Rada pro výzkum, vývoj a inovace ignoruje otázky mladých vědců týkající se její budoucnosti

25. 4. 2012

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva

PRAHA, 25. 4. 2012 - V listopadu 2011 byla jmenována nová Rada pro výzkum, vývoj a inovace, jejíž složení vzbudilo značné kontroverze. Na počátku roku 2012 zaslala iniciativa Fórum Věda žije! všem sedmnácti nově jmenovaným členům a členkám RVVI čtyři otázky týkající se představ o jejich osobním působení i dalšího fungování RVVI (viz rámeček). Přes opakovanou urgenci na otázky reagovalo pouze sedm oslovených; fakticky na ně však odpověděli pouze čtyři.

Vědci a vědkyně z Fóra Věda žije! jsou znepokojeni postojem nové RVVI. Tento vývoj bohužel dokládá, že Rada neslouží svému účelu a ani samotným jejím členům není jasné jejich poslání v tomto důležitém poradním orgánu vlády, říká předsedkyně Fóra Věda žije! Helena Janíčková.

Otázky Fóra Věda žije! členům a členkám RVVI

Jaké jsou podle Vás nyní tři nejdůležitější úkoly současné RVVI? 2. Co je Vaším hlavním osobním cílem nebo čím osobně hodláte přispět k efektivní činnosti RVVI?

Jakým způsobem bude probíhat transformace současné RVVI na nový koordinační orgán vyplývající z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR 2009-2015?

Jak hodláte při své práci zohlednit závěry auditu společnosti Technopolis, kritizující např. škodlivý systém hodnocení a malou transparentnost systému řízení VaVaI?

S výjimkou dvou členů Rady (Petra Fialy a Tomáše Jungwirtha) je ze zaslaných odpovědí zřejmé, že oslovení buď nemají o práci Rady a své roli v ní jasnou představu, anebo ji nehodlají sdílet s odbornou veřejností. Zbyněk Frolík například uvedl: "Neznám názory, pohnutky ani cíle ostatních členů rady a ani jasné zadání premiéra jako předsedy, neboť jsem se prvního zasedání Rady nemohl účastnit." S podobnou bezradností odpověděl také Karel Oliva: "... jistě totiž mohu odpovědět na to, co bych rád dělal osobně, ale odpovídat na otázky po směrování celé RVVI je opravdu těžké..." Další ze členů Rady psychiatr Cyril Höschl o své práci informovat vůbec nehodlá: "... necítím v sobě dostatečnou ochotu zodpovídat se ze své práce každému, kdo mi napíše a koho ani neznám. Mám momentálně spoustu důležitějších věcí na práci." Většina členů Rady (Petr Nečas, Miroslava Kopicová, Karel Aim, Jiří Cienciala, Jaroslav Doležal, Rudolf Haňka, Zdeněk Havlas, Stanislava Hronová, Vladimír Mařík, Miroslav Ryska) na zaslané dotazy nijak nereagovala. Naopak podrobnou odpověď zaslali člen Rady Tomáš Jungwirth a místopředseda Rady Petr Fiala (viz příloha). Na stránkách RVVI, na které ve své odpovědi odkázal například Cyril Höschl, nelze přitom řadu informací vůbec dohledat a zápisy ze zasedání jsou zveřejňovány s více než měsíční prodlevou.

Fórum Věda žije! je občanským sdružením, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědeckou obcí, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskuzi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké a výzkumné práce.

Na otázky žádným způsobem nereagovali:

RNDr. Petr Nečas, PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Karel Aim, CSc., doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng., RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

0
Vytisknout
4167

Diskuse

Obsah vydání | 26. 4. 2012