Koutek reklamní (nejen) tuposti

Špičková Česká televize

28. 1. 2014 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

"Díky našemu špičkovému nepřetržitému zpravodajství můžete být u toho". Tímto způsobem Česká televize ohlašuje nadcházející přenosy z olympijských her. Pravděpodobně nedopatřením tak porušila svůj vlastní kodex, v němž se praví (zvýrazněno pro potřeby článku):

5.5 Česká televize nakládá s informacemi, které pro diváky opatřuje, jako s hodnotou, již si není oprávněna na úkor diváků přivlastňovat, obchodovat s ní nebo ji učinit předmětem jakékoliv spekulace. Česká televize musí vždy přednostně postupovat tak, aby konkrétní informaci připravila s odbornou péčí do vysílání a touto cestou ji pohotově předala divákům.

I upoutávka na pořady ČT je" informace" a podle kodexu je ČT povinna nakládat s informacemi určitým způsobem. Vkládání informačně spekulativního (podle čeho ČT hodnotí přenosy, které se ještě vůbec neuskutečnily, jako špičkové?), silně přivlastňujícího a sebe sama propagujícího hodnocení do zdánlivě neutrální informace o plnění povinností média veřejné služby není to, co požaduje článek 5.5. Fakt, že ČT takto s informacemi manipuluje v jednom konkrétním případě, zakládá podezření, že to není případ ojedinělý.

Kodex dále uvádí:

22.4 Zneužití prostředků České televize k osobním nebo skupinovým zájmům není dovoleno.

Shodneme-li se na tom, že hodnocení vlastní, dosud neprovedené práce jako "špičkové" je úplná blbost a že se jedná o záměrné zneužití prostředků České televize (informačního servisu) ve skupinovém zájmu (ČT jako zájmové skupiny, nacházíme ČT opět v poněkud schizoidní situaci.

A zejména je aplikovatelný odstavec kodexu, který jasně říká, co ČT nesmí:

23.4 Česká televize nesmí zneužívat svého programu, zejména zpravodajských nebo publicistických pořadů, k prosazování vlastních institucionálních zájmů.

?

Tento i jiné příklady přesvědčování, jak nepostradatelné, nepřekonatelné a hlavně špičkové mediální služby (zpravodajství i tvorbu) ČT přináší, brání tomu, o co se tak vehementně snaží: považovat ČT za profesionální médium svého druhu a své doby. ČT bude muset přesvědčovat tím, co dělá, nikoliv tím, co tvrdí.

Předpokládané scénáře řešení:

1.)

ČT začne naplňovat ustanovení svého kodexu. 2.) ČT prohlásí, že kodex nebyl porušen.

3.) ČT ustanovení svého kodexu přizpůsobí vlastní praxi.

4.) ČT nic neudělá.

5.) Jiný.

Máte-li tip, napište mi.

0
Vytisknout
15067

Diskuse

Obsah vydání | 30. 1. 2014