Ivan Illich

Byl filosof, římskokatolický kněz a radikální sociální kritik. Byl autorem disertace věnované britskému historikovi Arnoldu Toynbee. Věnoval se kritickému přehodnocení způsobů, jakým západní společnosti provozují institucionalizované vzdělávání, zdravotnictví, dopravu, jak pracují, využívají energii, jak chápou ekonomický rozvoj.