Postaví se Pákistán proti protizákonným americkým úderům bezpilotními letadly?

13. 5. 2013

Vysoký soud v Pešaváru v rozsudku ostře odsoudil americké údery bezpilotními letadly na svém území. Pákistán musí nyní jednat na ochranu bezpečnosti svých občanů, argumentuje věhlasný lidskoprávní právník Clive Stafford Smith.

Čtvrteční rozhodnutí pákistánského vysokého soudu v Pešaváru je pozoruhodný dokument: Vrchní soudce Dost Muhammad Khan prozkoumal americké používání bezpilotních letadel v pákistánských kmenových oblastech a dospěl k několika závěrům, které jsou rozumným pozorovatelům zjevné, avšak americké úřady je už několik let nechápou.

Žalobu loni podal Shahzad Akbar z Nadace pro základní práva, což je právní charitativní organizace se sídlem v Islamabádu. Žalobu nechaly vypracovat rodiny obětí usmrcených při americkém úderu bezpilotním letadlem dne 17. března 2011. Tento úder - jeden z více než 300 leteckých úderů bezpilotními letadly, které nařídil prezident Obama - je nechvalně proslulý po celém světě: úder usmrtil více než 50 osob. Z nich byli mnozí vysoce vážené osobnosti z místní komunity, kteří se sešli, aby vyřešili místní spor týkající se dolu na chromit. Pro místní lidi se to rovnalo leteckému úderu na samotný Nejvyšší soud.

První zjištění pákistánského vrchního soudce je nejzjevnější: "Letecké údery bezpilotními letadly jsou absolutně protizákonné a jsou hrubým porušením suverenity státu Pákistán." Americké letecké údery, upozorňuje soudce, jsou mezinárodními válečnými zločiny, vzhledem k tomu, že mezi Spojenými státy a jejich nominálním spojencem neexistuje válečný stav.

Je vedlejší, že generál Pervez Mušaraf neformálně naznačil CIA, když byl v Pákistánu diktátorem, že letecké údery smí provádět. "Neexistuje v této věci žádný písemný dokument," píše vrchní soudce. A i kdyby tomu tak bylo, žádná vládě nemá legitimní právo schválit vraždění svých vlastních občanů - určitě ne, aniž by to veřejně oznámila v rámci demokratického procesu. Mušaraf je nyní terčem četných obvinění za celou řadu protizákonných rozhodnutí, která učinil, když byl ve funkci.

Americké letecké údery bezpilotními letadly jsou podle právního názoru pákistánského vrchního soudce podle mezinárodního práva naprosto nepřiměřené. Soudce bere v úvahu, že útoky z 11. září 2001 poskytují americké vláda stále ještě záminku vést "globální válku proti terorismu", avšak "nikde ve Spojených státech nedošlo už po dobu více než deseti let od těchto útoků k jedinému teroristickému incidentu, jehož původ by byl v Pákistánu. Jak tedy může být přiměřené, když americké letecké údery za tu dobu usmrtily více než 3000 Pákistánců, včetně "nemluvňat, adolescentů, malých dětí, žen a dalších osob"?

Pákistánský vrchní soudce nařídil pákistánské vládě, aby tento spor s USA vyřešila po právní linii. Pákistánská vláda musí podat stížnost do OSN. Pokud Rada bezpečnosti OSN dospěje k odpovídajícímu rozhodnutí či Valné shromáždění OSN přijme rezoluci "a americké úřady její ustanovení nesplní, pákistánská vláda přeruší veškeré styky s USA a na protest přestane Spojeným států poskytovat jakoukoliv logistickou či jinou pomoc v Pákistánu."

Soudce pak činí další logický závěr: Prvotní povinností pákistánské armády musí být zajistit bezpečnost svých vlastních občanů. "Pákistánská armáda musí zajistit, aby v budoucnu na suverénním území Pákistánu k takovýmto útokům nedocházelo." Pákistánská vláda musí před těmito údery Spojené státy varovat, a pokud to nepřinese žádaný účinek, musí okamžitě americká bezpilotní letadla sestřelit. I když jsem sám Američan, píše Clive Stafford Smith, nemohu proti tomu nic namítat. Kdyby Pákistán terorizoval Texas údery pákistánských bezpilotních letadel, očekával bych, že Barack Obama okamžitě proti tomu vyšle americké letectvo.

Spojené státy musejí nést plnou odpovědnost za své činy. "Pákistánská vláda požádá generálního tajemníka OSN, aby ustavil nezávislý tribunál pro válečné zločiny a ten nařídí Spojeným státům, aby okamžitě zastavily letecké údery a okamžitě poskytly plné odškodnění rodinám obětí."

Tento rozsudek je založen na zásadách demokracie a zákonnosti. Amerika se považuje za obhájce těchto ideálů už 200 let. Je politováníhodné, že údajně tajná bombardovací kampaň CIA bezpilotními letadly je tak ostrým odkloněním od zásad demokracie a zákonnosti.

V sobotu vznikla v Pákistánu v důsledku demokratických voleb nová vláda. Zjevný vítěz v těchto volbách, Nawaz Sharif a jeho strana, přislíbily, že zamezí americkým leteckým úderům v Pákistánu. Verdikt z Pešaváru rozžehne pod tímto příslibem právní oheň.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
9815

Diskuse

Obsah vydání | 15. 5. 2013