Vekslák bourá Prahu

8. 7. 2013

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva:

Akce proti bourání Prahy. Shromáždění před sídlem PPF 9. července

Odborná i širší veřejnost nesouhlasí s tím, abychom se s naším kulturním odkazem vyrovnávali paušální demolicí. Z toho důvodu vznikla iniciativa Vekslák bourá Prahu, která na úterý 9. července připravila akci za záchranu hotelu Praha. Hotel Praha byl odborníky navržen na kulturní památku, přesto je nyní bourán novým vlastníkem, a sice Prvním privatizačním fondem Petra Kellnera. Akce proběhne na ul. Evropská 17 (na rohu Evropské a Gymnasijní ul.) v 18 hodin.

Organizátoři akce uvádějí, že "případ hotelu Praha není ojedinělý. Bez veřejné diskuze se v současnosti nekoncepčně demoluje hned na několika místech, a to navzdory opakovaným projevům nesouhlasu odborné i širší veřejnosti. Vedle hotelu Praha vzpomeňme například schválené bourání domu na pražském Václavském náměstí nebo nádraží v Havířově. Jedná se v zájmu několika jednotlivců na úkor veřejnosti, právě to podobné kauzy spojuje. Krom toho v současném systému bez transparentních architektonických soutěží neexistuje záruka, že demolovaná stavba bude nahrazena stavbou kvalitnější."

Organizátoři Akce proti bourání Prahy mají na paměti článek 11, odstavec 3 Listiny základních práv a svobod, který zní: "Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem."

"Cennou architekturu," domnívají se organizátoři, "je možné zachránit obdobně, jako tomu bylo v případě obchodního domu Máj či Nákladového nádraží Žižkov. Jako občané máme právo rozhodovat o osudu veřejného prostoru."

Na shromáždění zazní příspěvky odborníků, konkrétně historiků i teoretiků architektury, ale i samotných architektů. Obeznámí veřejnost s uměleckořemeslnými kvalitami hotelu Praha a představí témata širší, jakými jsou památková ochrana poválečných staveb, možnosti aktivního zapojení občanů v kauzách spojených s proměnou veřejného prostoru či se spornými developerskými projekty. Příspěvky obohatí moderovaná diskuze, koncert a výstava věnovaná hotelu Praha.

Místo konání:

Praha, ul. Evropská 17 (louka na rohu Evropské a Gymnasijní ul.)

Facebook iniciativy Vekslák bourá Prahu

Facebooková pozvánka na Akci proti bourání Prahy

Kontaktní osoby:

Dominik Forman

Pavel Sterec

0
Vytisknout
11852

Diskuse

Obsah vydání | 10. 7. 2013