Brno: Pro 78 % cestujících je výhodnější nádraží pod Petrovem

20. 2. 2018

čas čtení 3 minuty
Tisková zpráva Dětí Země


Z průzkumu Svazu cestujících ve veřejné dopravě vyplynulo, že téměř 78 % cestujících, kteří jezdí do Brna vlakem, upřednostňuje variantu nádraží Pod Petrovem.

Jen 10 % cestujících je přesvědčeno, že je pro ně výhodnější varianta nádraží U Řeky. A zbylých 12 % cestujících jednoznačně nepreferuje žádnou variantu nebo neví, která varianta nádraží by pro ně byla výhodnější.„Průzkum proběhl v pracovních dnech od 9. do 15. února 2018 osobním dotazováním ve vlacích na území Jihomoravského kraje a celkem se jej zúčastnilo 644 cestujících starších 15 let ve 36 vlakových spojích jedoucích do Brna nebo z Brna,“ říká Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

Respondenti odpovídali na pět jednoduchých otázek - odkud do Brna cestují, jak často do Brna jezdí, jakým způsobem pokračují dále z nádraží, která varianta nádraží v Brně je pro ně do budoucna výhodnější a ve kterém okrese mají bydliště.

„Dotazovali jsme se ve vlacích na všech tratích směřujících do Brna. Už po sečtení výsledků přibližně 200 respondentů se ukázalo, že většina cestujících preferuje umístění nádraží v Brně ve variantě Pod Petrovem a s přibývajícím počtem respondentů už pak celkový výsledek jen kolísal mezi 76 a 79 %, až se nakonec ustálil na hodnotě 77,64 % pro variantu pod Petrovem. Našim cílem bylo získat odpovědi nejméně od 600 cestujících, abychom získali dostatečně reprezentativní vzorek,“ dodává Vyka.

„Je zarážející, že Ministerstvo dopravy ČR, Správa železniční dopravní cesty i politici v Jihomoravské kraji řeší budoucnost železničního uzlu v Brně velmi intenzivně již více než 15 let a do této chvíle se cestujících nikdo neptal, jaký na to mají názor - přitom právě na cestující bude mít finální podoba nádraží největší dopad,“ říká Miloslav Zítka, člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

„Pokud je pro 77,64 % cestujících výhodnější nádraží v Brně umístěné Pod Petrovem a jen 10,09 % preferuje nádraží ve variantě U Řeky, pak tento výsledek jednoznačně potvrzuje, že přesun hlavního nádraží dále od centra města je z hlediska dalšího rozvoje veřejné dopravy nejen na území města Brna, ale celého Jihomoravského kraje chybou – obrovskou chybou,“ uzavírá Vyka.

Kontakty pro media:
Miroslav Vyka                    Miloslav Zítka
prezident                    člen prezídia
+420 737 131 290                +420 607 992 873
prezident@svazcestujicich.cz            mzitka@centrum.cz

* * * *

Průběh a výsledky průzkumu cestujících

Průzkum proběhl ve vlacích v Jihomoravském kraji v pracovních dnech od 9. do 15. února 2018 na všech tratích směřujících do Brna v celkem 36 vlakových spojích. Dohromady byly získány odpovědi od 644 cestujících starších 15 let.

Skladba respondentů odpovídala běžnému vzorku cestujících ve vlacích v Jihomoravském kraji. Na otázky odpovědělo celkem 251 mužů (39 %) a 393 žen (61 %), což potvrzuje fakt, že veřejnou dopravu obecně využívají více ženy, naopak muži preferují jízdu osobním automobilem. Více než polovina byli pravidelně dojíždějící do Brna, protože 51,4 % respondentů odpovědělo, že využívá vlak pravidelně alespoň 4 dny v týdnu.

0
Vytisknout
6091

Diskuse

Obsah vydání | 21. 2. 2018