Na zkorporatizovaných univerzitách odumřela kolegialita

27. 2. 2012

Duch spolupráce, který kdysi existoval na vysokých školách ku prospěchu společnosti nyní v důsledku šířícího se managerialismu ustupuje utajovaným podnikatelským praktikám, zdůraznila profesorka Margaret Thorntonová z právnické fakulty Australské národní univerzity. Na nově zkorporatizovaných univerzitách je považována kolegialita a společné rozhodování za něco kontraproduktivního.

"Kolegialita toleruje a dokonce podporuje vyjadřování nesouhlasných názorů, naproti tomu noví manažeři univerzit očekávají od univerzitních učitelů poslušnost."

Pracovníci univerzit, kteří neváhají vyslovit svůj odlišný názor, čelí ostrakizaci, disciplinárnímu řízení a dokonce i vyhazovu, varovala profesorka Thorntonová na konferenci věnované budoucnosti univerzitního vzdělání na univerzity v Sydney. Univerzity nyní mají ničivé vedoucí pracovníky. Jsou řízení metodou zastrašování." Tradiční role univerzity jako kritika a svědomí společnosti je v konfliktu s novým tržním modelem.

Profesorka Thorntonová uvedla, že i když se v novým manažerským žargonem říká učitelům i zaměstnancům "stakeholders", "akcionáři", učitelé a studenti nemají na univerzitách žádný vlastnický podíl a mají tedy nižší statut než skuteční akcionáři v opravdové komerční firmě.

V minulosti byli jmenováni do vedení univerzit soudci nebo jiní prominentní občané, kteří si byli vědomi právních předpisů, které dodržovali, a bylo nepravděpodobné, že by se podrobili diktatuře manažerského rektora. "Ale příchod neoliberalismu na univerzity na začátku jednadvacátého století znamenal, že univerzity jsou od té doby řízeny správními radami s minimálním počtem členů a s většinou externích spolupracovníků, kteří mají být údajně na univerzitách nezávislí, ale často pocházejí z podnikatelských kruhů.

"Ano, nynější předpisy často požadují, aby aspoň jeden člen správní rady měl dlouhodobé zkušenosti s vedením soukromého podniku, už se ale nepožaduje, aby měli členové správních rad profesionální znalosti o univerzitách. Některé správní rady se drtivou většinou skládají z podnikatelů. Tito lidé přijímají nekriticky veškerá tvrzení rektora univerzity a jejího vysokého managementu jako svatou pravdu."

Korporatizace, vzrůst moci rektorů a změněné složení správních rad univerzity vedly k tomu, že většinu rozhodnutí činí na univerzitě nyní sám vysoký management za zavřenými dveřmi. Univerzitní senáty přišly o své pravomoci a proměnily se pouze ve formální shromáždění, uvedla profesorka Thorntonová.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
8397

Diskuse

Obsah vydání | 28. 2. 2012