Prosba: volte. Volte menší zlo.

11. 10. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 4 minuty

Četl jsem po sobě předvolební články za několik minulých let. Posílily ve mně pocit, že "silný" vliv médií, tak přeceňovaný slabými politiky všech stran, kteří svou vlastní mentální impotenci skrývají za nepřízeň televizních komentátorů, je fakticky mizivý. Média nezmůžou nic - jsou jen pokřiveným zrcadlem pokřivené reality. Voliči nemají paměť a volí (každé dva roky) sny. Dávají iluzím přednost před představivostí důsledků své volby nebo před reálnými důsledky své volby předchozí. Volí modrou šanci před pohledem do vlastní peněženky. Nerekapitulují ony sny a nekonfrontují je s realitou. A média? Média (liberálně pravicová, většinou) vždy dva roky píší, jak je nová (liberálně pravicová) vláda skvělá ("vláda rozpočtové odpovědnosti"), a další dva roky kypří půdu pro její výměnu (to když vláda neliberálně zvedne DPH i novinám).

Jinak se přes hysterickou mediální masáž všech politiků i vás voličů nestane vůbec nic. Vy voliči totiž nezmoudříte snad nikdy....

Už patnáct let se na škále sebezařazení vás voličů na sedmibodové škále levice - střed - pravice nezměnil: kolísá okolo průměru plus minus nějakých 5%. A okolo těch 5% notoricky nerozhodnutých, kteří k volbám přijdou a zvolí "nějak" (třeba čerstvé veverky; chronické nevoliče nebo hlupáky s přetrženými volebními lístky nepočítám), se točí celý ten cirkus.

Před deseti lety, v roce 2002 napsalo CVVM ke svým zjištěním sebedefiniční škály:

"Podrobnější analýza dat ukázala, že k levici se častěji hlásí respondenti starší 60 let, respektive důchodci, pracovníci v dělnických profesích a lidé se špatnou životní úrovní. Naopak pravicovou orientaci více deklarují lidé ve věku 30 až 59 let, muži, absolventi vysokých škol, podnikatelé, vedoucí nebo vysoce odborní pracovníci, respondenti s dobrou životní úrovní, Pražané a obyvatelé měst s populací nad 100 tisíc. Jako středové sebe výrazně častěji označují studenti, respektive mladí ve věku 15 až 19 let (na úkor podílu levice), ženy (více na úkor podílu pravice), kvalifikovaní dělníci a středně odborní pracovníci."

CVVM: Sebezařazení na škále levice - pravice ,červen 2002 ZDE

V červnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky hodnotili, jak jsou spokojeni se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Největší nespokojenost panuje se stavem korupce (92 % velmi či spíše nespokojených a jen 1 % spokojených), hospodářské kriminality (81 %), nezaměstnanosti (77 %), s politickou situací v ČR (76 %) a stavem veřejných financí (75 %). Vážné výhrady směřují také k sociálním jistotám (69 %), fungování hospodářství (65 %), náladě ve společnosti (65 %) a možnosti občanů účastnit se na rozhodování (55 %).

CVVM: Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života -- červen 2012 ZDE

Výzkumy spokojenosti jsou pro mne vizitkou vlády. Protože cílem vládnutí není vzpoura nespokojených občanů či atentáty na prezidenta, ale spokojenost ovládané společnosti. Stranické preference (na rozdíl od "konstrukcí" volebních modelů agentur) považuji osobně za nejpřesnější rozložení politických sil ve společnosti. Představují totiž aktuální rozložení sympatií k politickým stranám v celé dospělé populaci. Do souboru je zahrnuta i více než třetina populace, která k žádné straně neinklinuje, případně není ochotna zúčastnit se voleb.

Nejsilnější politickou stranou v Česku jsou totiž nevoliči - strana s 37 procenty. Neradím vám dnes, koho máte zvolit, ale prosím: změňte to. Jděte k volbám a zvolte. Třeba voly, ale tučné. Nevolte voly hubené, protože ti mají hlad. Nevolte opilecké sny o dokonalosti žen, altruismu a neúplatnosti radních a svatosti prelátů, ale zvolte realitu hříšnosti nás všech. Volte podle své peněženky. Volte ty, kteří už své sliby už alespoň jednou splnili, aby zlepšili váš život. Volte pragmaticky menší zlo. Abyste se nedočkali většího. Nenechte se strašit. Volte stabilní strany, jejichž názory a schopnost je prosadit už znáte. Volte ty, kteří vám nelhali.

Tato patnáct let napůl rozdělená země už potřebuje jednoznačnost vůle vás, občanů. Vládnout nemá menšina, ale většina.

CVVM: Stranické preference a volební model v září 2012 ZDE

0
Vytisknout
12647

Diskuse

Obsah vydání | 12. 10. 2012