Ondřej Zajíček

Narozen 1981 v Chrudimi. Absolvoval SPŠS Chrudim obor technické lyceum a od roku 2001 studuje na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy obor informatika. Je členem akademického senátu MFF UK.

Je aktivním členem občanského sdružení CRFreeNet (http://www.crfreenet.org/), které se stará o neziskovou metropolitní počítačovou sít v Chrudimi a okolí.

Homepage: http://santiago.crfreenet.org