O přímé volbě prezidenta

23. 2. 2012 / Alex Koenigsmark

čas čtení 10 minut

Předesílám:

Mám rád tržní hospodářství. Je to jediný systém, který je dost pružný a rychlý. Stačí mu nastavit přesná pravidla a hlídat jejich dodržování a trh to zvládne. Často říkám, že zakážeme-li například nevratné obaly, bude "trh" sice strašně křičet, pokoušet se politiku uplatit a zlobbovat, ale nebude-li to možné, zhlédneme pravý zázrak, totiž svižné a účinné fungování vratných obalů.

Existuje několik myslitelů, s nimiž se, aniž bych k nim měl jakýkoliv osobní negativní vztah, někdy i právě naopak, zpravidla diametrálně rozcházím. Často mi tak pomáhají si ozřejmit myšlenky, stačí přečíst, co si o dané otázce myslí oni. Býval to novinář Jaroslav Plesl, je to novinář Daniel Kaiser a výtečně takto funguje europoslanec Hynek Fajmon. Pan Fajmon připomíná jako europoslanec pana Brejžka z Nuslí, který byl členem KSČ, aby ji pomohl rozložit zevnitř. Nebylo to špatné -- požíval výhod člena strany a nejméně ze svého hlediska měl čisté svědomí.

O přímé volbě už jsem sice psal, ale pan Fajmon mi pomohl tu úvahu upřesnit. HF je v dialogu on.

 • HF: Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu našeho ústavního pořádku, stojí za to položit si otázku: Komu taková změna prospěje?
 • Všem. Kromě značné části našich tzv. politiků. Ta změna zatím není bohužel dost zásadní.

 • HF: Přímá volba prezidenta je zbytečně drahá. V době, kdy je nutné šetřit veřejné výdaje, si přidáme další pravidelně se opakující výdaj ve výši cca 1 miliardy Kč. Za tyto peníze je možné například postavit 4 středně velké základní školy nebo 10 km dálnice nebo opravit desítky mostů, které máme ve špatném stavu, anebo postavit 50 mateřských školek. A tyto ušlé příležitosti nás všechny postihnou.
 • Tak, jak je přímá volba zatím díky neschopnosti a neochotě vlády a takzvaných zastupitelů formulovaná, je asi opravdu zbytečně drahá. Ale vůbec tak drahá být nemusí. Mimochodem, mravní škoda, vzniklá národu přihlížením nedůstojnému kašpaření, například při poslední volbě, je myslím mnohem větší. Pokud by ty změny byly provedeny důsledně, naopak by se výrazně ušetřilo.

 • HF: Přímá volba prezidenta zbytečně rozděluje společnost. Veřejnost bude hnána k dalšímu typu voleb (navíc dvoukolových), takže například v roce 2018 budeme mít v únoru dvě kola prezidentských voleb, v červnu budeme mít volby sněmovní a na podzim ještě volby komunální a na třetině území státu ještě také senátní, které mohou být rovněž dvoukolové. Veřejný život se tak stane jednou nepřetržitou volební kampaní.
 • Ale vůbec se jí stát nemusí. Náš patlament zplodil jako obvykle nedochůdče, ale má ještě možnost toho mrzáčka léčit. Řešení je jednoduché. Inu, volit všechno najednou, anebo aspoň maximálně volby slučovat, rok, o kterém hovoří pan Fajmon, by měl přinést maximálně dvoje volby. Myslím, že by to naše populace zvládla, při své inteligenci, jak říkal Vlasta Burian. Rozhodně lze vždy spojit například senátní a prezidentskou volbu.

 • HF: Přímá volba prezidenta není naší tradicí. Když jsme u nás měli demokracii, tak jsme zvolili v nepřímé volbě prezidentem TGM, E. Beneše, V. Havla a V. Klause. Myslím, že u všech jmenovaných se jedná o lidi, kteří svůj stát reprezentovali skvěle a odvedli velký kus práce. Nepřímá volba tedy vyprodukovala dobré prezidenty a není žádný důvod to měnit. Naopak přímá volba přináší riziko, že bude zvolen někdo, kdo toho úřadu nebude hoden. Chceme takové riziko podstupovat? Já ne.
 • Já toto riziko podstoupím klidně. Ten argument je demagogický. Po první světové válce se o přímé demokracii prakticky zde nevědělo nic, končila monarchie. Dnes získali naši Fajmonové takovou reputaci, že by asi většina národa opravdu volila raději Járu Cimrmana, než je -- ale to všechno je otázka pravidel. Je ovšem samozřejmě fakt, že kapříci z krmných rybníčků sami neradi vyskakují, jako pan Fajmon taky neopustí evropský parlament, a tak udělali všechno, aby krmiva neubylo.

 • 4. Přímá volba prezidenta povede k destrukci celého ústavního systému ČR. Po zavedení přímé volby se okamžitě vynoří otázka, zda má vůbec nějaký smysl mít senát. Dále se vynoří otázka, zda také hejtmani a starostové nemají být voleni přímo, a to povede k tlaku na úplnou demontáž celého ústavního uspořádání - a to jej máme teprve necelých 20 let. Takový vývoj bych rovněž neriskoval.
 • Já po něm naopak volám. Ano, také hejtmani, primátoři a starostové mají být voleni přímo, a jelikož zároveň navrhuji (inspirován slovy senátora Kubeše v televizi) zrušení Senátu, vzhledem k tomu, že ústavní pojistkou by měl být úřad přímo voleného prezidenta, který má silnější postavení, myslím, že by měli být většinovou volbou voleni i poslanci. Ti by pak aspoň měli podklad pro případné rozhodování "podle svého vědomí a svědomí", kdyby se názorově rozešli se Stranou. Dnes je to poněkud směšné. Navíc taková změna je v zásadě jen změnou několika procesů, ale na podstatě ústavy nic nemění. Poznámka: zároveň s posílením prezidentského úřadu by bylo nutné zdůraznit skutečnost, že jde o úřad, nikoliv hlavu monarchie a kupříkladu milosti zcela zrušit.

 • HF: Položme si tedy otázku, komu vlastně přímá volba tedy nakonec pomůže? Veřejnosti podle mého soudu nepomůže vůbec, protože nově přímo volený prezident má být slabší než nyní, ale se silnějším mandátem. Takový prezident nebude moci plnit své sliby voličům, a pokud se o to pokusí, tak bude v neustálé válce s vládou. Co to přinese dobrého? Nic.
 • Naprosto s panem Fajmonem souhlasím, tohle vláda, vedená jeho stranou, totálně zpackala, bylo přímo vidět, jak se kapříci třesou, aby jim neubylo žrádýlka. Tahle země potřebuje daleko víc osobní zodpovědnosti i s jejími riziky. Čili toto je opravdu třeba změnit. Chápu ale, že kdyby prezident například slíbil, že bude odhalovat korupci a zavede přísnou kontrolu hospodaření politických stran, byl by chudák opravdu v neustálé válce, kdybychom měli podobnou vládu, jako máme dnes. Nicméně myslím, že kdyby došlo ke změnám, o kterých hovořím, takovou vládu bychom neměli.

 • Jedinou reálnou otázkou, kterou přinese přímá volba prezidenta, tedy bude to, kdo si rozdělí tu miliardu, kterou budou prezidentské volby stát, a kdo si rozdělí ty další peníze, které budou muset utratit kandidáti. A tady je to myslím velmi jednoduché. Největší část z tohoto koláče si ukrojí majitelé médií, billboardových ploch, reklamních a PR agentur. Právě tito lidé budou mít největší prospěch z další show za veřejné peníze. Chcete to? Já ne.
 • Ani já to nechci. Je ale možné jim to nedat. Už jsem se zmínil o tom, že volby je nutné a jednoduché spojovat. Dále je už tuším na cestě zákaz billboardů, jako už mají dávno na Slovensku, a jistě by nebyl, při velké většině vlády v patlamentu a předpokládaném souhlasu senátní opozice (když jsem vloni mluvil s panem Škromachem, zastával prakticky stejný názor) problém ho poněkud rozšířit. Kupříkladu, jak jsme četli v jednom příspěvku, v Massachussetsu jsou povoleny jen ty plakáty a poutače, které se nosí na tyčích. Dále je třeba zákonem omezit volební náklady, například jedna strana nesmí v jednom kraji utratit za jednoho kandidáta víc, než určitou sumu (navrhuju hodně nízkou, do 50.000 Kč) a překročení -- náklady by kontroloval buď NKÚ, nebo nezávislé organizace typu Amnesty International -- by se trestalo desetinásobnou pokutou. Zrovna tak by mělo kontrolám podléhat hospodaření politických stran a sportovních klubů.

  Cituji z článku Patrika Eichlera v Deníku Referendum, v němž se zabývá padesátiletou zkušeností Francie s přímou volbou presidenta. "Zde tedy některé návrhy k diskusi o prováděcím zákonu k přímé volbě prezidenta. Podle francouzského příkladu se zdá nutné:

  1. stanovit celkový výdajový limit na kampaň jednoho kandidáta;

  2. stanovit limit na příspěvek fyzické osoby během jedné kampaně (bez ohledu na to, kolik se rozhodne podpořit kandidátů), a to na částku např. ve výši průměrné mzdy;

  3. zakázat sponzorování kampaní právnickými osobami vyjma politických stran;

  4. zavést povinnost jednoho zvláštního účtu pro volební kampaň jednoho kandidáta;

  5. ustanovit kontrolní výbor PS PČR kontrolním orgánem pro účetnictví jednotlivých kandidátů;

  6. ustanovit povinnost kandidáta určit mandatáře, který na svou čest zaručí správnost a poctivost vedení účetnictví v průběhu kampaně a odevzdává je kontrolní autoritě;

  7. nařídit kandidátům podat majetkové přiznání před kampaní, před nástupem do funkce a po odchodu z funkce;

  8. hovořit o "minimální rovnosti", navrhnout, aby alespoň minimum financí na kampaň zaručil stát, např. zpětným profinancováním určité procenta deklarovaných volebních výdajů;

  9. rozeslat všem voličům na státní náklady jeden standardizovaný informační leták každého z kandidátů (je tak zaručeno, že všichni voliči dostanou minimální informaci o všech kandidátech a že ji dostanou doma).

  Francouzi volí prezidenta přímo už padesát let. Jejich politický provoz je přes všechny problémy zralejší, než ten náš. Proto stojí o to usilovat o inspiraci u nich. Zimprovizovat a zpatlat prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta stejně, jako zvládáme zpatlat a zimprovizovat v České republice takřka všechno, je zbytečné."

  0
  7986
 • Diskuse

  Obsah vydání | 27. 2. 2012