Proč patří děti v Estonsku k nejlépe vzdělaným na světě?

17. 12. 2019

čas čtení 1 minuta

Estonsko ve standardizovaných testech pro patnáctileté zvítězilo nad všemi evropskými zeměmi. Ve vyučování vědy bylo čtvrté na světě, ve čtení páté, v matematice osmé. Přitom Estonsko vydává na školství o 30 procent méně peněz, než je průměr členských zemí OECD.

Tak co dělá Estonsko správně?

Estonsko očekává vysoký standard od všech dětí a dává jim potřebné zdroje, aby dosáhly úspěchu. Učebnice, obědy a doprava jsou pro všechny děti zadarmo. Estonsko svého menšího rozpočtu na školství využívá chytrými způsoby. Staví nové, efektivní školní budovy, které dlouhodobě používají méně zdrojů. Estonsko zvyšuje platy učitelů, aby přilákalo do školství inteligentní kandidáty. Na venkově či ve městě, na malém či velkém městě, všechny školy předpokládají, že jejich žáci dosáhnou vynikajících výsledků. V Estonsku má rodinné zázemí dítěte menší dopad na jejich školní výsledky, a tak je vazba mezi socioekonomickým statusem dítěte a jeho schopnostmi číst menší, než je průměr OECD.

Učitelé mají autonomii. Mohou si zvolit vlastní přístup, pokud dodržují osnovy. A aby bylo zajištěno, že učitelé fungují co nejlépe, když mají možnost jednat svobodně, Estonsko zaměstnává jen učitele s magisterským vzděláním.

Estonsko rychle přijalo digitální technologii. Bylo jednou z prvních zemí, která dala do osnov digitální vzdělávání. Do roku 2020 musejí všechny školy být schopny užívat jen digitální vyučovací materiály. Dvakrát větší počet estonských dětí končí jako počítačoví odborníci, než je průměr OECD,

Jak by se mohly zlepšit školy ve vaší zemi?0
Vytisknout
4786

Diskuse

Obsah vydání | 20. 12. 2019