Od krize globálního kapitalismu k jeho alternativám

23. 1. 2012

Hrubec, Marek: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha, nakladatelství Filosofia 2011, 562 stran. ISBN 978-80-7007-362-9.

Touto publikací přichází na trh jedinečná kniha zejména pro čtenáře, kteří se zaobírají současnými společenskými vědami, anebo se alespoň snaží seriózně přemýšlet o soudobých vývojových trendech společenského dění v moderních společnostech. Autorovi nejde pouze o prostý popis současného stavu, a proto zároveň nastiňuje normativní východiska a formuluje realizovatelné cesty možných alternativ, píše Mikuláš Havran.

Kniha je určena čtenářům, kteří se kriticky zajímají o problematiku současného globálního kapitalismu a o vývojové trendy dění v soudobých společnostech. Ústředním tématem je analýza sociálního a politického zneuznání a úsilí osob o dosažení uznání, a to vše na pozadí spravedlnosti. K realizaci spravedlnosti přitom autor přistupuje v rámci kritického pojetí globální společnosti a politiky.

Marek Hrubec dokládá, že se lidé už přestávají smiřovat se zkušeností sociálního a politického zneuznání jako s všední životní daností. Zneuznání přitom nepojímá jen jako fenomén doby, fenomén daný současnou atmosférou nespokojenosti, či jako "ducha doby", nýbrž také jako podstatný hluboký problém kapitalismu, jehož projevy najdeme též v krizi globálního kapitalismu.

Knižní publikace je metodicky velmi dobře koncipována. Jednotlivé kapitoly čtenáře postupně seznamují s  kritickou teorií globální společnosti a politiky s důrazem na zkoumání současné dynamiky zneuznání. Autor diagnosticky mapuje formy úsilí o uznání v  místním, národním i globálním kontextu, průběh globalizačních trendů s jejich fázemi globalizačních integračních tendencí a následných krizových deglobalizačních korekcí, které však posléze zpravidla vedou k další vlně globalizačních trendů. Tyto analýzy jsou, mimo jiné, potřebné k tomu, aby bylo možné v historickém vývoji sociálních vztahů, a civilizace vůbec, postupně analyzovat a koncipovat možné spravedlivější uspořádání. Kritická teorie společnosti v tomto podání má nejen svůj sociálně-ekonomický výklad, ale rovněž svou politickou, právní a kulturní argumentační linii.

Marek Hrubec se zde nechává inspirovat současnými i historickými sociálními a politickými vědci a filosofy, v textu je velké množství odkazů na relevantní literaturu autorů z celého světa. Jde o publikaci, která svým tématem, množstvím použitých zdrojů a v neposlední řadě i rozsahem bezesporu přesahuje obvyklý rámec. Zaujme nejen ty, kteří se profesně nebo soustavněji zabývají problematikou humanitních a sociálních věd, nýbrž také širší veřejnost. Systematické čtení knihy Od zneuznání ke spravedlnosti podá čtenáři základní ucelený pohled na významné paradigma uznání, ať už v návaznosti na předchozí analýzy spravedlnosti v lokálním či národním rámci, nebo ve stále aktuálnějším globálním kontextu. Nutno ovšem dodat, že prezentované téma je tak komplexní, že v rámci rozsahu jednoho, byť rozsáhlého, díla není možné danou problematiku zcela postihnout či vyčerpat. Zároveň je však zapotřebí tuto problematiku dále zkoumat.

Do rukou čtenářů se dostává dílo, které dozajista zdařilým způsobem nastiňuje základní myšlenky současné kritické teorie společnosti, ale které si neklade za cíl pojmout danou oblast kompletně zevrubným způsobem a plně ji rozvinout do extrapolačních rovin důsledků normativních hypotéz.

0
Vytisknout
6508

Diskuse

Obsah vydání | 23. 1. 2012