Sdělovací prostředky

O slušnosti

9. 5. 2003 / Jan Čulík

Ve své knize Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (Důvěra: Sociální ctnosti a vytváření bohatství), viz má recenze v Nové přitomnosti z března 1996, ZDE, píše Francis Fukuyam...

Padesát let
Česk(oslovensk)é televize

2. 5. 2003 / Jan Čulík

oslavila tato veřejnoprávní instituce ve čtvrtek na Prvního máje celodenním maratonem pořadů ze svých archivů, vybraných z období padesáti let své existence. Diváci mohli v "teleautomatu" volit ze ...

SOS k promlčeným televizním poplatkům

28. 4. 2003 / Karel Pavlík

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky zastává jednoznačný názor, že spotřebitel by měl za využitou službu stanovený poplatek řádně uhradit. Jeho výše v případě služeb veřejnoprávních m...

O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje"

12. 3. 2003 / Fabiano Golgo

Jiřího Balvína není možno používat jako nezávislého zdroje, protože je tím, čemu novináři říkají "zúčastněná strana". To se učí v každém novinářském kursu, nemluvě o tom, že to dá rozum. Není se...