Monitor Jana Paula: Vyšel druhý díl encyklopedie komiksu v Československu

24. 2. 2012 / Jan Paul

čas čtení 3 minuty

Robert Pavelka a Josef Ládek se před několika lety rozhodli k docela smělému počinu, zmapovat komiksovou tvorbu v bývalém Československu mezi léty 1945 až 1989. Mnozí pamětníci vědí, že komiks tehdy rozhodně nebyl v někdejších časopisech i novinách jen okrajovým a výjimečným jevem. Například komiksy Káji Saudka, kreslíře světové úrovně, zdobily koncem šedesátých let mnoho periodik, například Mladý svět, Čtení pod lavicí, Pop music expres s legendárním Honzou Hromem, ale ani v době normalizace tento žánr zcela nevymizel, byť se stal v řadě případů námětově poplatný své době.

Ostatně Saudkovy komiksy, například Lips Tullian, vycházely nějakou dobu v Mladém světě i nadále, a pak se vydání mnoha titulů ujala i Československá speleologická společnost. Samozřejmě i Saudek má svého kostlivce ve skříni, když kreslil pro Pionýrskou stezku příběhy majora Zemana, ale o to právě autorům encyklopedie vůbec nejde, snaží se pouze dokumentovat komiksovou aktivitu tehdejší doby, nehodnotí, nemoralizují, pouze se snaží zmapovat co, kde, a za jakých podmínek v komiksové tvorbě vznikalo. Konec svého bádání ohraničili rokem 1989, neboť po sametové revoluci nastala zcela jiná éra komiksu.

Rok 1989 uzavírá jednu kapitolu poválečného komiksu v Československu, a otevírá novou, a to ve zcela odlišných podmínkách. Jak bude v budoucnu zhodnocena badateli tohoto žánru ukáže teprve čas. Snaha Pavelky a Ládka představit to zásadní, co se událo v tomto žánru do roku 1989, jistě nebude vyčerpávající, ostatně stále se mohou i v budoucnu vynořovat nové informace či zapomenuté souvislosti, každopádně jejich počin je jakýmsi základním pilířem toho, co už je uzavřeno, a vlastně i zhodnoceno. Komiks i v době totality představoval jistou platformu svobodného vyjádření.

První díl Encyklopedie komiksu v Československu 1945 -- 1989, který vyšel koncem roku 2010, byl právem zcela věnován časopisu ABC, není divu, tento legendární časopis pro "chlapce a děvčata", navazující klubovou činností vlastně na Mladého Hlasatele, přinášel na svých stránkách komiks už od poloviny padesátých let. Seriál Kulišáci byl tím prvním, s čím jsem se jako kluk setkal, když mě jako začínajícího dětského kreslíře uhranula magie kreslených příběhů. Samozřejmě náš komiks byl naprosto něčím jiným, než komiks tzv. západní, možná více výtvarnější, poetičtější.

Druhý díl encyklopedie vyšel 13. února 2012, a autoři se v něm zaměřili na komiksy z časopisů Pionýrské noviny, Sedmička pionýrů, a Stezka. Publikace obsahuje více než 80 titulů, které v daných časopisech a novinách vyšly. Podle Roberta Pavelky jsou komiksy z doby socialismu propracovanější než současné, na počítačích dělané příběhy. Osobně si myslím, že nelze takto paušalizovat, i dnes řada autorů vytváří komiks starým způsobem, a s velkou pečlivostí v propracování. Naproti tomu řada někdejších autorů se vyznačuje velkou mírou nepropracovanosti, kterou lze občas stěží označit za stylizaci.

Encyklopedii komiksu v Československu 1945 až 1989 vydává nakladatelství XYZ v nakladatelském domě Albatros média a.s.

0
Vytisknout
4344

Diskuse

Obsah vydání | 27. 2. 2012