Znásilnil šest malých chlapců během tří let. "Žil řádně, byl to exces", vysvětlil soud velice mírný trest

29. 8. 2023

čas čtení 7 minut
V minulých dnech vyvolal v České republice obrovské rozhořčení tento případ. Pro mě je to jen další důkaz, v jak strašlivém stavu je české soudnictví (konstatuje Jan Čulík).

Novinky.cz: 

"Krajský soud v Brně dnes čtyřiatřicetiletému muži, který mezi lety 2018 až 2021 pohlavně zneužil a znásilnil šest chlapců ve věku od 10 do 14 let, uložil tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let. 

Zákaz práce s dětmi nedostal"

Je známo, že znásilnění dětí jim vyvolá trvalé a hluboké celoživotní trauma. Proto je rozhodnutí českého soudu naprosto ostudné. 

Sexuální šikana školáků od učitelů je běžná bohužel v řadě zemí světa, včetně Británie. Psycholožka Kate Dawsonová vysvětluje, co se proti tomu dá dělat: 

Sexuální obtěžování studentů ze strany učitelů je ve Velké Británii a Irsku velmi rozšířené - zde je návod, jak ho zastavit

Od komentování vzhledu studentů až po pozvání na rande - učitelé si buď myslí, že je to v pořádku, nebo vědí, že jim to projde.

Proč mají někteří učitelé pocit, že mohou komentovat těla svých studentů, kontaktovat je přes seznamovací aplikace, ptát se jich na jejich sexuální život a dokonce se je pokoušet líbat nebo se jich sexuálně dotýkat? Překvapivé zjištění ze zprávy, na níž jsem se podílela, ukazuje, že téměř všechny případy sexuálního obtěžování mezi učiteli a studenty se odehrávají na půdě školy.

Neexistují žádné okolnosti, za kterých by bylo vhodné, aby učitelé se svými žáky žertovali nebo diskutovali o sexu či jakýchkoli sexuálních tématech - s výjimkou formální biologie a výchovy k osobnímu zdraví. Když žákům říkáme, aby si z "úcty k mužskému personálu" zakrývali tělo, říkáme tím mladým dívkám, že od učitelů lze očekávat děsivé chování. Když zaměstnanci školy říkají studentům, že se ve sborovně probírá jejich sexuální život a "pověst", říkáme  tím studentům, že komentování a objektivizování mladých lidí je férová hra. Když ředitelé škol odmítají zprávy o nevhodném chování učitelů  jako "dělání problémů" nebo "přehánění neškodného chování", říkáme dospívajícím, že jejich pocity nejsou platné a že škola nebude naslouchat jejich obavám.


Existují především dva důvody, proč lidé sexuálně obtěžují druhé. Někteří si problematičnost svých poznámek a chování neuvědomují, jiní vědí, že je to špatné, ale myslí si, že jim to projde.

Pokud se tak děje i ve školním prostředí, existují dvě možná řešení. Zaprvé, proškolíme učitele. Všichni zaměstnanci středních škol mají povinnost pečovat o děti a jsou vyučováni, jak rozpoznat příznaky zjevné  sexuální šikany, ale nejsou nutně vyučováni, co představuje sexuální přestupek, který nespadá pod sexuální kontakt. Nemělo by se to stupňovat až k sexuálním dotykům nebo závažnějším případům zneužití, než se projeví korekční mechanismy 

Za druhé, vytvářejmeprostor, kde mohou ostatní zaměstnanci rozpoznat sexuální obtěžování a cítit, že mohou své kolegy upozornit. Je nepříjemnou pravdou, že lidé, kteří zneužívají svého postavení k sexuáolní šikaně žáků, mohou být a často také jsou velmi okouzlující a sympatičtí lidé a kolegové - výzkumy obtěžování ve všech kontextech to potvrzují. Je mnohem snazší omluvit problematické chování, protože většinou věříme, že někdo je "dobrý člověk" - říkáme si, že to byl ojedinělý případ, že jsou neškodní, že to nemysleli "zle". Tento způsob myšlení nás zaslepuje před nepřijatelným chováním, které bychom za jiných okolností netolerovali.

Pokud učitelé nejsou dostatečně vyškoleni v rozpoznávání sexuálního obtěžování, jsou hranice nejednoznačné a jednotlivci jsou ponecháni na posouzení, zda byl incident "natolik špatný", aby si zasloužil ohlášení nebo dokonce diskusi. K tomu se přidává nedostatek zavedených postupů pro oznamování ze strany přihlížejících osob, které nespoléhají na to, že učitel půjde přímo za ředitelem školy - který se s obtěžovatelem může přátelit. Zaměstnanci se obávají, že pokud se mýlí, riskují zničení kariéry dobrého učitele a také osobní ostrakizaci v práci.


Obtěžovatelům dodává odvahu, když je jejich chování tolerováno a dokonce akceptováno, takže jediným způsobem, jak skoncovat se sexuálním obtěžováním ve školách, je vytvořit prostředí, ve kterém můžeme špatné chování označit. Aby se mu zabránilo, měly by školy prosazovat zásady nulové tolerance porušování hranic a vyžadovat, aby se při prověřování referencí zohledňovaly všechny potvrzené případy porušování hranic nebo obvinění ze sexuálního obtěžování.  Školy by také měly prosazovat, aby přihlížející osoby měly povinnost obtěžování nahlásit a upřednostnit bezpečnost dětí před možným nepohodlím svých kolegů. Měla by být zpřístupněna celostátní databáze všech potvrzených případů obtěžování nebo jiných forem sexuálního zneužívání ze strany zaměstnanců školy.

Žáci by měli být rovněž poučeni o konkrétních příkladech, které představují sexuální obtěžování. Chápání toho, co představuje nevhodné sexuální chování, je u mladých lidí často černobílé - například jedna z respondentek, která uvedla, že s ní učitel flirtoval, dotýkal se jí a věnoval jí zvláštní pozornost po celou dobu jejího školního působení, uvedla: "Tehdy jsem si myslela, že je to super. Byl to nejhezčí učitel ve škole. Když se na to dívám zpětně, tak ta divná pozornost začala, když mi bylo 13 let." A konečně, podpora a poradenství pro studenty a zaměstnance, kteří nahlásí obtěžování, by měly být dostupné, aniž by se museli spoléhat na školu jako na první kontaktní místo.

Většina učitelů je neuvěřitelně pracovitá a dělá pro své žáky to nejlepší. Učitelé však mají neuvěřitelný přístup k obrovskému počtu nejzranitelnějších lidí v naší společnosti. Výzkumy neustále ukazují, že z dětí, které zažily sexuální zneužívání, vyrůstají dospělí, kteří mají více zdravotních problémů a žijí kratší dobu. Pokud se obtěžování a zneužívání dopouští někdo, kdo má důvěru, může to mít negativní vliv na schopnost dotyčné osoby rozvíjet zdravé, důvěryhodné a láskyplné vztahy, které jsou prosté manipulace a zneužívání. I kdyby se takto choval jen jeden učitel ve škole, je to příliš mnoho.


Podrobnosti v angličtině ZDE 

1
Vytisknout
3258

Diskuse

Obsah vydání | 31. 8. 2023