Ostudné momenty v dějinách imigrační politiky USA

28. 6. 2018

čas čtení 2 minuty

V dějinách americké imigrační politiky došlo přinejmenším šestkrát k obrovským projevům rasismu, který byl namířen proti různým etnikům a náboženským skupinám (náboženství je v představách rasistů úzce spjato s rasou).

V letech 1882 až 1943 existoval ve Spojených státech zákon (Chinese Exclusion Act), který zakazoval veškerou imigraci čínských dělníků do Spojených států. Americká společnost tehdy na Číňany - ať již buddhisty, konfuciány nebo taoisty - nahlížela jako na pohany a neznabohy. Čínští Američané navzdory tomuto rasistickému zákonu významně přispěli k rozvoji amerického hospodářství.

V letech 1907 a 1908 dospěly Spojené státy a Japonsko k „gentlemanské dohodě“, jež omezovala počet pasů vydávaných japonskou vládou svým občanům, kteří chtěli odcestovat do USA. Rasističtí kongresmani však s dohodou nebyli spokojeni a v roce 1924 definitivně ukončili japonskou imigraci. Toto rozhodnutí japonskou vládu pobouřilo a obě země se vydaly na cestu vzájemné nevraživosti.

Spojené státy v roce 1917 vydaly zákon (Asiatic Barred Zone Act), který byl namířen proti všem potenciálním imigrantům z Asie, zejména proti Indům, ale i proti Korejcům, Vietnamcům, Thajcům, Indonésanům apod. Restrikce se týkaly především muslimů, jichž se američtí imigrační úředníci tázali, zda se domnívají, že muž může mít více manželek. Když odpověděli kladně, vstup na americkou půdu jim byl znemožněn.     

Na začátku 20. let minulého století se na americké politické scéně znovu objevil Ku-klux-klan, který ostře vystupoval proti imigrantům, katolíkům a Židům. Klanu se dokonce podařilo infiltrovat Demokratickou stranu. Rasistický imigrační zákon z roku 1924 stanovil kvóty, které se tvrdě dotkly také Syřanů a Libanonců. Z libanonské komunity, žijící ve Spojených státech, vzešel třeba spisovatel Kahlil Gibran.

Imigrační kvóty z roku 1924 byly vyloženě rasistické a postihly většinou imigranty z Blízkého východu včetně Egypťanů, palestinských Arabů, Turků a Arménů. Zákon stanovil, že ročně může na půdu Spojených vstoupit pouze 100 Arménů, kteří byli v té době na Blízkém východě tvrdě pronásledováni. Tento zákon v různých obměnách trval až do roku 1965.  

Ve 30. letech americká vláda znemožňovala židovským uprchlíkům z nacistického Německa vstup do USA. Epizoda s lodí St. Louis, kdy Spojené státy odmítly přijmout více než 900 židovských uprchlíků, je ilustrativním příkladem tohoto selhání. St. Louis musela odplout zpět do Evropy a zhruba 200 pasažérů nakonec zemřelo v nacistických vyhlazovacích táborech.

Bližší informace v angličtině ZDE

0
Vytisknout
5595

Diskuse

Obsah vydání | 3. 7. 2018