Prohlášení Spojenectví práce a solidarity děkuje veřejnosti

24. 4. 2012

čas čtení 2 minuty

Spojenectví práce a solidarity (SPaS) sdružující na společné platformě občanské a politické organizace, iniciativy, ale i jednotlivce, vyslovuje své poděkování všem, kdo připravovali demonstraci na Václavském náměstí 21. dubna 2012, a vyjadřuje svou úctu každému, kdo se vlastní akce zúčastnil.

Jsme přesvědčeni o tom, že lidé práce se musí znovu chopit emancipační iniciativy a získat zpět postavení, které jim ve společnosti právem náleží. V tuto chvíli vystupujeme proti ekonomicky iracionálním a deformovaným představám a asociální praxi pravicové koalice. Současná - byť legálně existující - politická reprezentace totálně selhala a zcela ztratila svou legitimitu, neboť svůj vznik založila na lži o vývoji českého zadlužení, její legitimita zmizela jako sníh na jaře. Tato elita musí být proto co nejdříve vyměněna. 

Lid této země musí být v souladu s ústavou zdrojem veškeré státní moci. Je jen na něm, aby byl schopen dát své zájmy a svá přání najevo. V sobotu 21. dubna vyslal svůj jasný signál současné arogantní a asociální pravicové koalici, že její budoucí vládní demisi už dopředu přijal.

SPaS je jednoznačně levicově orientované uskupení, ale jako celek není a nechce být strukturou, hájící zájmy levicových stran, které by se v budoucnu odtrhly od zájmů lidí práce. Tyto zájmy jsou a budou rozhodujícím momentem přístupů našeho spojenectví i neustále. SPaS bude hájit politická, sociální a ekonomická práva občanů ČR, i kdyby snad některá z levicových politických stran je začala zanedbávat.

Proto v této souvislosti připomínáme, že naše republika dosud nemá v přímém rozporu s Ústavou ČR zákon o obecném referendu. Domníváme se, že je nejvyšší čas začít zavádět prvky participativní demokracie v politickém, sociálním i ekonomickém životě naší společnosti. Lidé jsou nepochybně dostatečně způsobilí k tomu, aby se mohli významným způsobem účastnit rozhodování o společných záležitostech a korigovat tak rozhodování budoucích pravicových i levicových vlád.

Mluvčí SPaS

Jan Kavan, Milan Neubert, Ilona Švihlíková

V Praze dne 23.dubna 2012

0
Vytisknout
4466

Diskuse

Obsah vydání | 25. 4. 2012