Lázně kontra církev

20. 1. 2012 / Jan Sláma

Nemám nic proti víře v boha nebo třeba v bohy. Je na každém v co chce věřit, ať je to křesťan, mohamedán, buddhista, hinduista nebo třeba indián. Právě tak ale chci, aby nikdo nezasahoval do víry mé, tím méně aby mne nutil podporovat víru svoji.

To se totiž, jak si každý snad ráčil všimnout, poslední dobou děje stále masivněji. Sdělovací prostředky -- a to i ty a zejména ty, které si  musíme každý měsíc povinně platit -- stále více poskytují prostor všelijakým moudrům hlásaným různými katolickými potentáty. Je nám opakovaně tvrzeno, že ona dogmata, na kterých je příslušná víra založena, jsou samozřejmě pravdivá. A ta samozřejmost je neustále zdůrazňována.

    Nedotýkám se církví protestantských, které si počínají mnohem skromněji. Mám na mysli církev katolickou, jejíž dobře napapané a do přepychových rouch oděné preláty nám naše sdělovací prostředky stále častěji ukazují kterak kamsi jdou, něco nesou, pokuřují kadidlem atd. A zde se musím zeptat -- a to s důrazem na naše vládní představitele -- proč na tuto pompu, na provozování činností jako jsou zpovědi, udílení odpuštění, všelijaké to celebrování a podobné pro člověka 21.století nepochopitelné  rituály, které si tito lidé vytvořili a s neuvěřitelnou samozřejmostí je věřejně provozují,  mají platit všichni ti, kteří se na tomto procesu nezúčastňují nebo s ním dokonce nesouhlasí !  

    Třebaže se opakuje, jak za socialismu byli věřící utiskováni, po celé toto období byli z peněz všech občanů honorováni kněží a udržovány, třeba nedokonale, církevní objekty. A tak se děje i nyní, kdy se ruší nemocnice, protože na ně prý nejsou peníze, ale staví se nové kostely. Vláda nám oznamuje, že dramaticky bude omezována lázeňská péče, ale zároveň se usnáší, že každý rok nadělí katolíkům dvě miliardy. Že prý je to náhrada za cosi co bylo katolické církvi ukradeno. Jak ale k tomu majetku tato organizace přišla už nikdo nepátrá. Proces získávání majetku trvající řadu století se dohledává jen velmi obtížně.

    Po okresních silnicích je hrůza jezdit, ale vláda peníze všech občanů strká skupině, která náleží ke snad nejbohatší na světě. Naši senioři spíše živoří než žijí, ale na zbytky jejich zdraví, které lázeňská péče udržovala, už peníze nebudou. Páni z ministerstva si vymysleli dokonce termín lázeňská turistika. Na jedné straně si ministerstvo, které se má starat o naše zdraví, libuje, jak se prodlužuje lidský věk, ale zároveň by si mělo uvědomit, že ložiska lidského těla se s věkem opotřebovávají. Je li pak člověk po lázních opět schopen samostatné činnosti bez pomoci druhých, což to není výborné, což to nešetří výdaje? Už dnes je ve dříve státních lázních řada objektů uzavřených, protože lidé si kdysi dostupnou péči dnes zaplatit nemohou. Dnešní vládou realizovaný trend je tedy směska zcela nelogických počinů. Dotování zájmových organizací jako je církev svatá a likvidace péče o zdraví občanů. Myslím, že takováto vláda občanům škodí a měla by se poroučet -- a o rozdávání peněz nás občanů v dlouhodobém horizontu by  mělo rozhodovat referendum a ne nahodilé seskupení lidí, kteří nemají obecnou podporu.

0
Vytisknout
10022

Diskuse

Obsah vydání | 23. 1. 2012