Pan Mrázek je zřejmě ve střetu zájmů?

21. 1. 2012 / Boris Cvek

Když čtu články pana MrázkaBritských listech, kladu si otázku, zda pan Mrázek mluví jako zástupce Svazu pacientů, jehož je viceprezidentem, nebo zástupce nějakého konkrétního politického proudu, blízkého ČSSD a možná postojům paní Gajdůškové, která je 1. viceprezidentka Svazu pacientů a zároveň senátorka za ČSSD. Možná by se Svaz pacientů měl přejmenovat na Svaz levicových pacientů nebo na Svaz pacientů za společenskou změnu, která by vynesla k moci politická hnutí blízká panu Mrázkovi.

Řekl bych, že zastánci práv pacientů by neměli mít jako svou agendu nějakou radikální politickou změnu, neboť práva pacientů nesouvisí tolik s tím či oním režimem, ale s dlouhodobým nastavením určité kultury vnímání pacienta, která byla rozhodně zničena v minulém komunistickém období, kdy byl pacient vlastně bezmocný proti lékaři, proti politikům, proti zdravým lidem. Pan Mrázek jako viceprezident Svazu pacientů by se podle mého názoru měl zajímat spíše o pacienty než o sny, jak zásadním způsobem změnit politickou situaci v této zemi. Nemyslím si, že v českém zdravotnictví nejsou konkrétní problémy postavení pacientů, nezávislé na jakémkoli režimu, který právě vládne (vezměme si třeba umírající lidi, problém podávání opiátů, hospicové hnutí atd.). 

0
Vytisknout
5697

Diskuse

Obsah vydání | 23. 1. 2012