Osekáme, zmrazíme, omezíme, snížíme, srazíme, zvážíme, nebudeme valorizovat, ...

28. 2. 2012 / Jiří Baťa

Co ještě? Jak se mezi lidmi říká, ještě chybí zdanit nebo zpoplatnit vzduch, který dýcháme. Notabene značně znečištěný!

Chtělo by se říci, že si páni politici, především vláda uvědomují, že dost již bylo bezuzdného rozkrádání, či kulantně řečeno, aby to nevyznívalo tak realisticky drsně, špatného hospodaření se státními prostředky. To ovšem neznamená, že by si páni politici sypali popel na hlavu.

Kvanta másla jim to totiž nedovolí. Oni ani nejsou ochotni veřejně přiznat, že k drancování či rozkrádání státních financí vůbec došlo a že na tom mají nemalou zásluhu a nebudu daleko když řeknu, že i zisk. Jinak by to nemělo logiku.

Protože kdyby tomu tak nebylo, neměly by všechny ty korupce, tunely, machinace, klientelismus, lobbyismus a jiné prapodivné, neobjasněné a záhadné akce efekt a smysl.Co konkrétně, nemá snad ani smysl vyjmenovávat, je toho víc než dost! Nicméně pro zachování svého standardu, udržení se u moci, zachování svých korýtek (nebo koryt?) musí něco udělat. Protože kde nic není, ani smrt nebere a to by v tom byl čert, aby tomu nezabránili. Nicméně!

Zase je všechno jen o penězích! Žádná reálná vyhlídka na zabezpečení nových pracovních míst za účelem snižování počtu nezaměstnaných a zvyšování produktivity, žádná opatření proti schwarzsystému ze strany podnikatelů a zaměstnavatelů.

Také proč, když bič se uplete jen na nezaměstnané, aby si náhodu ve své svízelné finanční situaci a k zajištění nejzákladnějších životních potřeb, nějak nepřilepšili tím, že jim "vstřícní" podnikatelé a zaměstnavatelé nabídnou jakous takous mizerně placenou práci, ze které nemusí platit odvody a daně!!! Žádné rušení nadpočetných pojišťoven, úřadů či ministerstev, žádné výrazné snížení platů, benefitů a výhod u poslanců, žádné snížení platů ministrů, ministerských a jiných státních úředníků ve státních či polostátních firmách, žádné rušení či alespoň výrazné krácení odměn správním a dozorčím radám, stejně tak žádné progresivní zdanění vysoko příjmových a jinak bohatých lidí. Nic, co by nasvědčovalo, že to vláda myslí nejen s rozpočtem, ale i s občany dobře a spravedlivě. Zato se zruší porodné, opět se zvýší DPH a zmrazí se důchody.

Záchranou státního rozpočtu se totiž především snaží udržet standardní vztahy se spřízněnými lidmi, kmotry, stranickými lídry, představiteli ve státní a veřejné správě, justici, s podnikateli, sponzory, zkrátka všemi, kteří jim umožňují (tak nějak navzájem) si držet nastavenou laťku svých zájmů, potřeb a v neposlední řadě i vliv a moc.

Jak jinak, než právě na úkor občanů, mezi nimi však jsou i občané jak už zmíněno nezaměstnaní ( a není jich málo, "jen" něco přes půl milionu), občané sociálně slabí, nízko příjmoví, ale i nemocní, tělesně postižení, děti, mládež stejně jako důchodci apod.

Co pro občany asi znamená, když premiér Nečas naznačuje, že oseká a zmrazí letošní výdaje o 23 miliard, příští rok o 42 miliard a napřesrok dokonce o 84 miliard?

Má vláda a páni ministři vůbec reálnou představu o tom, jaký to bude mít dopad na společnost, má-li se během tří let zkrátit výdaje státního rozpočtu o téměř 150 miliard? Co to udělá s občany, kteří jsou už dnes na hranici bídy, jsou bez zaměstnání a šance na práci tímto opatřením bude ještě menší? Co to udělá s lidmi, kteří už dnes jen tak tak zvládají splátky hypoték a úvěrů? Ne, to jim nedochází, a proto je to čiré šílenství.

Není to tak dávno, co nám politici, resp. vláda, vyhrožovali Řeckem. To už jsme tam, nebo už klepeme na dveře, když vláda činí téměř stejně razantní opatření, jako Řekové? Nicméně, i kdyby k tomu nedej bože došlo, jak se to projeví u všech těch, kteří se na tomto "šílenství" podílí? Zdali také budou chodit domů s polovičním platem, bez prémií a statisícových odměn? Zda si budou platit např. používání služebního vozidla, zřeknou se, či ještě lépe, budou jim odejmuty benefity a ostatní výhody, když už jsme na tom tak špatně? To už pan premiér neplánuje. Ne že by to opomněl, prostě neplánuje. Proč taky, když je ještě co brát občanům, že?

Nevím, zda vláda a jejich straničtí soukmenovci v parlamentu jsou odhodláni bez pardonu vyrovnat 1,5 bilionový dluh do stavu černých čísel a hlavně za jak dlouho, ale pokud by k tomu mělo dojít mám obavy, že bude-li státní dluh (někdy?) tímto postupem smazán, dostane se část občanů do pozic otroků, námezdních dělníků, přežívajících (jestli vůbec) za mrzký peníz v bídě a nuzotě, ta zbylá část pak zahyne na úbytě a nedostatku prostředků na živobytí, v lepším případě v kriminále (bude-li v nich ještě dost místa).

Protože nebude-li dost práce, nebude ani dost peněz. A žít se chce, ale kde vzít peníze, že? Tato nevábná situace má však v sobě snad přece jen něco pozitivního. Nebude-li totiž práce, nebude fungovat ekonomika, nebude-li fungovat ekonomika, nebudou výsledky, protože se silně sníží výběr daní a jiných plateb v důsledku nevýkonné ekonomiky a deficitu práce. Nebudou-li výsledky, nebude vlastně zapotřebí peněz, protože nebude co prodávat, potažmo nakupovat. A jsme tam, kde jsme začali: kde nic není, ani smrt nebere!

Pokud bychom měli zcela a jen vycházet z naznačených opatření podle premiéra Nečase, pak (jako že jsem ateista) Bůh s námi a zlé pryč! Naštěstí jsem přesvědčen o tom, že se jejich předpoklady a zájmy nenaplní, že nové volby přivedou nové, rozumné a zodpovědné lidi, kteří tyto vražedné tendence zvrátí a vytvoří podmínky pro rozumné a odpovědné vládnutí, odpovědné vynakládání státních prostředků už třeba tím, že při vědomí neradostné reality budou usměrňovat i mzdovou či platovou politiku a všechny ekonomické atributy v příjmech a výdajích státního rozpočtu, které vyváženě a v rámci možností vyvedou stát z krize. Chci rovněž věřit, že současná politická garnitura (ale i mnozí z předchozích) bude popohnána k odpovědnosti. Jinak to ani nelze, spravedlnosti musí být učiněno zadost. V opačném případě demokracie ztrácí veškerou svoji podstatu a význam.

Problémem však je skutečnost, že to není žádná česká specialita, ale i evropský a světový trend. Podstatou těchto problému jsou světové banky, které už disponují virtuálními penězi a obchodovat s "něčím" co neexistuje, co není materiálně podloženo, nelze. Spíše než řešit vnitřní problémy ekonomik jednotlivých států, by měly tyto státy v rámci EU a MMF řešit světové bankovnictví. Jenže to by se zase dotklo především těch mocných a to oni nepřipustí. Takže řešení světových bank se nekoná, všechno se bude řešit přes občany států. Vždyť tam je peněz a možností stále dost.

Jenže to situaci v nejbližších dnech a měsících nevyřeší, což dává šanci vládě si ještě mnohem víc "smlsnout" na občanech. Tedy potud, pokud jim to ještě občané budou ochotni strpět. Opatření, jaké naznačuje premiér Nečas mohou být posledními hřebíčky do rakve vlády. A potom... potom se uvidí!

PS: Nemohu si odpustit jedno poněkud drzé konstatování. Uvědomíme-li si, co všechno již bylo za posledních cca 5 let v rámci vznikajícího deficitu státního rozpočtu ze strany (pravicových) koaličních vlád ve směru k občanům ČR učiněno, tj. kolik opatření, zdražení, zvýšení či naopak snížení, zrušení, omezení, zavedení a nevím čeho ještě se provedlo, aby se zastavil jeho deficit a který se i přes tato opatření i nadále zvětšoval či prohluboval až na současných 1,5 bilionu korun, nemá obdobu.

Nechť mi všichni oponenti prominou, ale ryze z  ekonomického hlediska, s ohledem na časovost a dobu, byly výkonnost ekonomiky a státní rozpočet za vlády komunistů ve srovnání se současnými ekonomickými ukazateli přímo příkladné. Prosím, aby do tohoto konstatování nebyly zahrnovány jiné negativní skutky a události s komunistickým režimem spjatými. Míněna je tím pouze a jedině ekonomika, finance, resp. státní rozpočet , nic víc, nic méně.

0
Vytisknout
9688

Diskuse

Obsah vydání | 29. 2. 2012