Zpráva z letošního sudetoněmeckého dne

11. 6. 2014 / František Řezáč

Jelikož jsem do této chvíle nezaznamenal na internetu žádnou zprávu o víkendovém Sudetoněmeckém Dni v Augšpurku, pokusím se informovat alespoň čtenáře Britských listů a ty, kteří, tak jako já, za pomoci sítě -- webu tuto zprávu hledají.

Předem podotýkám, že účelem této zprávy je pouze informovat. Případné kritiky, a oni se najdou, odkazuju na Česko -- německou deklaraci z roku 1997.

Dělám to a dělal jsem i o víkendu v Augšpurku, když mě oslovili jednotlivci z řad potomků sudetských Němců, zjistíce, že jsem Čech a vybalili na mě veškeré viny mého národa vůči nim. Taky se našli...

Do Augšpurku/ Augsburg am Lech, jsem přicestoval na pozvání přátel ze Seligerovy obce za své tam i zpět pohodlně, levně a rychle vlakem až do zastávky Augsburg Messe, odkud je to do areálu zdejších veletrhů 15 minut pěšky, v sobotu 7. června v půl druhé odpoledne.

Sobota je dnem přípravy a odpoledních přednášek na různá témata. Večer zakončuje den pohodovou estrádou ve Švábské Hale s hudebními a tanečnímu soubory folklóru a lidového populáru sudetských Němců i českých hostů, například dudácké muziky pana Spurného ze Strakonic. Jedna hala je plná stánků různých spolků, i českých, s prospekty a reklamou z různých koutů bývalých Sudet a připomíná spíše veletrh cestovního ruchu. Moje Plzeň byla důstojně zastoupena organizací Plzeň 2015 stánkem ve foyer u vchodu a autobusem.

Své stánky zde měla i Organizace Němců v Západních Čechách, a to Centrum setkávání Karla Klostermanna z Plzně a Domu Balthasara Neumanna v Chebu.

Nedělní program začal v devět hodin římsko-katolickou mší, kterou celebroval pražský pomocný biskup Václav Malý. Hlavní proud účastníků se ale začal scházet až na jedenáctou hodinu, kdy se konala tradiční manifestace ve Švábské hale, za účasti vedoucích funkcionářů Sudetoněmeckého krajanského sdružení v čele s mluvčím Berndem Posseltem, bavorského předsedy vlády Seehofera a zemských a místních celebrit. Vydržel jsem jen chvíli, musel jsem se odebrat ke stánku své kolegyně jako výpomocná síla. Po ukončení manifestace se obecenstvo nahrnulo do dvou hal, kde se u stolů s označením krajů a míst scházeli krajané. Hudby hrály, u stánků byly k dostání koláče/ Kolatschen, oplatky/Obladen, pivo, vepřo, knedlo, zelo atd. I když, i podle mínění mých místních přátel, za pěkně "natažené" ceny. A zelí za chvíli došlo...

Jako v Čechách -- ví in bémen...

Letošní Karlovu (míněn je největší Čech Karel IV.) cenu udělovanou každoročně Sudetoněmeckým krajanským sdružením dostal český exilový politik, bývalý poslanec za německé Zelené v Evropském parlamentu Milan Horáček.

Já jsem strávil většinu času ve foyer velké haly vedle stánku Plzně 2015. Výborně jsme spolupracovali. Paní Dorith Müller se snaží dostat na putování po Čechách lidi ze všech národnostních i věkových skupin. Po trase Svatojakubské cesty z Prahy do Norimberka.

Zde jsou kontakty pro případné zájemce: frantisek.rezac@gmail.com -- dorith muelller@web de -- info@kbw-toelz.de -- mneuberger@keb-cham.de. Podle šuškandy má být příští Sudetoněmecký den 2015 právě v Norimberku.

0
Vytisknout
6193

Diskuse

Obsah vydání | 13. 6. 2014