O důchodech

23. 2. 2012

čas čtení 2 minuty

Reaguji na článek "Kde hledat příčiny propadů na důchodovém účtu?"

S obsahem je možno souhlasit, ale nebylo zmíněno to nejpodstatnější: falešnost argumenu, že musíme reformovat důchodový systém kvůli demografickým změnám v naší společnosti, čili proto, že populace stárne, píše Tomáš Finn.

Těžko vymyslet snadněji vyvratitelný argument pro nutnost důchodové reformy než je tento. Přesto jsem nezaznamenal, že by se jej kdokoliv pokoušel vyvrátit.

Nechci rozhodně polemizovat s tím, jestli populace stárne či nikoliv - zde jsou demografická data jasná a nezdá se, že by se trend měl v dohledné době měnit.

Co je ovšem naprostou demagogií je, že fakt stárnutí populace nutně musí znamenat zvyšování spoluúčasti pojištěnců (důchodového pojištění).

Snižuje se snad v důsledku snižování počtu lidí v produktivním věku HDP České republiky? Nesnižuje, a to díky rostoucí produktivitě práce. Kdybychom trpěli nedostatkem pracovní síly, neměli bychom nezaměstnanost na té úrovni, na které ji máme.

Zvyšuje se snad počet obyvatel ČR tak, že by hrozil v důsledku stagnující HDP pokles jejich životní úrovně? Nezvyšuje.

Jinými slovy: stejné (přibližně) množství lidí si rozděluje stejný (přibližně) produkt, NAPROSTO NEZÁVISLE NA TOM, KOLIK Z NICH PRACUJE A KOLIK JE JICH V DůCHODU.

V důsledku zvyšující se produktivity práce se ovšem zvyšuje podíl produktu, který zastánci reformy NECHTĚJÍ distribuovat solidárně a proto zdůrazňují její nutnost. A na to je třeba namítnout, že zvyšující se produktivita práce není zásluhou těch, kteří jsou nyní v produktivním věku, ale daleko více jejich předků, kteří k tomu stavěli základy bez nichž by současná produktivita nebyla myslitelná.

Řešením je, zvýšit podíl odvodů do průběžného systému tak, aby tento začal fungovat vyrovnaně a samozřejmě zamezit všem nepravostem, zmíněným v článku pana Opálky. Nepotřebujeme žádné další pilíře.

0
Vytisknout
8934

Diskuse

Obsah vydání | 25. 2. 2012