Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví - tažení TOP 09 na státní peníze pokračuje

27. 1. 2014 / Petr Wagner

V poměrném nezájmu veřejnosti probíhá potenciálně další "úspěšný"  vládní  IT projekt. Tentokrát na ministerstvu zdravotnictví Sluší se připomenout že jeho iniciátorem byl ministr za TOP 09  pan Heger. TOP 09 je již svou činností v oblasti vládních IT projektů proslulá.

Protože se jedná o skutečně potenciálně monstrozní projekt, kde již byl vybrán vítěz, pokusím se o několik málo poznámek učiněných na základě možnosti se s vítězným návrhem seznámit.

Sdílená dokumentace je obrovská myšlenka. Na první pohled má řadu výhod, nicméně při bližším ohledání se objeví nevýhody a úskalí.

 • Především je to netrivální úkol pro programátory na té základní úrovni. Jde o  synchronizaci distribuovaných databází v reálném čase v tomto případě ve využití  lékařů a sester lékárníků administrativních pracovníků a i dalších organizací. Ti budou potřebovat do databáze přistupovat leckdy současně do stejného záznamu.  Je jich dohromady při nízkém odhadu cca 150 000.
 • Lecjaká firma Vám slíbí že Vám to naprogramuje zprovozní a bude udržovat.
 • Ve skutečnosti takového úkolu je schopno pouze několik největších firem na světě /ne jejich česká zastoupení/  namátkou Google nebo Oracle možná SAP.
 • jak naše všehoschopné firmy s patřičnými kontakty fungují jsme viděli na rejstříku aut sKartách a  úřadech práce...
 • Zakázka by nutně musela být svěřena firmě, která má již alespoň jednu fungující instalaci takového rozsahu prokazatelně za sebou.
 • Ve zdravotnictví je přijatelný jeden výpadek za rok, při druhém doktor bere tužku papír a už systém používat nebude.
 • Jinými slovy, dodavatel musí disponovat infraskturou pro údržbu a rozvoj tohoto systému; ta bude nutná, protože pojišťovny, ale i SUKL mění situaci pravidla i podmínky takřka každého čtvrt roku.
 • Další úkol už je poněkud jednodušší - integrace tohoto systému do všech používaných systémů pro vedení zdravotní dokumentace.  Pokud by lékař/sestra museli překlikávat mezi různými systémy, nebudou to používat, protože čas je v medicíně velmi drahý to co se dělo při zprovozňování rejstříku vozidel či vyplácení sociálních dávek je absolutně nepřijatelné ve zdravotnictví; pacient leckdy opravdu čekat nemůže...
 • I když instalace a integrace se stávající dokumentací je úkol jistě nemalého rozsahu nicméně na rozdíl od prvního ho již lze označit za triviální.
 • Další překážkou je trestní zákoník z roku 2010, paragraf o ochraně osobních dat. Ten fakticky sdílení dokumentace neumožňuje. Každému lékaři, sestře či medikovi musí pacient, eventuelně soudce, pokud je uzavřeno detenční řízení, zvlášť povolit nahlížení do dokumentace.
 • Odvalit tento balvan, protože někdo nedomyslel následky a zrušil se paragraf o lékařském tajemství, který to řešil celkem elegantně po vzoru zpovědního tajemství,  by bylo jistě možné, ale nelehké a určitě ne rychlé.
 • A na závěr snad abych nepsal příliš dlouho, tak peníze.
 • Nejprve tedy technické řešení, kromě páteřní infrastruktury kam je nutné zahrnout i rozvody optickými kabely do každého místa, kde se s dokumentací musí pracovat, protože na přenos třeba RTG obrázků potřebujete minimálně  100Mb/s, nutná bude výměna prakticky všech počítačů - počet se bude blížit výše uvedeným 150 000  + samozřejmě licence za software a operační systém.
 • Většina kolegů používá XP, na starých strojích nový systém nepoběží.
 • Dále proškolení těch cca 150 000 lidí.
 • Rozvoj a údržba na místě všech instalací, to nebude rovněž snadné, protože centrální správa a také nahlížení do dokumentace IT pracovníky není možné, a to nikdy.

Pokud někdo tvrdí, že toto vše je schopen udělat za cenu v řádu stovek milionů Kč, pak chci, aby jasně doložil, že takovou věc ve stejném či větším rozsahu provozuje s patřičnou lokalizací na jazyk a všechny používané formuláře a existující uživatel prokazatelně cenu potvrdí.

Jinak se domnívám, že předkladatel si vymýšlí a za uvedené peníze to udělat nelze. Řeči o tom, jak se to bez problémů zvládne a kolik se ušetří,  už jsme mnohokrát slyšeli. Ukázalo se, že slibující firmy nebyly schopny ani dosáhnout plnou funkčnost systému, ani slibované šetření. Navíc šlo o firmy, které neměly absolutně žádnou zkušenost se synchronizací distribuovaných databází.  Při uvádění termínů je potřeba zohlednit časové vytížení v jednotlivých ordinací i organizací a fakt že je třeba se přizpůsobit všem kolegům. i pacientům a především zajistit jejich součinnost v právně velmi heterogenním prostředí zřizovatelů a provozovatelů. Zdravotníci nejsou kopáči aby jim bylo možno nařizovat a pokud tu myšlenku nepřijmou za svou s tím že je realizovatelná a pomůže jejich práci nikdo s nimi nehne a budou věc v lepším případě sabotovat nebo se vrátí k tužce a papíru... Pokud někdo tvrdí že to udělá za rok tak ...

Jak jsem začínal, myšlenka je to dobrá, ale tak jak je to napsané je to nerealizovatelné a další vyhozené peníze a la IZIP, registr vozidel, výplaty dávek apod.

A jenom malou, samozřejmě zcela nesouvisející poznámku. Microsoft Czech má 193 zaměstnanců včetně sekretářek a vrátných. I kdyby nedělali nic jiného, tak naprogramování zajištění infrastruktury a proškolení všech uživatelů nemohou v reálném termínu zvládnout. I kdyby nedělali nic jiného, než na tomto úkolu.

A už vůbec ne za uváděnou cenu a v uvedených termínech !!!

0
Vytisknout
7853

Diskuse

Obsah vydání | 30. 1. 2014