Buduje Čína "převýchovné tábory" pro muslimské menšiny?

22. 6. 2018

čas čtení 6 minut
Z čínského, většinově muslimského regionu Sin-ťiang přicházejí zprávy o "převýchovných" táborech, kde je drženo 200 000 "podezřelých". Redakce Deutsche Welle hovořila o věrohodnosti těchto zpráv s výzkumníkem Adrianem Zenzem.


DW: Odkud pocházejí informace o převýchovných táborech v Sin-ťiangu?

Adrian Zenz: Nejdůležitější zdroje představují vládní zprávy, které jsou často publikovány místními médii. Ty zahrnují oficiální vládní dokumenty, například cestovní zprávy vysoce postavených úředníků, nebo rozpočtové zprávy, které předkládají výdaje za zařízení. 

Muslimští Ujgurové jsou stále více perzekvováni. Říkají zprávy konkrétně: "Plánujeme tady převýchovný tábor"?

Absolutně. Zprávy dokonce zacházejí do velkých podrobností o tom, jak funguje táborový systém. Existují tábory provozované na třech administrativních rovinách - vesnice, město a vládní okres. S vězni se zachází podle čtyřúrovňového systému, který odpovídá "vážnosti" jejich případu.

Nicméně tento systém se vyvíjí v mechanismus masové internace a čtyřúrovňové schéma diferenciace již není ve hře. Dokumenty jasně ukazují, že tento systém internace roste.

Tyto dokumenty nejsou určeny pro širokou veřejnost a jistě ne pro zahraniční publikum, že?

Jsou určeny pro místní obyvatelstvo. Místní vlády také chtějí udělat dojem tím že ukážou, že dělají něco proti terorismu.

Tyto zprávy jsou také stále vzácnější, protože jasně ukazují některá dramatická fakta a tedy vyžadují vyšší úroveň utajení.

Jsem přesvědčen, že od roku 2017 byly nejdůležitějšími zdroji údajů nabídky pracovních míst ve službách v těchto zařízeních - jako je řidič, učitel, bezpečnostní personál, nebo trenéři ve "výcvikových táborech". Některé za seznamů jsou poněkud podezřelé a nevyžadují zkušenost nebo vzdělání. Existují dokonce nabídky, které prostě říkají "hledáme někoho, kdo by pracoval v převýchovném táboře".

Jsou tyto nabídky zaměřeny na chanské Číňany (většinové čínské etnikum - pozn. BL), nebo na Ujgury?

Zprávy jsou nesourodé a existují nabídky, k nimž se mohou přihlásit jen chanští Číňané, a jiné, které se týkají všech bez ohledu na národnost.

Nicméně projektové nabídky poskytují důležité administrativní detaily ohledně toho, jak je budován politický převýchovný tábor. Zahrnují požadavky na zdi, ostnatý drát, speciální okna a bezpečnostní kamery. Jsou zahrnuty i plány budov s určenými rozměry, nebo plány přístavků k existujícím budovám, s kuchyněmi a sanitárním zařízením.

Pohled do těchto administrativních dokumentů ve vás vyvolá dojem, že tyto budovy jsou renovovány, aby pojaly více lidí na delší dobu.

Jak spolehlivé jsou ohlášené počty lidí držených nyní v těchto táborech?

Ve své zprávě uvádím rozpětí, přičemž konzervativní nižší odhad činí 200 000. Ačkoliv číslo nemůžeme definitivně potvrdit, s ohledem na údaje o infrastruktuře, prohlášení o systému trestů a nabídky práce jsme si dost jisti, že tento nižší odhad je spolehlivý.

Kromě toho máme prohlášení získané Radiem Svobodná Asie od místních úředníků, policie a svědků, která popisují jeden tábor obsahující až 6 000 lidí, kteří žijí ve velmi stísněných ubytovnách.

Na druhé straně nepotvrzené zprávy místní policie, které unikly k ujgurským skupinám v zahraničí, indikují, že celkově může být v těchto táborech drženo téměř 900 000 lidí.

Jak dlouho jsou lidé v těchto táborech zadržováni?

Z let 2014 - 2015 existují velmi podrobné zprávy, které uvádějí úroveň věznění v závislosti na tom, kam člověk spadá na čtyřúrovňové škále. Nejtvrdší "zločiny" jsou trestány dvacetidenním rozsudkem, lehčí dostávají čtyři a pět dní.

Takže nemluvíme o dlouhodobých rozsudcích v řádu měsíců a let?

Tak tomu bylo dříve, ale nyní se věci zcela změnily. Od počátku roku 2017, za nynějšího stranického tajemníka Sin-ťiangu Čchena Čchüana-kua počet ovlivněných lidí ostře stoupl. Vidíme to v projektových dokumentech, které vypočítávají velké náklady. Nicméně neexistují žádné oficiální dokumenty a musíme spoléhat na svědky a další prohlášení.

U vědomí toho všeho je právě teď neobvyklé, pokud je někdo propuštěn dříve než za tři měsíce. V předchozích letech to byly dva týdny, pak to vzrostlo na šest týdnů. Teď slyším o případech, kdy někdo strávil v táboře rok bez jakéhokoliv kontaktu s vnějším světem. Předchozí omezení rozsudků přestala platit.

V ulicích prastarého čínského města Kašgaru třikrát denně zní poplašný signál a trhovci vybíhají ze svých obchodů s vládou přidělenými dřevěnými kyji. Při povinných protiteroristických cvičeních prováděných pod dohledem policie odrážejí imaginární útočníky vyzbrojené noži.

Jaká je v tom role stranického šéfa v Sin-ťiangu Čchena Čchüana-kua?

Je to opravdový zastánce tvrdé linie, který v letech 2011-2016 působil jako stranický tajemník v Tibetu a vytvořil policejní stát. V Sin-ťiangu rychle uplatil podobná a ještě drastičtější opatření. To zahrnuje masivní nábor policistů a všechna možná opatření v oblasti sociální kontroly, jako návštěvy vládních představitelů doma.

Nicméně převýchovný systém v Sin-ťiangu je co do rozsahu bezprecedentní. Existovala podobná opatření v Tibetu, ale neexistuje srovnání, pokud jde o úroveň, kterou teď sledujeme.

Co si myslíte o mlčení čínské vlády ve věci převýchovných táborů?

Mlčení indikuje, jak citlivé je v Číně toto téma, s ohledem na fakt, že systém politické převýchovy zřízený během vlády Mao Ce-tunga byl oficiálně zrušen v roce 2013.

Ćíňané nemohou pro tento systém nalézt žádné ospravedlnění, protože jde za hranice normálních protiteroristických opatření. Na Západě máme bezpečnostní a sledovací systémy a protiteroristické zákony, ale převýchovné tábory provozované bez jakéhokoliv práva na spravedlivý proces, to je něco zcela jiného.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4934

Diskuse

Obsah vydání | 26. 6. 2018