Společnost se škrtnout nedá

20. 1. 2012

Stanovisko iniciativy ProAlt k situaci na vysokých školách

Destruktivní politika současné vládní koalice zvyšuje od počátku volebního období napětí ve všech oblastech společnosti. Vládní koalice již zahájila destrukci důchodového systému, pokračuje v rozkladu systému zdravotnického a rozkládá systematicky státní finance. Nedbá kritiky své politiky ze strany odborných kruhů, nedbá varování v podobě nejrůznějších forem protestů občanů, nedbá varování a kritiky ze strany odborů. Pokračuje ve své nesmyslné a devastující politice, jejímž jediným výsledkem je rostoucí neklid, nespokojenost a napětí.

Další oblastí veřejného prostoru, ve které se vláda pokouší prosadit své záměry je oblast vzdělávání, od základního školství až po sféru terciárního vzdělávání. Její záměry jsou pozoruhodné kromě naprosté nekompetence také poklonkováním finančním skupinám. Výsledkem postupu Ministerstva školství a úrovně materiálu, který ministr Dobeš předložil k připomínkám, a způsobu, kterými tyto připomínky vypořádává, je narůstající společenský neklid.

Včera 19. ledna se uskutečnilo shromáždění zástupců Akademické obce Univerzity Karlovy věnované záměrům vládní koalice v oblasti terciárního vzdělávání. Hlavním cílem shromáždění bylo objasnit postoje a názory k připravovaným změnám v oblasti vysokého školství. Výsledkem tohoto shromáždění byla veřejná formulace a zdůvodnění připomínek k připravovaným změnám a seznámení veřejnosti s těmito připomínkami prostřednictvím médií

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na toto shromáždění reagovalo vydáním tiskové zprávy, ve které mj. uvádí: "Ministr bude chtít především vysvětlení, z jakého důvodu podněcuje rektor Univerzity Karlovy akademickou obec včetně studentů k nepokojům." Toto prohlášení symbolizuje aroganci celé vlády v přístupu k problémům, které sama způsobuje. Aroganci, kterou již vláda prokázala např. v protiprávním zákazu odborové stávky v minulém roce nebo při prosazování zákona o veřejném zdravotním pojištění v Poslanecké sněmovně. Aroganci, se kterou se chová během celé své existence, bezohledně, z pozice síly a v rozporu se zájmy drtivé většiny obyvatel ČR. Zastrašování demokraticky zvolených vysokoškolských funkcionářů je běžnou praktikou v totalitních režimech. Obludná formulace "z jakého důvodu podněcuje rektor UK k nepokojům" připomíná praktiky vlastní totalitním režimům, kdy taková prohlášení obvykle předcházejí odstranění takto označených osob z veřejného života. Vyjádření ministra Dobeše je zřejmě předobrazem toho, jak si vztah vysokých škol a státu představuje tato vláda po přijetí připravovaných zákonů.

Iniciativa ProAlt považuje včerejší shromáždění na Univerzitě Karlově za logické vyústění napětí a neklidu, které ministerstvo vneslo svými nekvalifikovanými návrhy do akademického prostředí a argumenty, fakta a názory, které na schůzce zazněly, plně podporuje.

Ministerstvem předložené návrhy jsou zjevně účelové, zaměřené na podřízení akademického prostředí rozhodování vlády, zajištění dalšího podnikatelského prostoru pro finanční ústavy a zhoršení přístupu ke vzdělání. Jedná se o další pokus této koalice změnit charakter společnosti.

ProAlt považuje za nepřípustné jakékoliv vměšování do akademické svobody a zastrašování akademických funkcionářů. Neklidem v akademické oblasti je vinna vládní koalice a vláda, nikoliv vedení a studenti UK, jak se snaží naznačovat ministr školství. Vláda je také vinna neklidem v celé společnosti, kterou její politika uvrhá do stále hlubších problémů, od problémů existenčních až po problém rostoucí nedůvěry v demokracii. Vláda podceňuje důsledky svých kroků a zaklínajíc se vládním prohlášením se vyhýbá jakékoliv komunikaci a odmítá přijmout jakékoliv návrhy bez ohledu na důsledky tohoto přístupu.

Společnost se však škrtnout nedá.

Praha, 20. ledna 2012

0
Vytisknout
5537

Diskuse

Obsah vydání | 20. 1. 2012