Je to vůbec možné? A aby to takto pokračovalo?

11. 6. 2014 / Miloš Dokulil

Došlo k tomu -- pro naše vnímání času -- těsně před svatodušními svátky. Až v Indii. Ta je pro nás běžně daleko. Jak místně, tak kulturně. Došlo k znásilnění dvou dívek. Jedna měla 14 let a ta druhá jenom pouhých 12. Byly tu sestřenice. Nejenže k tomuto zcela obludnému činu došlo. Potom je pachatelé ještě navíc pověsili; oběsili je na stromě...

Prý dokonce každých 22 minut se v Indii vyskytne nějaký další takový zrůdný a trestuhodný případ. Jenže Indie je veliká a lidnatá, že? Mohlo by se to rozpočítat vůči celkovému počtu obyvatel; těch má Indie letos 1 270, 272 105 (tj. 1,27 miliardy).... Je ovšem zároveň třeba přihlédnout k tomu, že v Indii žije o 40 milionů mužů více než žen! Je pouze 940 žen na 1 000 mužů. Často v Indii dochází k redukci počtu zdravě narozených dívek jejich nekontrovaným zabitím; venkov, ale ani předměstí ve velkých městech nejsou stále pod přijatelnou kontrolou úřadů. V indické tradici stále jako kdyby jen mužský potomek byl hodnotou. (Nezapomínejme, že když zemřel manžel, ještě za anglické kolonizace Indie docházelo pravidelně k usmrcování vdov na hranicích mrtvých manželů!)

Jenže jeden ministr v daném spolkovém státě se měl k uvedenému případu vyjádřit následovně: "Znásilnění... je někdy v pořádku." (Raději anglicky: "rape...sometimes it's right.") Čili znásilnění je sice "sociální zločin... někdy je to dobře, někdy je to špatně". (Opět raději anglická verze: rape "is a social crime ... sometimes it's right, sometimes it's wrong".)

Asi též zde uveďme přímo text z The Guardian, z 5. června ZDE A doprovodně ZDE; nebo jiné ohlasy na různé takové případy ZDE a ZDE

Avaaz.org organizuje protestní podpisovou akci proti těmto zločinům. Nechcete se přidat?

0
Vytisknout
7970

Diskuse

Obsah vydání | 13. 6. 2014