Britské náboženské organizace neřeší sexuální zneužívání dětí

3. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Čelné britské náboženské organizace "šokujícím způsobem" selhávají a "chovají se otevřeně pokrytecky" vůči obviněním ze sexuálního zneužívání dětí, konstatovalo Nezávislé vyšetřování sexuálního zneužívání dětí (IICSA). Vyšetřování zkoumalo důkazy od 38 náboženských organizací, včetně křesťanských sekt, ortodoxně židovských organizací a muslimských organizací a nalezlo šokující nedostatky ve všech z nich. Zkoumány byly i baptistické organizace, metodistické, sikhské, hindské a buddihistické.

Nedávno takto IICSA zkoumalo i katolickou církev a britskou anglikánskou církev a shledalo tytéž šokující nedostatky i u nich.

 

Předáci náboženských organizací se snaží potlačovat udávání sexuálního zneužívání dětí úřadům, aby "zachovali pověst své náboženské organizace". Vedoiucí představitelé církví často obviňují dětské oběti z jejich sexuálního zneužívání a při reakci na obvinění se uchylují k náboženskému dogmatu. Jedna ultraortodoxní židovská organizace považuje udání pedofilního trestného činu světským úřadům za "těžký hřích". Svědkové Jehovovi spoléhají na bibli, která prý vyžaduje, aby ke každému trestnému činu byli dva svědci. Jenže sexuální zneužívání dětí se často děje bez svědků. V rozhlase BBC svědčila ve čtvrtek v poledne nejmenovaná žena, kterou jako sedmiletou holčičku zneužíval v osmdesátých letech imám muslimské mešity. Muslimská komunita ho považovala za svatého muže a za člověka s tak výjimečnou autoritou a dobrou pověstí, že bylo zcela nemyslitelné, aby proti němu sedmiletá holčička pozvedla hlas. Pomohl jí až ve třiceti letech manžel, který jí zařídil terapii.

Zpráva konstatuje, že náboženské organizace ohrožují dětí tím že:

- obviňují oběti
- odmítají otevřeně hovořit o sexuálních otázkách
- náboženští předáci zneužívají svou moc
- v čele náboženských organizací jsou převážně muži
- náboženské organizace nedůvěřují světským úřadům
- náboženské organizace zneužívají pojmu "odpuštění"

"Imperativ o těchto věcech nehovořit je sloučen s pojmy cti, s důsledkem pro postiženou osobu, která se pak nemůže oženit či vdát, pro její rodinu a pro 'čest' její komunity. V extremních případech může vést obvinění ze sexuálního zneužívání k násilí proti oběti a její či jeho rodině," konstatuje analýza.

Náboženské organizace existují, aby učily lidi rozlišovat dobro od zla, avšak tím jen výrazně vyvstává jejich "morálně apatie" a "neslýchané" selhání při ochraně dětí.

Podrobnosti v angličtině ZDE 

2
Vytisknout
2922

Diskuse

Obsah vydání | 7. 9. 2021