Václav Havel byl člověk

19. 1. 2012

Motto: Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší (Francis Bacon)

Nekončící diskuse o tom jestli byl Václav Havel člověk mravný nebo ne, mne vedou k zamyšlení z jiného pohledu. Domnívám se totiž, že tato debata jde mimo podstatu problému a tou je skutečnost, že Havel byl úplně normální člověk.

Pan František Koukolík i na stránkách Britských listů napsal několik velmi důležitých informací o lidské stupiditě. Na youtube je možné zhlédnout i jeho přednášku na toto téma (http://www.youtube.com/watch?v=aRSZeTPQFAE), píše Bohumil Trávníček.

Jádrem těchto informací je to, že vhodný vědecký název člověka by neměl být Homo sapiens, nýbrž Homo emocionalis stupidus. Podle nejmodernějších poznatků neuropsychologie je u lidí totiž v drtivé většině emocionální systém mozku nadřazen systému racionálnímu.

Ten, který rozhoduje, je tedy ten emociální. To vede k tomu, že se lidé chovají pak iracionálně, tj. stupidně (z vnějšího nezaujatého pohledu tedy často v rozporu s tím co hlásají). Stupiditu však v žádném případě nesmíme brát jako něco, co člověka dehonestuje. Stupidita je z vědeckého pohledu zcela neutrální pojem, stejně jako například krátkozrakost.

Z určitého stupně stupidity se nemůže vymanit žádný člověk, pak by již totiž nebyl člověkem, ale Bohem. Ale samozřejmě lidé se chovají s větší či menší mírou stupidity a v každé situaci jinak (jedna situace jejich stupiditu potlačuje, jiná naopak umocňuje). Přestaňme si hrát na Bohy, nejsme jimi, chce to trochu více pokory k přírodním zákonům, to ony ovládají nás, nikoliv my je. Stupidita přitom vůbec nesouvisí s výškou hodnoty IQ, stupidně se mohou chovat i lidé s hodnotou velmi vysokou.

Právě ti jsou pro společnost nejvíce nebezpeční aniž si to i oni sami mohou uvědomit. Navíc nikdo u nich stupidní chování nepředpokládá, tudíž ostatní lidi dokážou dokonale zmást. Lidé neustále chybují, když preferují politiky slušné a nevšímají si, jestli se také v daných společenských situacích chovají nestupidně.

Nestupiditu lze nejsnáze rozpoznat podle souladu mezi slovy a činy politika. I velmi slušný člověk, který se v určité situaci chová stupidně, může společnost naprosto nezáměrně a nechtěně poškodit. Ale není možné mu to vyčítat, vyčítat si to můžeme pouze my, kteří ho volíme. Vyčítejme si to, že jsme se sami nesnažili chovat nestupidně a poučme se z toho. Proto se mi moralizování ohledně pana Václava Havla velmi nelíbí, on byl prostě jen typický člověk, nebyl Bůh.

A typický člověk je ten, u něhož je emociální systém v mozku nadřazen tomu racionálnímu. Jen pokud si toto budeme neustále všichni připomínat a uvědomovat, máme šanci se alespoň trochu vymanit ze své vlastní stupidity. Přestaňme si konečně o sobě pyšně myslet, že jsme Bozi, jedině tak budeme schopni se těm Bohům alespoň malinko přiblížit.

0
Vytisknout
5399

Diskuse

Obsah vydání | 20. 1. 2012