Navzdory růstu čisté energie dosáhla spotřeba fosilních paliv celosvětového rekordu

20. 6. 2024

čas čtení 3 minuty
V rozvojových zemích se zvyšuje závislost na uhlí, plynu a ropě, protože celková poptávka po energii roste

Podle globální energetické zprávy se světová spotřeba fosilních paliv v loňském roce vyšplhala na rekordní úroveň, což poprvé zvýšilo emise CO2 na více než 40 gigatun.

Navzdory rekordnímu nárůstu využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2023 spotřeba fosilních paliv také nadále rostla, uvádí se v každoročním přehledu světové energetiky, který vypracoval Energetický institut.

 
Juliet Davenportová, prezidentka Energetického institutu, uvedla, že zpráva odhalila "další vrcholný rok v našem energeticky náročném světě", včetně rekordně vysoké spotřeby fosilních paliv, která vzrostla o 1,5 % na 505 exajoulů.

Tato zjištění hrozí zmařením nadějí klimatologů, že rok 2023 bude zaznamenán jako rok, kdy roční emise dosáhnou vrcholu, než globální ekonomika fosilních paliv začne definitivně upadat.

Energetický institut, celosvětová profesní organizace pro energetický sektor, zjistil, že zatímco emise energetického průmyslu ve vyspělých ekonomikách možná dosáhly vrcholu, rozvojové ekonomiky nadále zvyšují svou závislost na uhlí, plynu a ropě.

Podle zprávy tvořila fosilní paliva v loňském roce celkově 81,5 % světové primární energie, což je jen nepatrný pokles oproti 82 % v roce předchozím, a to i přesto, že větrné a solární elektrárny vyráběly rekordní množství čisté elektřiny.

Zpráva, jejímž autorem jsou konzultanti společností KPMG a Kearney, uvádí, že větrná a solární energie loni vzrostla o 13 % a v roce 2023 dosáhne nového rekordu 4 748 terawatthodin.

To však nestačilo na vyrovnání rostoucí světové spotřeby primární energie, která loni vzrostla o 2 % na rekordních 620 exajoulů a vedla k větší spotřebě fosilních paliv.

Přehled zjistil, že světový apetit po plynu zůstal v roce 2024 stabilní, zatímco spotřeba uhlí vzrostla o 1,6 % a poptávka po ropě se zvýšila o 2 % a poprvé dosáhla 100 milionů barelů denně.

Simon Virley, vedoucí britského oddělení energetiky a přírodních zdrojů v KPMG, uvedl: "V roce, kdy jsme byli svědky toho, že podíl obnovitelných zdrojů energie dosáhl nového rekordu, stále rostoucí globální poptávka po energii znamená, že podíl fosilních paliv zůstal i v dalším roce prakticky nezměněn na úrovni těsně nad 80 %."

Nick Wayth, výkonný ředitel Energetického institutu, dodal, že "pomalý" postup energetické transformace "maskuje různé energetické příběhy, které se odehrávají v různých zeměpisných oblastech".

"Ve vyspělých ekonomikách pozorujeme známky vrcholící poptávky po fosilních palivech, což kontrastuje s ekonomikami globálního Jihu, pro které jsou hospodářský rozvoj a zlepšování kvality života nadále hnací silou růstu fosilních paliv," řekl Wayth.

Zpráva zjistila, že v Indii spotřeba fosilních paliv v loňském roce vzrostla o 8 %, což odpovídá nárůstu celkové poptávky po energii a tvoří 89 % veškeré spotřeby energie. To znamená, že se v Indii poprvé spotřebovalo více uhlí než v Evropě a Severní Americe dohromady, uvádí zpráva.

V Evropě se podíl fosilních paliv na spotřebě primární energie poprvé od průmyslové revoluce snížil pod 70 %, což bylo způsobeno poklesem poptávky a růstem obnovitelných zdrojů energie.

Zejména poptávka po plynu v Evropě nadále klesá od ruské invaze na Ukrajinu v plném rozsahu v roce 2022, která způsobila kolaps dovozu plynu z plynovodů do Evropy. Celková poptávka po plynu se podle zprávy v roce 2023 snížila o 7 % po poklesu o 13 % v předchozím roce.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
1236

Diskuse

Obsah vydání | 21. 6. 2024