potvrdili, že si úřad najal soukromou detektivní agenturu, která má najít zmizelé absolventy britských univerzit v EU a zahájit vymáhání dluhů.

Od zavedení univerzitního školného v Anglii (nikoliv ve Skotsku) vyplatila SLC studentům z Evropské unie na školné více než 117 milionů liber. Nyní se ukazuje, že studenti, kteří jsou odpovědni za téměř 52 milionů liber, svou půjčku buď přestali splácet, anebo ji splácet nikdy nezačali.

Největší počet těchto studentů je v zemích postižených hospodářskou krizí jako Irsko a Řecko, avšak dluhy nesplácení také absolventi z Francie, Německa a Polska.

Když se v letech 2006 zavádělo v Anglii univerzitní školné, někteří poslanci se posmívali v parlamentě představě, že budou britští činitelé vymáhat následnou platbu splátek dluhů od studentů po celé Evropě. Už k tomu dochází.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4744

Diskuse

Obsah vydání | 14. 5. 2013